Abdullah Gündoğdu

Abdullah Gündoğdu

Yazar
7.5/10
2 Kişi
·
6
Okunma
·
1
Beğeni
·
820
Gösterim
Adı:
Abdullah Gündoğdu
Unvan:
Akademisyen-Yazar
Doğum:
Osmancık/ Çorum, 1967
1967 Osmancık/ Çorum doğumlu olan Abdullah Gündoğdu, ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’ndan 1986 yılında mezun oldu. 1989 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı, yüksek lisans programını“Çorum’un 2 Numaralı Şer’iyye Sicili, Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1268- 1280-1280/ M. 1852-1853)” adlı tezini savunarak tamamlamıştır. 1995 yılında ise “Hive Hanlığı Tarihi (Yadigâr Şibanileri Devri: 1512-1740)” adlı tezi ile de doktor unvanını almıştır. 1986- 1987 yıllarında bir süre Sağlık Bakanlığı’nda Memur olarak görev almıştır. 1987- 1998 yılları arasında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1998’de aynı ana bilim dalında Yrd. Doçentliğe, 25 Ocak 2001’den itibaren Doçentliğe yükselmiştir. 12 Şubat 2008 tarihinde Profesörlüğe atanmıştır. Askerlik hizmetini 1995- 96 yıllarında 247. Dönem olarak yapan Abdullah Gündoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Rusça ve Farsça yanında Çağdaş Türk dillerini bilmektedir. 1992 yılında Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi’nde araştırma ve inceleme, 2001-2002 öğretim yılında TİKA adına, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Kazan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Türkoloji Bölümlerinde, 2003-2004 Öğretim yılında da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Erasmus öğretim üyesi programı çerçevesinde Polonya, Adam Miskiyevich Üniversitesinde bulundu. 2010- 2012 yılları arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, üniversite senato ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yurtiçi ve Yurtdışında çok sayıda kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara katıldı.
Türkiye'de devlet, ne zaman bir güvenlik sorunuyla karşılaşsa bu sorunu aşmanın yolu olarak ilk yaptığı şeylerden biri kimlik tartışmaları açmak olagelmiştir.
açlıktan ölmenin sınırında yaşayan yoksulların yaşamı, amaçlı bir yaşamdır. Yiyecek ve yatacak yer bulmanın amansız mücadelesine girişmiş olanlar, boşu boşuna çaba harcamış olma duygusuna hiçbir zaman yakalanmazlar. Varılacak ihtiyaçları maddi ve acildir. Her yenen yemek, onlar için bir amacın gerçekleşmesidir; tok karnına yatağa girmek bir zaferdir; ve açıktan gelen her bedava şey bir mucizedir. Bu insanların, hayatlarına anlam ve değer verebilecek ve kişiliklerini yükseltecek bir amaca ne ihtiyacı olabilir? Bunlar bir kitle hareketinin çağrısına karşı muafiyet taşırlar.
Esas niyetleri, Ortadoğu'yu asla bir araya gelemeyecek düşman küçük parçalara bölmek olan müttefiklerin böyle bir fedakarlıkla ilerde kendilerine sorun çıkarabilecek güçlü bir Türkiye'yi istemeyecekleri açıktır.
Ayrıca, devletin eğitim ve kültür politikaları kökünden değişiyor, Atatürk'ün millici çağdaşlaşması yerine kozmopolit bir batılılaşma anlayışı hakim oluyordu.
Güney cephemizde bizimle savaşan sömürge askerlerinin yüzde seksenden fazlası Müslüman askerlerden oluşuyordu.
Abdullah Gündoğdu
Sayfa 128 - IQ Kültür Sanat Yayıncılık
Bir yandan Batı gibi güçlü olmak, bir yandan da Batı'dan gelen yıkıcı tehditlere karşı korunmak şeklinde kendini gösteren ve bir anlamda Türkiye'nin çağdaş tarihine damgasını vuran temel ikilem haliyle Türk siyasetinde de temel eğilimleri belirlemiştir. Geri kalmışlık olgusunun dayatması sonucunda gelişmiş Batı dünyası ile girilen kaçınılmaz ilişkinin sonucudur bu. Türk dış politikasında da ''Ne batı ile, Ne batısız'' şeklinde ifade edilebilecek bir ikilemin ifadesidir aynı zamanda.
Çoğu kimse bilmez bu olup bitenleri. Milli, laik ve üniter devletin aynı zamanda İslam'ın da gerçek koruyucusu olduğunu bilmedikleri gibi.
Milli Burjuvazi ve orta sınıf olmadığı için Türk aydınlanması ve yenileşmesi asker ve sivil bürokrasinin marifetiyle olabilmiştir.
Bu formül bu çarpık tabloyu son dönemlerde sürdürebilir yapan ''fakirlere daha çok din zenginlere daha çok servet'' şeklinde işlemektedir.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Abdullah Gündoğdu
Unvan:
Akademisyen-Yazar
Doğum:
Osmancık/ Çorum, 1967
1967 Osmancık/ Çorum doğumlu olan Abdullah Gündoğdu, ilk, orta ve lise tahsilini burada tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’ndan 1986 yılında mezun oldu. 1989 yılında A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih (Genel Türk Tarihi) Anabilim Dalı, yüksek lisans programını“Çorum’un 2 Numaralı Şer’iyye Sicili, Transkripsiyon ve Değerlendirme (H.1268- 1280-1280/ M. 1852-1853)” adlı tezini savunarak tamamlamıştır. 1995 yılında ise “Hive Hanlığı Tarihi (Yadigâr Şibanileri Devri: 1512-1740)” adlı tezi ile de doktor unvanını almıştır. 1986- 1987 yıllarında bir süre Sağlık Bakanlığı’nda Memur olarak görev almıştır. 1987- 1998 yılları arasında A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1998’de aynı ana bilim dalında Yrd. Doçentliğe, 25 Ocak 2001’den itibaren Doçentliğe yükselmiştir. 12 Şubat 2008 tarihinde Profesörlüğe atanmıştır. Askerlik hizmetini 1995- 96 yıllarında 247. Dönem olarak yapan Abdullah Gündoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce, Rusça ve Farsça yanında Çağdaş Türk dillerini bilmektedir. 1992 yılında Özbekistan Fergana Devlet Üniversitesi’nde araştırma ve inceleme, 2001-2002 öğretim yılında TİKA adına, Rusya Federasyonu Tataristan Özerk Cumhuriyeti, Kazan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri ve Türkoloji Bölümlerinde, 2003-2004 Öğretim yılında da Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Uluslararası Türk- Kazak Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. Erasmus öğretim üyesi programı çerçevesinde Polonya, Adam Miskiyevich Üniversitesinde bulundu. 2010- 2012 yılları arasında Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi’nde öğretim üyesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, üniversite senato ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yurtiçi ve Yurtdışında çok sayıda kongre, sempozyum ve bilimsel toplantılara katıldı.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 6 okur okudu.
  • 3 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.