Ebu Muhammed El Makdisi

Ebu Muhammed El Makdisi

Yazar
8.7/10
28 Kişi
·
55
Okunma
·
9
Beğeni
·
1.880
Gösterim
Adı:
Ebu Muhammed El Makdisi
Tam adı:
Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi
Unvan:
ürdünlü yazar
Doğum:
Nablus, 1958
Tam olarak ismi, Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi olup, Ebu Muhammed el-Makdisi ismiyle tanınmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed, Hicri 1378 (Miladi 1958) yılında, daha önce Ürdün’ün bir parçası halinde iken 1967 savaşlarından sonra İsrail tarafından işgal edilen Nablus’un Berka köyünde dünyaya gelmiştir.

3-4 yıl gibi kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Kuveyt’e geçmiş ve daha sonra da babasının arzusuyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Musul Üniversitesi’nde okumuştur. Bu dönemde bir çok İslamî Ha- reket Mensubu olan kimselerle bağlantıya geçmiştir. Daha sonra Kuveyt ve Hicaz arasında bir yerde ilim tahsiline devam etmiştir. Özellikle Şeyhu-l İslam İbn-i Teymiye, talebesi İbn-iKayyim el-Cevziyye, Şeyh Muhammed b. Abdulvehhab ve to- runlarının kitaplarını tekrar tekrar gözden geçirmiştir.

Dünya genelinde İslami çalışmalarla ilgisini kesmeme adına defalarca Pakistan ve Afganistan’a gitmiş, orada davet derslerine katılmış ve ilk kitabı olan “Millet-i İbrahim’i” yaz- mıştır.

Şeyh 1992 yılında Ürdün’e yerleşmiş, orada Afgan ci- hadına katılan bir çok mücahide dersler vermeye başlamıştır. Elbette kendisinden önce bir çok sıkıntıya maruz kalan davet- çilerin başına gelen imtihanların Şeyh’inde başına gelmesi kaçınılmaz olmuştur.

1994 yılında Filistin’de siyonistlere karşı operasyonlara katılmanın caiz olduğu yönünde verdiği fetvasından dolayı bir çok arkadaşı ile birlikte tutuklanmıştır.

Senelerce Ürdün zindanlarında esir kalmış, daha sonra ise serbest bırakılmıştır. Ancak özgürlüğü uzun sürmemiş

Amerika ordusuna karşı operasyon yapılmasının caiz olduğu yönündeki fetvaları sebebiyle zindana atılmıştır.

Şu an itibarıyla Ürdün zindanlarında esir olan Şeyh Ebu Muhammed, sitesinde yapılan son açıklamaya göre inandığı esaslardan dönmesi ve yazdığı kitapları reddetmesi için büyük işkencelere maruz kalmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed’in ihlasla Allah’ın dinine davet etmesi kısa sürede semeresini vermiş, bugün dünyanın dört bir tarafında kitapları, risaleleri okunmaya başlanmıştır. Bu- gün itibarıylahttp://www.tawhed.ws isimli sitesinde 18 kitabı, 200’e yakın risalesi bulunmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed kendisini hiçbir zaman tek bir konuya hasretmemiş ve ilmi nispetinde bir çok konularda ki- tap ve makaleler yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır:

1- Milletu İbrahim ve Da’vetu-l Enbiyai ve Murseliyn

2- El-Kevaşiful Celile fi Kufri Devleti-s Suudiyye

3- İmtau-n Nazar fi Keşfi Şubuhati Murcieti-l Asr

4- Keşfu Şubuhatu-l Mucadiliun an Asakiri-ş Şirk…

5- Tabsıru-l Ukala bi Telbisati Ehlu-t Tecehhum ve İrca

6- Er-Risaletu-s Selasiniyye…

1 Vela ve Bera akîdesine dair bir kitaptır.

2 Suud Devletinin küfrüne dair bir çok konuyu ele alan bir kitaptır. Özellikle şu günlerde Suud hükümetinin büyük baskısı sonucu zindanda bu kitabındaki fikirlerinden dönmesi istemiyle Şeyh’e büyük bir zulüm yapılmaktadır.

3-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

4-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

5- Günümüz tağutlarının küfrüne İslam elbisesi giydirme adına bütün ömrünü vakfeden Ali Halebi’nin “et-Tahzir min Fitneti-tTekfir” isimli kitabına reddiyedir.

6-Tekfirde aşırılıktan sakındırmaya dair yazılmış bir eserdir.

Şeyh’in Türkçe’ye çevrilen ilk kitabı vela ve bera akıdesine dair yazmış olduğu Milleti İbrahim’dir. 1997 yılında Ebabil Yayınları tarafından ilk baskısı yapılan kitabın daha sonra yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından yapılmamıştır.En-Nuketu-l Levamia fi mulahazati-l Camia

7- İ’dadu-l Kadeti-l Fevaris bi-Hecri Fesadi-l Medaris

8-Son birkaç yılda ise Şeyh’in “Milleti İbrahim”, “Demok- rasi Dindir”, “Tağutların Destekçileri Hakkında Şüphelerin Aydınlatılması”, “Tekfirde Aşırılıktan Sakındırma Konusunda Otuz Risale” isimli eserleri ilk önce http://www.davetvecihad.com isimli siteyi hazırlayan kardeşlerimiz tarafından internet ortamında yayınlanmış ve daha sonra da bu kitaplardan ilk üçünün baskısı site sahipleri tarafından yapılmıştır.
İbadetler çeşitlidir. Secde, rükû, dua, adak ve kurban ibadet kapsamına girdiği gibi, KANUNLAR BELİRLEMEK ve İTAAT de ibadet kapsamıne girer.
O halde onların arasında Allah’ın indirdiği ayetlere göre hüküm ver, onların keyfi arzularına uyma, onların seni Allah’ın indirdiği hükümlerin bir kısmından bile şaşırtmalarından sakın, eğer sana sırt çevirirlerse bil ki, Allah, günahlarının bazısı yüzünden onları cezalandırmak istiyor. Kuşku yok ki, insanların çoğu fasıktır.

maide 49
Buhari rahimehullah şöyle dedi:
“Rafizilerin (şia’nın) arkasında namaz kılmamla, Yahudilerin arkasında namaz kılmam arasında fark yoktur.”
Ebu Muhammed El Makdisi
Sayfa 65 - Kulların fiillerinin yaratılmış olması s.129
“La İlahe İllallah”
Allahu Teala şöyle buyurur: “Hani İbrahim babasına ve kavmine: Muhakkak ben sizin ibadet etmekte olduğunuz şeylerden uzağım, demişti. Ancak beni yaratan müstesna. Gerçekten O, beni hidayete kavuşturacaktır."43 Zuhruf/26-27

Böylece Haniflerin imamı olan İbrahim Aleyhisselam bu kelimeyi kendisine tabi olanlara miras olarak bıraktığı gibi, kendisinden sonra gelen tüm nebiler de bu kelimeyi birbirlerine miras olarak bırakmışlardır. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem gönderilince, Allahu Teala ona, aynen babamız İbrahim’in söylediği gibi bu kelimeyi söylemesini emretti ve bu kelimenin anlamını içeren Kafirun Suresi’ni indirdi.
Malumdur çağımızın en büyük fitnelerinden bir tanesi demokrasi fitnesidir. Bugün, uğruna; Arap Baharı adı altında oluk oluk kan akıtılan, İslam'ın alternatif yönetim tarzıymış gibi sunulan, Saray Mollaları (Belamları) tarafından caizliğine dair fetva verilen, kendilerini İslam'a nispet edenlerin kafasını karıştıran ve muvahhidlerin onu yeryüzünde defetmek için en çok bedel ödedikleri bir fitnedir.

Çünkü demokrasi Allah'ın hükmü olmayıp halkın yasamada bulunması ya da tağutun hükmüdür. Bu hükümde Allah'ın yasalarının hiçbir hükmü yoktur. Oysa İslam dininde

"Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe iman etmişseniz onu Allah ve Rasûlü'ne götürün. Bu, hem hayırlı hem de netice bakımından daha iyidir." (4/Nisa, 59)

Ancak tağutların dininde ise durum şöyledir: 'Eğer bir konuda ihtilafa düşerseniz, onu uydurma anayasaya ve yerden bitme kanunlara uygun olarak halka, meclise ve krala götürün' şeklindedir.
Tağut’u tanımak, onu inkar etmenin ve ona karşı durmanın
olmazsa olmaz şartlarındandır. bu kitabın yazarı olan Şeyh Ebu Muhammed Asım’ın
kolay anlaşılır dili nedeni ile işlenen konular daha açık hale gelmiştir.
Bu da Allahu Teala’nın müslümanlara sağlamış olduğu
kolaylıklardan biridir. okumanızı tavsiye ederim.
Diyanetin imamlarının arkasında, tağutların imamlarının arkasında neden namaz kılınmayacağını, kılınırsa ne oalcağını ve onların dini hükmünü detaylı şekilde anlattığını düşünerek aldığım fakat okudukça makdisinin vakıayı bilmeden ve yayıncının vakıayı bilmesine rağmen açık küfürde olan insanların namaz kılmasının islam alameti olduğuna hükmetmeleri çok yanlış bir içtihat (!) tavsiye etmiyorum
"Bu kitabı, Tağutların ve onların destekçilerinin boğazlarında
diken, göğüslerinde acı ve ciğerlerinde yara yapan Allahu
Teala’ya hamd olsun." sözleriyle başlayan Makdisi, Putları yıkan, şirkten beri olan İbrahim aleyisselam'ı ve onun yoluna uyan, günümüzdeki putları, partileri ve demokrasiyi hedef alarak, Tevhidi anlatıyor. Akıcı güzel bir kitap. Bolca ayet ve hadisle desteklenen kitap, görüşten çok "akideyi" ortaya koyuyor.
Allah'ın sıfatlarından Rububiyet tevhidi nedir? Nasıl, yaratmada, rızık vermede, yoktan varetmede, yağmur yağdırmada vs ortağı yoksa, Hüküm koyma, kanun koymada da ortağı yoktur. Hatta ortaktan ziyade tek kanun koyucu, tek hüküm merkezi odur.
Bir ülke, eğer şer'i hükümlerle yönetilmezse, toplumu yönetenler kafir (maide 44) hükmündedirler. Ve o devletlere hangi din nisbet edilirse edilsin "Müslüman" bir devlet değildir.

Bunun örnekleri, demokrasi ve krallık ile yönetilin Mısır, Türkiye, İran ( ki Şii bir devlettir islam devleti değil ), Suudi Arabistan, vs ülkeler bunların içindedir.
Allah'ın sıfatlarından Rububiyet tevhidi nedir? Nasıl, yaratmada, rızık vermede, yoktan varetmede, yağmur yağdırmada vs ortağı yoksa, Hüküm koyma, kanun koymada da ortağı yoktur. Hatta ortaktan ziyade tek kanun koyucu, tek hüküm merkezi odur.
Bir ülke, eğer şer'i hükümlerle yönetilmezse, toplumu yönetenler kafir (maide 44) hükmündedirler. Ve o devletlere hangi din nisbet edilirse edilsin "Müslüman" bir devlet değildir.

Bunun örnekleri, demokrasi ve krallık ile yönetilin Mısır, Türkiye, İran ( ki Şii bir devlettir islam devleti değil ), Suudi Arabistan, vs ülkeler bunların içindedir.
Mescidlerde yapılan bidatleri detaylı anlatan Makdisi, "toplu zikir, sesli zikir" gibi bidatleri detaylı anlatıyor ayrıca yapılan yanlışlıkları hadisler ışığında açıklıyor. okunmalı.
Bu kitabı herkese şiddetle tavsiye ederim. Demokrasinin bir din olduğunu, oy vermenin insanı İslam dininden çıkardığını, tağutları reddetmenin şart olduğunu çok güzel bir şekilde anlatmış.
Namaz için camiye gelip çocukları azarlayan, ömür boyu camiye gelmemelerini sağlayan, hep aynı yerde namaz kılmaya çalışan, taburede namaz kılan, en kötüsü uyardığında ise uyarıcıyı dikkate bile almayan amcalarımız... nerde sahabenin namazı, nerde bizim namazımız.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ebu Muhammed El Makdisi
Tam adı:
Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi
Unvan:
ürdünlü yazar
Doğum:
Nablus, 1958
Tam olarak ismi, Ebu Muhammed Asım b. Muhammed b. Tahir el-Berkavi olup, Ebu Muhammed el-Makdisi ismiyle tanınmaktadır. Şeyh Ebu Muhammed, Hicri 1378 (Miladi 1958) yılında, daha önce Ürdün’ün bir parçası halinde iken 1967 savaşlarından sonra İsrail tarafından işgal edilen Nablus’un Berka köyünde dünyaya gelmiştir.

3-4 yıl gibi kısa bir süre sonra ailesiyle birlikte Kuveyt’e geçmiş ve daha sonra da babasının arzusuyla Irak’ın kuzeyinde bulunan Musul Üniversitesi’nde okumuştur. Bu dönemde bir çok İslamî Ha- reket Mensubu olan kimselerle bağlantıya geçmiştir. Daha sonra Kuveyt ve Hicaz arasında bir yerde ilim tahsiline devam etmiştir. Özellikle Şeyhu-l İslam İbn-i Teymiye, talebesi İbn-iKayyim el-Cevziyye, Şeyh Muhammed b. Abdulvehhab ve to- runlarının kitaplarını tekrar tekrar gözden geçirmiştir.

Dünya genelinde İslami çalışmalarla ilgisini kesmeme adına defalarca Pakistan ve Afganistan’a gitmiş, orada davet derslerine katılmış ve ilk kitabı olan “Millet-i İbrahim’i” yaz- mıştır.

Şeyh 1992 yılında Ürdün’e yerleşmiş, orada Afgan ci- hadına katılan bir çok mücahide dersler vermeye başlamıştır. Elbette kendisinden önce bir çok sıkıntıya maruz kalan davet- çilerin başına gelen imtihanların Şeyh’inde başına gelmesi kaçınılmaz olmuştur.

1994 yılında Filistin’de siyonistlere karşı operasyonlara katılmanın caiz olduğu yönünde verdiği fetvasından dolayı bir çok arkadaşı ile birlikte tutuklanmıştır.

Senelerce Ürdün zindanlarında esir kalmış, daha sonra ise serbest bırakılmıştır. Ancak özgürlüğü uzun sürmemiş

Amerika ordusuna karşı operasyon yapılmasının caiz olduğu yönündeki fetvaları sebebiyle zindana atılmıştır.

Şu an itibarıyla Ürdün zindanlarında esir olan Şeyh Ebu Muhammed, sitesinde yapılan son açıklamaya göre inandığı esaslardan dönmesi ve yazdığı kitapları reddetmesi için büyük işkencelere maruz kalmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed’in ihlasla Allah’ın dinine davet etmesi kısa sürede semeresini vermiş, bugün dünyanın dört bir tarafında kitapları, risaleleri okunmaya başlanmıştır. Bu- gün itibarıylahttp://www.tawhed.ws isimli sitesinde 18 kitabı, 200’e yakın risalesi bulunmaktadır.

Şeyh Ebu Muhammed kendisini hiçbir zaman tek bir konuya hasretmemiş ve ilmi nispetinde bir çok konularda ki- tap ve makaleler yazmıştır. Kitaplarından bazıları şunlardır:

1- Milletu İbrahim ve Da’vetu-l Enbiyai ve Murseliyn

2- El-Kevaşiful Celile fi Kufri Devleti-s Suudiyye

3- İmtau-n Nazar fi Keşfi Şubuhati Murcieti-l Asr

4- Keşfu Şubuhatu-l Mucadiliun an Asakiri-ş Şirk…

5- Tabsıru-l Ukala bi Telbisati Ehlu-t Tecehhum ve İrca

6- Er-Risaletu-s Selasiniyye…

1 Vela ve Bera akîdesine dair bir kitaptır.

2 Suud Devletinin küfrüne dair bir çok konuyu ele alan bir kitaptır. Özellikle şu günlerde Suud hükümetinin büyük baskısı sonucu zindanda bu kitabındaki fikirlerinden dönmesi istemiyle Şeyh’e büyük bir zulüm yapılmaktadır.

3-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

4-Muasır Mürcie’nin ortaya attığı şüphelere dair yazılmış bir kitaptır.

5- Günümüz tağutlarının küfrüne İslam elbisesi giydirme adına bütün ömrünü vakfeden Ali Halebi’nin “et-Tahzir min Fitneti-tTekfir” isimli kitabına reddiyedir.

6-Tekfirde aşırılıktan sakındırmaya dair yazılmış bir eserdir.

Şeyh’in Türkçe’ye çevrilen ilk kitabı vela ve bera akıdesine dair yazmış olduğu Milleti İbrahim’dir. 1997 yılında Ebabil Yayınları tarafından ilk baskısı yapılan kitabın daha sonra yeni bir baskısı aynı yayınevi tarafından yapılmamıştır.En-Nuketu-l Levamia fi mulahazati-l Camia

7- İ’dadu-l Kadeti-l Fevaris bi-Hecri Fesadi-l Medaris

8-Son birkaç yılda ise Şeyh’in “Milleti İbrahim”, “Demok- rasi Dindir”, “Tağutların Destekçileri Hakkında Şüphelerin Aydınlatılması”, “Tekfirde Aşırılıktan Sakındırma Konusunda Otuz Risale” isimli eserleri ilk önce http://www.davetvecihad.com isimli siteyi hazırlayan kardeşlerimiz tarafından internet ortamında yayınlanmış ve daha sonra da bu kitaplardan ilk üçünün baskısı site sahipleri tarafından yapılmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 9 okur beğendi.
  • 55 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 25 okur okuyacak.