Ali Bademci

Ali Bademci

Yazar
7.6/10
8 Kişi
·
25
Okunma
·
4
Beğeni
·
430
Gösterim
Adı:
Ali Bademci
Unvan:
Türk Gazeteci, Yazar
Doğum:
Şenköy, Hatay, Türkiye, 1 Mart 1949
1 Mart 1949'da Hatay Şenköy (Şeyhköy)'de doğ­du. İlkokulu burada, orta ve liseyi Antakya'da, yüksek tahsili­ni Adana'da (Ekonomi) yaptı. Bir ana-babadan 5'i erkek 8'i kız 13 çocuklu bir ailenin en büyüğüdür. Uzun yıllar "Gazetecilik" mesleğini icra eden Ali Bademci 12 Eylül 1980 günü Hergün Gazetesi Adana Temsilcisi iken gözaltına alınmış ve tutuklan­mıştır. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nın 171 numaralı sanığı olarak yargılandığı davadan beraat etmiş ve 1994'te emek­li olmuştur. Evli üç çocuk babasıdır ve Adana'da yaşamaktadır. Eserleri ile ilgili olarak TRT ve Habertürk TV gibi TV program­larına konuk olmuştur. Ayrıca Taşkent'te 2001 yılında yayımla­nan ve yardımcı ders kitabı mahiyetinde olan Özbekistan'ın Yengi Tarihi adlı devlet neşriyatında da "Basmacılar"ın Kızılordu'ya yenilerek canlarını önce Afganistan sonra Türkiye'ye atan mil­lî mücadele hatıralarına yer verilirken Ali Bademci'nin yayına hazırladığı Türkistan'da Enver Paşa'nın Umumi Muhaberat Müdürü Molla Nafiz'in Hatıraları: Sarıklı Basmacı kitabından geniş alıntılar yapılmıştır. 2014 yılı "Türk Ocakları Nevzat Kösoğlu Arma­ğanı" sahibidir.
1954 istatiklerine göre, S.S.C.B.'de elde edilen pamuğun %92'sinin Türkistan'dan temin edildiği düşünülürse, bunun Fergana ile beraber tamamının Buhara, Semerkand, Hıyve ovalarından elde edildiği kolayca görülür. Çünkü, buralar Rusya'yı besleyen gerçek pamuk ambarlarıdır. Pamuktan başka, pirinç, buğday, tütün, mısır, ipek böceği, hayvancılık da ekonomik hayatın can damarıdır, pancar, meyve, sakız, jüt diğer zirai ürünler olup madenlerden kömür, bakır, petrol, manganez, altın, simop, kükürt, kalay, kurşun, nikel, krom her üç ülkede de zengin rezervlere sahiptir. Sovyetler Birliği'nin simop ve kükürdün %90'ını, kalay ve nikelin %80'ini, çinkonun %70'ini, kromun %62'sini, kalayın %70'ini Türkistan'dan elde ettikleri düşünülürse, Türkistan'ın büyük kısmını ifade eden üç ülkenin, Rusya iktisadiyatındaki önemi daha iyi kavranır.
1928 Nisan'ında, Bolşevikler, Hotan'da bulunan, Canıbek Kadı'ya bir elçi göndererek barış teklifinde bulundular ve Özkend'e dönmesini istediler. Döndüğü takdirde de, annesi ve ailesinin bırakılacağını, kendisinin ise dilediği yerde yaşayabileceğini vadettiler. Bu teklif ve vaadler karşısında Kadı:

"Ben, vatanım ve kimsesiz kalan milletim için sizinle mücadele ettim. Ölünceye kadar mücadele etmek isterdim. Dostunuz olamam, dilediğinizi yapın." dedi
18. ve 19. asırda Orta Asya'ya Rus akınları eski ve köklü Türk-İslam medeniyetini temelinden söküp attığı gibi, asırlardır devam eden bir uykuya da yatırmıştır. Öyle ki, Orta Asya'nın en küçük merkezlerine kadar yayılmış imaretler Rus istilacıları tarafından yıkılmış, cildlerle kitap dolu kütüphaneler yakılmış, medreseler kapatılmış, rasathaneler dağıtılmış, hülasa bir meden,yet berhava edilmek suretiyle mensupları gibi idam sehpasına çekilmiştir.
Hüseyin Demir
Hüseyin Demir 12 Eylül İşkencesinde Ülkücü Bir Gazetecinin Dramı'ı inceledi.
96 syf.
·3 günde·8/10
12 Eylül askeri darbenin olduğu o karanlık yıllarda ülkücü çizgide gaztecilik yapan Ali Bademci'nin kendi yaşam öyküsünü anlattığı bir kitap. 12 Eylül'ün hem öncesinde hemde sonrasında yaşanan olayları kendi penceresinden yorumluyor yazar. Bir nebze 12 Eylül dönemi ile ilgili görüşlerini paylaşırken o dönemdeki gazete çalışmalarını anlatıyor. 12 Eylül dönemine ilginiz varsa farklı bir açıdan bakmak için okunacak bir eser...
380 syf.
·8/10
Enver Paşa mücadelesinin Ali Bademci hoca tarafından yazıldığı kitap. Farklı bir kaynak olmanın yanında döneme ışık tutan az sayıda ki sağlam araştırmalarıyla, hocamız dönemin anlaşılmasına ışık tutmuş. Türkistan mücadeleleri ilginizi çekiyorsa bu kitabı okumalısınız.

Yazarın biyografisi

Adı:
Ali Bademci
Unvan:
Türk Gazeteci, Yazar
Doğum:
Şenköy, Hatay, Türkiye, 1 Mart 1949
1 Mart 1949'da Hatay Şenköy (Şeyhköy)'de doğ­du. İlkokulu burada, orta ve liseyi Antakya'da, yüksek tahsili­ni Adana'da (Ekonomi) yaptı. Bir ana-babadan 5'i erkek 8'i kız 13 çocuklu bir ailenin en büyüğüdür. Uzun yıllar "Gazetecilik" mesleğini icra eden Ali Bademci 12 Eylül 1980 günü Hergün Gazetesi Adana Temsilcisi iken gözaltına alınmış ve tutuklan­mıştır. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar Davası'nın 171 numaralı sanığı olarak yargılandığı davadan beraat etmiş ve 1994'te emek­li olmuştur. Evli üç çocuk babasıdır ve Adana'da yaşamaktadır. Eserleri ile ilgili olarak TRT ve Habertürk TV gibi TV program­larına konuk olmuştur. Ayrıca Taşkent'te 2001 yılında yayımla­nan ve yardımcı ders kitabı mahiyetinde olan Özbekistan'ın Yengi Tarihi adlı devlet neşriyatında da "Basmacılar"ın Kızılordu'ya yenilerek canlarını önce Afganistan sonra Türkiye'ye atan mil­lî mücadele hatıralarına yer verilirken Ali Bademci'nin yayına hazırladığı Türkistan'da Enver Paşa'nın Umumi Muhaberat Müdürü Molla Nafiz'in Hatıraları: Sarıklı Basmacı kitabından geniş alıntılar yapılmıştır. 2014 yılı "Türk Ocakları Nevzat Kösoğlu Arma­ğanı" sahibidir.

Yazar istatistikleri

  • 4 okur beğendi.
  • 25 okur okudu.
  • 26 okur okuyacak.