Ebu Muhammed el-Makdisi

Ebu Muhammed el-Makdisi

Yazar
8.7/10
66 Kişi
·
215
Okunma
·
29
Beğeni
·
2446
Gösterim
Adı:
Ebu Muhammed el-Makdisi
Tam adı:
Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi
Unvan:
Ürdünlü yazar
Doğum:
Nablus, 1958
Tam olarak ismi, Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi olup, Ebu Muhammed el-Makdisi ismiyle tanınmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed, Hicri 1378 (Miladi 1958) yılında, daha önce Ürdün’ün bir parçası halinde iken 1967 savaşlarından sonra İsrail tarafından işgal edilen Nablus’un Berka köyünde dünyaya gelmiştir.

3-4 yıl gibi kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Kuveyt’e geçmiş ve daha sonra da babasının arzusuyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Musul Üniversitesi’nde okumuştur. Bu dönemde bir çok İslamî Ha- reket Mensubu olan kimselerle bağlantıya geçmiştir. Daha sonra Kuveyt ve Hicaz arasında bir yerde ilim tahsiline devam etmiştir. Özellikle Şeyhu-l İslam İbn-i Teymiye, talebesi İbn-iKayyim el-Cevziyye, Şeyh Muhammed b. Abdulvehhab ve to- runlarının kitaplarını tekrar tekrar gözden geçirmiştir.

Dünya genelinde İslami çalışmalarla ilgisini kesmeme adına defalarca Pakistan ve Afganistan’a gitmiş, orada davet derslerine katılmış ve ilk kitabı olan “Millet-i İbrahim’i” yaz- mıştır.

Şeyh 1992 yılında Ürdün’e yerleşmiş, orada Afgan ci- hadına katılan bir çok mücahide dersler vermeye başlamıştır. Elbette kendisinden önce bir çok sıkıntıya maruz kalan davet- çilerin başına gelen imtihanların Şeyh’inde başına gelmesi kaçınılmaz olmuştur.

1994 yılında Filistin’de siyonistlere karşı operasyonlara katılmanın caiz olduğu yönünde verdiği fetvasından dolayı bir çok arkadaşı ile birlikte tutuklanmıştır.

Senelerce Ürdün zindanlarında esir kalmış, daha sonra ise serbest bırakılmıştır. Ancak özgürlüğü uzun sürmemiş

Amerika ordusuna karşı operasyon yapılmasının caiz olduğu yönündeki fetvaları sebebiyle zindana atılmıştır.

Şu an itibarıyla Ürdün zindanlarında esir olan Şeyh Ebu Muhammed, sitesinde yapılan son açıklamaya göre inandığı esaslardan dönmesi ve yazdığı kitapları reddetmesi için büyük işkencelere maruz kalmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed’in ihlasla Allah’ın dinine davet etmesi kısa sürede semeresini vermiş, bugün dünyanın dört bir tarafında kitapları, risaleleri okunmaya başlanmıştır. Bu- gün itibarıylahttp://www.tawhed.ws isimli sitesinde 18 kitabı, 200’e yakın risalesi bulunmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed kendisini hiçbir zaman tek bir konuya hasretmemiş ve ilmi nispetinde bir çok konularda ki- tap ve makaleler yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır:

1-    Milletu İbrahim ve Da’vetu-l Enbiyai ve Murseliyn
2-    El-Kevaşiful Celile fi Kufri Devleti-s Suudiyye
3-    İmtau-n Nazar fi Keşfi Şubuhati Murcieti-l Asr
4-    Keşfu Şubuhatu-l Mucadiliun an Asakiri-ş Şirk…
5-    Tabsıru-l Ukala bi Telbisati Ehlu-t Tecehhum ve İrca
6-    Er-Risaletu-s Selasiniyye…

1 Vela ve Bera akîdesine dair bir kitaptır.

2 Suud Devletinin küfrüne dair bir çok konuyu ele alan bir kitaptır. Özellikle şu günlerde Suud hükümetinin büyük baskısı sonucu zindanda bu kitabındaki fikirlerinden dönmesi istemiyle Şeyh’e büyük bir zulüm yapılmaktadır.

3-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

4-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

5- Günümüz tağutlarının küfrüne İslam elbisesi giydirme adına bütün ömrünü vakfeden Ali Halebi’nin “et-Tahzir min Fitneti-tTekfir” isimli kitabına reddiyedir.

6-Tekfirde aşırılıktan sakındırmaya dair yazılmış bir eserdir.

Şeyh’in Türkçe’ye çevrilen ilk kitabı vela ve bera akıdesine dair yazmış olduğu Milleti İbrahim’dir. 1997 yılında Ebabil Yayınları tarafından ilk baskısı yapılan kitabın daha sonra yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından yapılmamıştır.En-Nuketu-l Levamia fi mulahazati-l Camia

7- İ’dadu-l Kadeti-l Fevaris bi-Hecri Fesadi-l Medaris

8-Son birkaç yılda ise Şeyh’in “Milleti İbrahim”, “Demok- rasi Dindir”, “Tağutların Destekçileri Hakkında Şüphelerin Aydınlatılması”, “Tekfirde Aşırılıktan Sakındırma Konusunda Otuz Risale” isimli eserleri ilk önce http://www.davetvecihad.com isimli siteyi hazırlayan kardeşlerimiz tarafından internet ortamında yayınlanmış ve daha sonra da bu kitaplardan ilk üçünün baskısı site sahipleri tarafından yapılmıştır.
Başına bela geldiğinde, canını kurtarmak için malını feda et, bela şiddetlendiğinde, dinini kurtarmak için canını feda et.Mahrum olan, dini konusunda mahrum olandır.Gasp edilen, dini konusunda gasp edilendir.
"Neden korkuyoruz anne!
Diyeceğimizi dedik...
Sen yine de gülümse,
Gözyaşlarının arasından...
Şu sevgili esir oğlunu,
Bir gün onu sana getirecek olan
Akşamlara emanet et..."
157 syf.
·10/10
Malumdur çağımızın en büyük fitnelerinden bir tanesi demokrasi fitnesidir. Bugün, uğruna; Arap Baharı adı altında oluk oluk kan akıtılan, İslam'ın alternatif yönetim tarzıymış gibi sunulan, Saray Mollaları (Belamları) tarafından caizliğine dair fetva verilen, kendilerini İslam'a nispet edenlerin kafasını karıştıran ve muvahhidlerin onu yeryüzünde defetmek için en çok bedel ödedikleri bir fitnedir.

Çünkü demokrasi Allah'ın hükmü olmayıp halkın yasamada bulunması ya da tağutun hükmüdür. Bu hükümde Allah'ın yasalarının hiçbir hükmü yoktur. Oysa İslam dininde

"Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz onu Allah ve Rasûlü'ne götürün. Bu, hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir." (4/Nisa, 59)

Ancak tağutların dininde ise durum şöyledir: 'Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu uydurma anayasaya ve yerden bitme kanunlara uygun olarak halka, meclise ve krala götürün' şeklindedir.
137 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Şüphesiz ki bu dini bize seçen Allah metodunu da belirlemiş ve bizi asla başıboş bırakmamıştır. Bu yüzden bizlere hanif din olan İbrahim milletine tabi olmamızı emrediyor. O halde Seyyid Kutub'un dediği gibi "KIVIRMADAN" , Makdisi'nin bu kitabının son cümlesinde dediği gibi "İşte yol budur! Var mı yürüyecek bir yiğit!
96 syf.
Namaz için camiye gelip çocukları azarlayan, ömür boyu camiye gelmemelerini sağlayan, hep aynı yerde namaz kılmaya çalışan, taburede namaz kılan, en kötüsü uyardığında ise uyarıcıyı dikkate bile almayan amcalarımız... nerde sahabenin namazı, nerde bizim namazımız.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ebu Muhammed el-Makdisi
Tam adı:
Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi
Unvan:
Ürdünlü yazar
Doğum:
Nablus, 1958
Tam olarak ismi, Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi olup, Ebu Muhammed el-Makdisi ismiyle tanınmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed, Hicri 1378 (Miladi 1958) yılında, daha önce Ürdün’ün bir parçası halinde iken 1967 savaşlarından sonra İsrail tarafından işgal edilen Nablus’un Berka köyünde dünyaya gelmiştir.

3-4 yıl gibi kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Kuveyt’e geçmiş ve daha sonra da babasının arzusuyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Musul Üniversitesi’nde okumuştur. Bu dönemde bir çok İslamî Ha- reket Mensubu olan kimselerle bağlantıya geçmiştir. Daha sonra Kuveyt ve Hicaz arasında bir yerde ilim tahsiline devam etmiştir. Özellikle Şeyhu-l İslam İbn-i Teymiye, talebesi İbn-iKayyim el-Cevziyye, Şeyh Muhammed b. Abdulvehhab ve to- runlarının kitaplarını tekrar tekrar gözden geçirmiştir.

Dünya genelinde İslami çalışmalarla ilgisini kesmeme adına defalarca Pakistan ve Afganistan’a gitmiş, orada davet derslerine katılmış ve ilk kitabı olan “Millet-i İbrahim’i” yaz- mıştır.

Şeyh 1992 yılında Ürdün’e yerleşmiş, orada Afgan ci- hadına katılan bir çok mücahide dersler vermeye başlamıştır. Elbette kendisinden önce bir çok sıkıntıya maruz kalan davet- çilerin başına gelen imtihanların Şeyh’inde başına gelmesi kaçınılmaz olmuştur.

1994 yılında Filistin’de siyonistlere karşı operasyonlara katılmanın caiz olduğu yönünde verdiği fetvasından dolayı bir çok arkadaşı ile birlikte tutuklanmıştır.

Senelerce Ürdün zindanlarında esir kalmış, daha sonra ise serbest bırakılmıştır. Ancak özgürlüğü uzun sürmemiş

Amerika ordusuna karşı operasyon yapılmasının caiz olduğu yönündeki fetvaları sebebiyle zindana atılmıştır.

Şu an itibarıyla Ürdün zindanlarında esir olan Şeyh Ebu Muhammed, sitesinde yapılan son açıklamaya göre inandığı esaslardan dönmesi ve yazdığı kitapları reddetmesi için büyük işkencelere maruz kalmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed’in ihlasla Allah’ın dinine davet etmesi kısa sürede semeresini vermiş, bugün dünyanın dört bir tarafında kitapları, risaleleri okunmaya başlanmıştır. Bu- gün itibarıylahttp://www.tawhed.ws isimli sitesinde 18 kitabı, 200’e yakın risalesi bulunmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed kendisini hiçbir zaman tek bir konuya hasretmemiş ve ilmi nispetinde bir çok konularda ki- tap ve makaleler yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır:

1-    Milletu İbrahim ve Da’vetu-l Enbiyai ve Murseliyn
2-    El-Kevaşiful Celile fi Kufri Devleti-s Suudiyye
3-    İmtau-n Nazar fi Keşfi Şubuhati Murcieti-l Asr
4-    Keşfu Şubuhatu-l Mucadiliun an Asakiri-ş Şirk…
5-    Tabsıru-l Ukala bi Telbisati Ehlu-t Tecehhum ve İrca
6-    Er-Risaletu-s Selasiniyye…

1 Vela ve Bera akîdesine dair bir kitaptır.

2 Suud Devletinin küfrüne dair bir çok konuyu ele alan bir kitaptır. Özellikle şu günlerde Suud hükümetinin büyük baskısı sonucu zindanda bu kitabındaki fikirlerinden dönmesi istemiyle Şeyh’e büyük bir zulüm yapılmaktadır.

3-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

4-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

5- Günümüz tağutlarının küfrüne İslam elbisesi giydirme adına bütün ömrünü vakfeden Ali Halebi’nin “et-Tahzir min Fitneti-tTekfir” isimli kitabına reddiyedir.

6-Tekfirde aşırılıktan sakındırmaya dair yazılmış bir eserdir.

Şeyh’in Türkçe’ye çevrilen ilk kitabı vela ve bera akıdesine dair yazmış olduğu Milleti İbrahim’dir. 1997 yılında Ebabil Yayınları tarafından ilk baskısı yapılan kitabın daha sonra yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından yapılmamıştır.En-Nuketu-l Levamia fi mulahazati-l Camia

7- İ’dadu-l Kadeti-l Fevaris bi-Hecri Fesadi-l Medaris

8-Son birkaç yılda ise Şeyh’in “Milleti İbrahim”, “Demok- rasi Dindir”, “Tağutların Destekçileri Hakkında Şüphelerin Aydınlatılması”, “Tekfirde Aşırılıktan Sakındırma Konusunda Otuz Risale” isimli eserleri ilk önce http://www.davetvecihad.com isimli siteyi hazırlayan kardeşlerimiz tarafından internet ortamında yayınlanmış ve daha sonra da bu kitaplardan ilk üçünün baskısı site sahipleri tarafından yapılmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 29 okur beğendi.
  • 215 okur okudu.
  • 10 okur okuyor.
  • 92 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.