• Senedi ittifakta uygulamayı ve verilen sözlerin tutulup tutulmadığını denetleyecek "özel bir örgüt" de öngörülmemişti.(...) Senedi ittifak meşruluk koşullarını da belirtmemişti. Bu yüzden daha baştan "ölü doğmuş bir belge"ydi. (N. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma,s.127-128)
  Bülent Tanör
  Sayfa 49 - Yapı Kredi yayınları
 • 702 syf.
  ·10/10
  Öncelikle, milletimizin mukaddesatından iyice uzaklaştığı,kötünün iyi;iyinin kötü anıldığı,memleketin ideoloji buhranı yaşadığı zamanlarda (1986-1994) Cumhuriyet tarihinin en keskin kalemlerini, en büyük fikir adamlarının eserlerini toplayıp kitaplaştırdığı ve Eşref Edip Urgan ile tanışmama vesile olduğu için İsmail Kara hocama saygılarımı sunuyorum.
  Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi 3 ciltten oluşuyor.3. Ciltten bahsedecek olursam;
  Kitap 6 ana bölümden oluşuyor.Her bölümde yazarların arayıp bulamayacağınız metinlerinden ve kitaplarından alınmış bölümler bulunuyor.Eşref Edip,Nurettin Topçu,Necip Fazıl Kısakürek,Sezai Karakoç,Hayrettin Karaman,İsmet Özel.
  Eşref Edip Mehmet Akif ve Bediüzzaman Said Nursi gibi üstadlarla dostluk kurmuş ve Sebilürreşad-Sıratı Müstakim’de çok emeği geçmiş.Kalem ile cihad nasıl yapılır,zulme karşı nasıl cesurca karşı çıkılır diye soracak olursanız size Eşref Edip Urganı gösteririm.Milli Şef döneminde dine karşı din çıkaran , millete zulmeden haysiyetsizlere karşı dimdik durmuş hakikattan bir lahza olsun yüz çevirmemiş.Eğer 20. Yüzyılın 2. Çeyreğini anlamak istiyorsanız mutlaka okuyunuz. Allah rahmet eylesin.
  Diğer isimleri zaten biliyoruz.Biliyoruz ama bilmekten,şiirlerini, sözlerini ezberleyip reklamını yapmaktan öteye geçemiyoruz.Hepsinin ele aldığı konular genelde siyasi,ictimai,medeniyet,din,maarif meselesi,çağdaşlaşma.

  İnandığı değerler-Bizim de inandığımız ve uğruna can verebileceğimiz(!) değerler- için hapis yatan can veren , eziyet gören yine de susmayan bu adamları anlamak, 20. Yüzyıl hakikatini görmek istiyosanız bu seti mutlaka okuyun.Selam ve dua ile
 • Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, kadın bedeninin reklamlarda kullanımı üzerine bütün veya ayrışık (yalnızca toplumsal cinsiyet, yalnızca eşitsizlik, yalnızca medya veya yalnızca kadın) ile ilgili titiz bir okuma listesi hazırladık https://1000kitap.com/Sosyolog18 ile birlikte. Bu okumalar doğrudan bahsettiğimiz konuyu sunmakla kalmayacak, konuya giderken kavramsal çerçeveyi de yeterli düzeyde besleyecek içeriklere sahip kitaplardan oluşuyor.

  İnsanlığın bugüne varan hınç çağında harcanan kadınların insanlık sürecindeki yeri, tarihsel ve antropolojik evrimi nasıldır?
  Aydınlanmanın büyük anlatı olarak tarihin ön kapısından girip şimdilerde başarısızlıkla arka kapıdan sessizce ayrılışını iddia etmek (ve bu başarısızlık, bireyi metalaştırmakla da yaşanmışken) ne kadar doğru kalır?
  Dinsel öğretilerin kadına bakış açısı nasıldır? İslamiyet, bu konuda kadın bedeni üzerinden teorik ve pratikte neler söylüyor?
  Kadını metalaştıran reklamlara gelene kadar, kurumlar nasıl görevler üstleniyor? Aile, erillik, görenekler, kurumlar, etkileşimler vs. nasıl roller üstleniyor?

  Artı/eksi, ıslah edilmeye düzeltilmeye muhtaç bir listedir. İlgilisine.

  1- Antropoloji
  Conrad Phillip Kottak
  2- Aydınlanmanın Diyalektiği
  Theodor W. Adorno, Max Horkheimer
  3- Cahiliyeden İslamiyet'e Kadın
  Mustafa Öztürk
  4- Cehenneme Övgü
  Gündüz Vassaf
  5- Cinselliğin Tarihi
  Michel Foucault
  6- Cinsellik Üzerine
  Sigmund Freud
  7- Cinsellik: Bir Kavramın Anatomisi
  Jeffrey Weeks
  8- Cinsiyet Belası
  Judith Butler
  9- Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi
  Brian Fay
  10- Damga
  Erving Goffman
  11- Dünya Sistemleri Analizi
  Immanuel Wallerstein
  12- Eril Tahakküm
  Pierre Bourdieu
  13- Etkileşim Ritüelleri
  Erving Goffman
  14- Etnometodoloji
  Alain Coulon
  15- Evlilik Bağı
  Simone de Beauvoir
  16- Feminist Felsefeye Giriş
  Alison Stone
  17- Günümüzde İnsan ve İnsanlar
  Çiğdem Kağıtçıbaşı
  18 Hasta Toplumlar
  Robert B. Edgerton
  19- İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları
  Louis Althusser
  20- İfadelerin Gramatik Ayırımı
  Şakir Kocabaş
  21- İlkçağ Tarihi - Cilt 1
  Vladimir Nikolaevic Diakov, Sergei Ivanovich Kovalev
  22- Kadın Yok Savaşın Yüzünde
  Svetlana Aleksiyeviç
  23- Kent Dindarlığı
  Mehmet Altan
  24- Kitleler Psikolojisi
  Gustave Le Bon
  25- Medya ve İletişim Sosyolojisi
  Eric Maigret
  26- Medyada İslam
  Edward Said
  27- Moda ve Zihniyet
  Fatma barbarosoğlu
  28- Modern Mahrem
  Nilüfer Göle
  29- Osmanlı Toplumunda Aile
  İlber Ortaylı
  30- Ölümcül Kimlikler
  Amin Maalouf
  31- Pornokrasi ya da Modern Zamanlarda Kadınlar.
  Pierre - Joseph Proudhon
  32- Postmodernliğin Durumu
  David Harvey
  33- Sınıf Analizine Yaklaşımlar
  Erik Olin Wright
  34- Sınıfın Gizli Yaraları
  Richard Sennett, Jonathan Cobb
  35- Sosyal Kimlik
  Richard Jenkins
  36- Sosyoloji
  Anthony Giddens
  37- Sosyolojik Açılımlar
  Theodor W. Adorno, Max Horkheimer
  38- Sosyolojik Düşünmek
  Zygmunt Bauman
  39- Sosyolojik Tahayyül
  C. Wright Mills
  40- Sosyolojik Teorinin Oluşumu
  Jonathan Turner, Leonard Beeghley, Charles H. Powers
  41- Şeffaflık Toplumu
  Byung-Chul Han
  42- Şeriat ve Kadın
  İlhan Arsel
  43- Toplum İçinde Davranmak
  Erving Goffman
  44- Toplumsal Cinsiyet ve İktidar
  Raewyn Connell
  45- Türkiye'de Çağdaşlaşma
  Niyazi Berkes
  46- Varoluş ve Tarihsellik
  Uluğ Nutku
  47- Yabancı
  Georg Simmel, Harold Garfinkel, Robert E. Park, Alfred Schütz
  48- Yaralı Bilinç
  Daryush Shayegan
 • İsviçre Medeni Kanunu, Türkiye'de kabul edilişinden önce Japonya'da, Türkiye'de kabul edilişi nden sonra Çin'de medeni kanunun temeli olmuştur.Avrupa'da Roma hukukunun, Cermen hukukunun ve Tabii Haklar felsefesinin en başarılı sentezi sayılan bir medeni hukuk örneği olarak alınmıştır.
 • 604 syf.
  ·Puan vermedi
  *1700'lü yıllardan günümüze, ''çağdaşlaşma'' serüvenimizi titizlikle inceleyen bir çalışma olmuş.
  Yaklaşık 300 yıllık tarihimizi farklı bir bakış açısıyla ele alan Niyazi Berkes görüşlerini de gayet açık bir şekilde bize sunmakta.
  *Ona göre modernleşme sekülerizmdir ve sorunları şu şekilde sınıflandırır;devlet sorunu,ulusçuluk sorunu,din reformu sorunu,aile sorunu,ulusal ekonomi sorunu,din ve eğitim sorunu.
  Bu sorunlara da dönemin görüşleri olan İslamcılık,Türkçülük ve Batıcılık üzerinden değinir.

  *Niyazi Berkes'in ilk okuduğum kitabı ve gayet beğendiğim bir eser oldu.
  Bu alana ilgisi olan herkesin zevkle okuyacağını düşünüyorum.
 • ...
  Atatürk, geleceğin kuşaklarına çağdaş, dünya çerçevesi içinde, geleceğin bütün özgürlük kapılarını açan bir miras bırakıp gitmiştir.
  Niyazi Berkes
  Sayfa 552 - Yapı Kredi Yayınları
 • Karar anı belki en iyi biçimde nitelendiren meclisin en yaşlı üyesi Abdurrahman Şeref'in şu sözleri oldu:"Doğmakta olan çocuğun adını koymaktan mı korkuyoruz? Kim ne derse bunun adı cumhuriyettir!"