Süha Murat Kahraman, bir alıntı ekledi.
Dün 00:00

"...Kur'an-ı Hakîm'in sırr-ı i'cazıyla hakikî bir tefsiri olan Risale-i Nur; bu dünyada bir manevî cehennemi dalalette gösterdiği gibi, imanda dahi bu dünyada manevî bir cennet bulunduğunu isbat ediyor. Ve günahların ve fenalıkların ve haram lezzetlerin içinde manevî elîm elemleri gösterip, hasenat ve güzel hasletlerde ve hakaik-i şeriatın amelinde cennet lezaizi gibi manevî lezzetler bulunduğunu isbat ediyor. Sefahet ehlini ve dalalete düşenleri o cihetle, aklı başında olanlarını kurtarıyor..."

Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)Şualar, Bediüzzaman Said Nursî (Onbeşinci Şua)
Burak, bir alıntı ekledi.
15 Mar 20:54 · Kitabı okuyor

"Kur'an kendisiyle amel edilmek üzere indirildi. İnsanlar ise onun sadece okunmasını amel edindiler!"

Fudaly b. Iyaz (r.h.)

Hakk'ın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Ömer Çelik (Sayfa 12)Hakk'ın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Ömer Çelik (Sayfa 12)
Burak, bir alıntı ekledi.
15 Mar 20:27 · Kitabı okuyor

Onların Kur'an ile münasebetleri, sadece lafızların telaffuzundan ibaret bir okuma seviyesinde değildi. Onların "Oku!" (Alak 96/1) emri ilahisinden telakki ettikleri; Kur'an'ın hikmet ve esrarına vukufiyet kesbederek, ondaki ilahi nükteleri kavrayıp hayata tatbik ederek yapılan bir okuyuş idi. Onlar her bir ayet-i kerimeyi, adeta dipsiz bir kuyuya bakarcasına derin bir nazarla okur, böylece ruhlarına incelik, zarafet ve derinlik kazandırırlardı. Bunun içindir ki Hz. Ömer (r.a):
" Bakara suresini on iki senede tamamladım ve şükrane olarak bir deve kurban ettim" buyurmuştur. (Kurtibi, el-Cami, I, 40) Yani Hz. Ömer, bir bakıma bu surenin ancak on iki senede tatbikatına muvaffak olabildiğini ifade etmektedir."

Hakk'ın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Ömer Çelik (Sayfa 11)Hakk'ın Daveti Kuran-ı Kerim Meali ve Tefsiri, Ömer Çelik (Sayfa 11)
Deniz muratoğlu, bir alıntı ekledi.
15 Mar 04:26 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Hiçbir şey göründüğü gibi ve göründüğü kadar olmayabilir.
"Unutmayın; kitabın bir tefsiri olduğu gibi, hayatın da ölümün de bir tefsiri vardır. Dünyanın da, kâinatın da bir tefsiri vardır. Gözümüzün önünde, ölüp ölüp dirilen tabiatın da bir tefsiri vardır. Asılda, zamanın bir tefsiri vardır."

Sır Küpü, Turgay Güler (Sayfa 230 - Hayat)Sır Küpü, Turgay Güler (Sayfa 230 - Hayat)

Iyi geceler
Bazı duyguları yazamazsın. Anlatamazsın. Çünkü tefsiri ancak his ile mümkündür. Bu yüzden sadece yaşarsın.

xx.eilyiu.xx, bir alıntı ekledi.
12 Mar 10:42 · Kitabı okuyor

Eûzü ile allah a sığınma bilerek ve kalpten yapılırsa fayda verir. Bazilari eûzü çekerken şeytan ondan kaçmak yerine daha da yakın olur. Bu kulun dili mevla derken kalbi dünya için yanar zikri dünyaya alet yapar.

Kısa Surelerin Tefsiri, İbn Acîbe el-Hasenî (Sayfa 24)Kısa Surelerin Tefsiri, İbn Acîbe el-Hasenî (Sayfa 24)
..., bir alıntı ekledi.
11 Mar 21:11

Allah'ın istediği, emrettiği YÖNETİM-SİSTEM-ŞERİAT-KANUN
Casiye Suresi
18 - Sonra (Ey Rasulüm) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.
**
Al-i Imran Suresi
23 - Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah'ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir.
***
Nisa Suresi
59 - Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.
60 - Şunları görmüyor musun? Kendilerinin sana indirilene ve senden önce indirilene inandıklarını ileri sürüyorlar da tağuta inanmamaları kendilerine emrolunduğu halde, tağut önünde muhakemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları bir daha dönemeyecekleri kadar iyice sapıklığa düşürmek istiyor.
61 - Onlara: "Allah'ın indirdiğine ve Peygambere gelin!" denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.
***
Maide Suresi
44 - (...) İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.
48 - Sana da (ey Muhammed) geçmiş kitapları tasdik eden ve onları kollayıp koruyan Kitab (Kur'ân)ı hak ile indirdik. Onların aralarında Allah'ın indirdiği ile hükmet. Onların arzu ve heveslerine uyarak, sana gelen haktan sapma. Biz, herbiriniz için bir şeriat ve yol belirledik. Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı, fakat size verdiklerinde sizi denemek istedi. Öyleyse iyiliklere koşun. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O, ihtilafa düştüğünüz şeyleri size haber verir.
49 - Aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Onların keyiflerine uyma. Allah'ın sana indirdiğinin bir kısmından seni saptırmalarından sakın. Eğer Allah'ın hükmünden yüzçevirirlerse, bil ki Allah, bir kısım günahları sebebiyle onları musibete uğratmak istiyor. Muhakkak ki insanların çoğu yoldan çıkanlardır.
50 - Yoksa cahiliyye hükmünü mü arıyorlar? kesinlikle bilen bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim olabilir?

Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali ve Tefsiri 8 Cilt Takım, Ömer Nasuhi BilmenKur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali ve Tefsiri 8 Cilt Takım, Ömer Nasuhi Bilmen