Gülten Kazgan

Gülten Kazgan

Yazar
8.3/10
12 Kişi
·
49
Okunma
·
8
Beğeni
·
693
Gösterim
Adı:
Gülten Kazgan
Unvan:
Yazar
Doğum:
İstanbul, 5 Haziran 1927
Ekonomist, yazar Gülten Kazgan, 5 Haziran 1927 İstanbul doğumludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra, Amerikan Kız Koleji'ne kaydoldu. Bu yıllarda konservatuara da devam ederek piyano çalmaya başladı. Amerikan Kız Koleji'nin 9. sınıfından itibaren iktisat eğitimi almaya başladı. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi. Neumark, Kessler ve Isaac gibi dönemin ünlü Alman iktisatçılarından ders alarak, 1950 yılında fakülteden mezun oldu. Mezuniyetten sonra iki yıl boyunca, Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. Mezun olduğu fakültede asistan olarak göreve başladı. 'Tarımsal Gelirin İstikrarsızlığının Uzun Dönem Eğilimleri' başlıklı teziyle doktorasını aldı. Rockefeller bursuyla, 1957 yılında, Chicago Üniversitesi'ne giderek, iki yıl boyunca T.W. Schultz ile çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Çalışmalarını, 'Türkiye Ziraatında Arz Fonksiyonu' başlıklı doçentlik teziyle sürdürerek, 1961 yılında doçent unvanını aldı. Doktora ve doçentlik tezlerinin birleşimini 1975 yılında Tarım ve Gelişme adıyla yayınladı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ'da (Roma) iki yaz ve ISEA'da (Paris) bir yıl çalıştı. Bu yıllarda 'İktisadi Düşünce Tarihi veya Politik İktisadın Evrimi' adlı kitabını yayınladı. 1994’te İstanbul Üniversitesi’nden emekli olan Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna “Kurucu Vakıf Üyesi ve Kurucu Rektörü” olarak katıldı ve aynı üniversiteden “emeritus” olarak emekli oldu.
Kazgan’ın, İktisadi Düşünce, Tarım ve Gelişme, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet ve Türkiye Ekonomisinde Krizler, 1929-2008 gibi kitapları ile çok sayıda makale ve araştırmaları; ayrıca, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya: Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler (derleyenler G. Kazgan - N. Ulçenko), Kuştepe Araştırması (der. G. Kazgan), Kuştepe Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan) ve İstanbul Kenti Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan) gibi araştırma ve derlemeleri bulunmaktadır.
J. M. Keynes, zaman içinde finansal spekülasyonun, reel üretimi hakimiyeti altına almasından kuşku duyuyordu. Ondan yarım yüzyıl önce K. Marx ise, borç sermayesi birikiminin sermaye birikimi olarak belirmesinin, "çarpıklığın doruk noktası" olduğunu, ilkinin ikinciyi giderek yok ettiğini söylüyordu. (Kapital, cilt 3)

P. Sweezey, birikimin finansallaşmasını, "zamanımızın sermaye açmazı" diye tanımlıyordu. İktisadın "sağduyulu" kişisi J. Schumpeter de, para piyasasıni "kapitalizmin yönetim merkezi" olarak belirtmişti.

Kısacası, yakın geçmişin akil kişileri, finans ve kriz ile birikim ve üretim arasındaki ilişkide, ağırlığın giderek finansa kayması ve bunun da üretimi bastırırken sistemdeki riskleri artırıyor olduğunun bilincindeydiler.
Gülten Kazgan
Sayfa 123 - Remzi Kitabevi
"Fakat, statik tahlilin seçilmesi bir tesadüf değildir; dengenin sükunet verici ahengi, laisser-faire ideolojisini desteklemiş ve iddianın derinleştirilmesi, hepimizi, tehlikeli fikirlere sahip olmayacak kadar meşgul etmiştir."
12 Mart darbesinde bizim evi iki kez basmışlardı. Ama eşimle birlikte temkinli davranıp daha önce yerli yabancı ne kadar sol yayın varsa çuvallara doldurup çöpe atmıştık. Evde hem kitap, hem silah, hem de bir yerlere saklanmış olabilecek suçlu kişi aramışlardı. Hiçbir şey bulamadılar tabii; yine de polisler gece yarısı eşimi alıp karakola götürdüler. Prof. Mina Urgan da karakoldaymış. Eşim gündelik kıyafetle, yanına bir şey almadan gitmişti. Mina hanım da eşimi tedbirsiz görünce, kendisi deneyimli olduğu için, kendininkini göstererek "Bak, böyle hazır çantan olmalı bu ülkede" diye nasihat etmiş.
Kısacası, küreselleşme, bir boyutuyla krizlerde atıl kapasite ve
rekabetten kaçışla sermayenin marjinal sermaye/hasıla oranını yükseltmiştir;
diğer boyutuyla da büyümenin kaynaklarını ihracat artışı,
verim artışı/teknolojik değişme gibi sağlam temellerinden saptırıp tüketim
harcamaları artışına bağlı kılmıştır. Bu, sürdürülemez bir durumdur.
Münzevi
Münzevi Türkiye Ekonomisinde Krizler (1929-2009) (Ekonomik Politik Açısından Bir İrdeleme)'i inceledi.
352 syf.
·Beğendi·10/10
Türkiye Ekonomisi"nin bugünkü durumuna nasıl geldiğini anlatan güzel bir kaynak.Kitapta her dönemin kendi koşulları içerisinde irdeleniyor olması, her bir dönemde uygulanan politikaları daha objektif bir şekilde değerlendirebilmemizi sağlamakta. Ekonomiye ilgi duyanların okumaktan keyif alacaklarını düşünüyorum.

Yazarın biyografisi

Adı:
Gülten Kazgan
Unvan:
Yazar
Doğum:
İstanbul, 5 Haziran 1927
Ekonomist, yazar Gülten Kazgan, 5 Haziran 1927 İstanbul doğumludur. İlk eğitimini tamamladıktan sonra, Amerikan Kız Koleji'ne kaydoldu. Bu yıllarda konservatuara da devam ederek piyano çalmaya başladı. Amerikan Kız Koleji'nin 9. sınıfından itibaren iktisat eğitimi almaya başladı. 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi. Neumark, Kessler ve Isaac gibi dönemin ünlü Alman iktisatçılarından ders alarak, 1950 yılında fakülteden mezun oldu. Mezuniyetten sonra iki yıl boyunca, Sınai Kalkınma Bankası’nda çalıştı. Mezun olduğu fakültede asistan olarak göreve başladı. 'Tarımsal Gelirin İstikrarsızlığının Uzun Dönem Eğilimleri' başlıklı teziyle doktorasını aldı. Rockefeller bursuyla, 1957 yılında, Chicago Üniversitesi'ne giderek, iki yıl boyunca T.W. Schultz ile çalıştı. Daha sonra Türkiye'ye döndü. Çalışmalarını, 'Türkiye Ziraatında Arz Fonksiyonu' başlıklı doçentlik teziyle sürdürerek, 1961 yılında doçent unvanını aldı. Doktora ve doçentlik tezlerinin birleşimini 1975 yılında Tarım ve Gelişme adıyla yayınladı. Aynı yıllarda Ford Foundation bursu ile SVIMEZ'da (Roma) iki yaz ve ISEA'da (Paris) bir yıl çalıştı. Bu yıllarda 'İktisadi Düşünce Tarihi veya Politik İktisadın Evrimi' adlı kitabını yayınladı. 1994’te İstanbul Üniversitesi’nden emekli olan Kazgan, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kuruluşuna “Kurucu Vakıf Üyesi ve Kurucu Rektörü” olarak katıldı ve aynı üniversiteden “emeritus” olarak emekli oldu.
Kazgan’ın, İktisadi Düşünce, Tarım ve Gelişme, Ekonomide Dışa Açık Büyüme, Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi, Küreselleşme ve Ulus-Devlet ve Türkiye Ekonomisinde Krizler, 1929-2008 gibi kitapları ile çok sayıda makale ve araştırmaları; ayrıca, Dünden Bugüne Türkiye ve Rusya: Politik, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler (derleyenler G. Kazgan - N. Ulçenko), Kuştepe Araştırması (der. G. Kazgan), Kuştepe Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan) ve İstanbul Kenti Gençlik Araştırması (der. G. Kazgan) gibi araştırma ve derlemeleri bulunmaktadır.

Yazar istatistikleri

  • 8 okur beğendi.
  • 49 okur okudu.
  • 1 okur okuyor.
  • 70 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.