Fuat Ercan

Fuat Ercan

Yazar
8.8/10
4 Kişi
·
33
Okunma
·
1
Beğeni
·
477
Gösterim
Adı:
Fuat Ercan
Unvan:
Yazar
Kapitalizmin üzerinde yükseldiği piyasa için ve değişim değeri için üretme mantığının sürekli olarak devam etmesi için, tüketimin üretimde gerçekleşen hıza ulaşması gerekiyor. Bu zorunluluk, yani üretimin kendine eş bir tüketim ile yok edilmesi zorunluluğu, kapitalist toplumda tüketimi gerçek temelleri olmadan yani gerçek ihtiyaç ya da zorunlu ihtiyaç dışında, yeni tüketim talepleri yaratacak motifler geliştirilmesine yol açmıştır. Örnek olarak moda, tüketim için önemli bir motivasyon olmuştur.
Fuat Ercan
Sayfa 109 - Bağlam Yayıncılık, 7 Basım
"Fakat bir insanın başka bir insanın yardımına muhtaç olduğu andan itibaren, bir kişinin iki kişiye yetecek kadar yaşama araç ve gereçlerine sahip olmasının yararlı, kârlı olduğu fark edildiği andan itibaren eşitlik kayboldu, mülkiyet işe karıştı, çalışma zorunlu oldu: geniş ormanlar insan teriyle sulanması gereken, köleliğin ve sefaletin derhal filiz verip ekinlerle birlikte arttığı hoş ve güleç kırlar haline geldi."
Ayanlık, vergi yükümlülükleri olan köylüler ile, merkezce atanmış gözü doymaz mültezimler arasında tampon görevini üstlenen, vergi yükümlülerince seçilen ve alınacak vergilerin belirlenmesinde vergi yükümlülerini savunan sistemin bir unsuru olarak açıklanır (Mardin, 1983, 21). Oysa ayan ve mültezim sistem içinde çoğunlukla aynı kişi, bulundukları yerin zengin ve hanedanına mensup kişilerdir (Özkaya, 1985, 199). Ayan, bir bölgenin vergi toplayıcılığı, mütesilimlik, muhassıllık yetkisini de elinde toplayarak, reaya üzerinde denetimini artırırken, bir noktadan sonra devlet bu gücü, bir idareci sayarak, vezir-i azam veya vali tarafından "izin mektubu" ile meşrulaştırmıştır (Mumcu, 1985a, 153).
Fuat Ercan
Sayfa 147 - Sosyal Araştırmalar Vakfı
Gereksinimler ve gelirler, haklar ve ödevler, istemek yeteneğinden doğarlar. İnsan hiç bir şey istemeseydi, bütün bunların hiç birini elde edemeyecekti.
Fuat Ercan
Sayfa 75 - Destutt, Tracy
İnsanların toplumsal ilişkiler içinde yeniden üretimi iki farklı biçimde açığa çıkar. Bunlar: bölüşüm ve tüketim ilişkileridir.
Meta aygıtının her geçen gün yaşam üzerinde egemenliğini
kurduğu dönemde, sosyoloji ise daha çok meta aygıtı karşısında
toplumsal kimliğinden soyutlanan insanın; yabancılaşan insanın
nasıl toplumun devamlılığı için yeniden kurgulanacağı üzerinde
yoğunlaşılan alan olmuştur.
Yazara henüz inceleme eklenmedi.

Yazarın biyografisi

Adı:
Fuat Ercan
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 33 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 29 okur okuyacak.