M. K. ོ profil resmi
..
İst.
ist, 19 Ekim 1987
Erkek
406 okur puanı
27 Mar 2019 tarihinde katıldı.
..
İst.
ist, 19 Ekim 1987
Erkek
406 okur puanı
27 Mar 2019 tarihinde katıldı.

Şu anda okudukları 9 kitap

 • Sufi Psikolojisi
 • Fihi Ma Fih
 • Makalat
 • İdeolocya Örgüsü
 • Ruh ve Beden
 • Kimya-yı Saadet - Mutluluk ve Saadet Hazinesi
 • Fi Zılal'il Kur'an - 16 Cilt Takım
 • İhyâu' Ulûmi'd- Dîn
 • Rûhu'l - Furkan Tefsiri 1. Cilt

Okuduğu kitaplar 31 kitap

 • Yavaşla
 • El Munkız Mined Dalal
 • Endülüs Sufileri
 • İlahi Nizam
 • Hakikate Giden Yol
 • Ariflerin Yolu
 • Tevhid Akidesinin Esasları
 • Hikmetler Kitabı
 • İ'tikâd Risâlesi
 • Fütuhu'l Gayb

Okuyacağı kitaplar 6 kitap

 • Kalbin Simyası
 • Fabrika Ayarı
 • Sabır Taşı
 • Amel İbadet Kulluk
 • Dervişin Teselli Koleksiyonu
 • Gelin Tacı

Beğendiği kitaplar 61 kitap

 • Yavaşla
 • Fihi Ma Fih
 • Hırka Kitabı
 • Hidayetin Başlangıcı
 • Yıldızların Mevki
 • Tasavvufta Yüz Basamak Menazilü's-Sairin
 • Endülüs Sufileri
 • İlahi Nizam
 • Ariflerin Yolu
 • Tevhid Akidesinin Esasları

Beğendiği yazarlar 30 kitap

 • Kemal Sayar
 • Şebüsterî
 • Ataullah İskenderi
 • Hallac-ı Mansur
 • Feridüddin Attar
 • Ahmed Yesevi
 • Nizamülmülk
 • Muhyiddin İbn Arabi
 • Sultan Veled
 • Yunus Emre
Okur takip önerileri
Daha fazla