Mehmet Can

Mehmet Can

YazarÇevirmen
8.2/10
77 Kişi
·
49
Okunma
·
0
Beğeni
·
517
Gösterim
Dünyada yaklaşık 6 bin dil vardır. Türkçe 6. sıradadır. İngilizce, Fransızca dilleri yokken, Türkçe dili vardı. Türkçe çok kuvvetli bir dildir. İslamiyeti kabul eden milletlerden sadece Türkler ve Iranlılar dillerini koruyabilmiştir. Bugünkü, Fas, Cezayir, Tunus, Libya, Morritanya'da konuşulan Berberi dili, hemen hemen silinmiş, yerine Arapça geçmiştir. Suriye'de konuşulan Süryani dili eski Mısır'da konuşulan eski Mısır, Kopça aynı akibete uğramışlardır. Fakat Türkçe, Arapça'ya mukavemet edebilmiştir. Zira Türkçe 1200 yıl önce Orhun Anıtları'nda açıkça görüldüğü gibi işlenmiş büyük bir dildir. (Toparlı, 2010)
Mehmet Can
Sayfa 17 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Milletlerin alfabe değişiklikleri iki sebepten ileri gelir; Birincisi din değiştirmeleri, digeri ise esaret altına düşmeleri. Nitekim Orta Asya Türkleri müslüman olunca Arap alfabesini kullanmaya başladılar. Rus esaretine düşünce de alfabeleri değiştirildi [Latin, Rus ve Kiril alfabeleri]. (Özkan, 1996)
Mehmet Can
Sayfa 32 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Sovyetlerin dağılmasından sonra ilk olarak Azerbaycan, Aralık 1991 yılında Latin alfabesine geçiş kararı aldı. 25 Aralık 1991'de Azerbaycan Milli Şurası, Kiril harflerinin bırakılıp Latin alfabesinin alınmasına karar verdi. Azerbaycan 1991 yılı içinde bağımsızlığını kazandıktan sonra yeniden Latin alfabesini kabul eden ilk ülke oldu ve hemen 32 harfli yeni alfabeyi öğreten kitapçıklar yayınlandı.
Günümüz Türk cumhuriyetlerinde kullanılan alfabeler ve harf adetleri şöyledir:

Türkiye, Kıbrıs / Latin 29
Azerbaycan / Latin 32
Özbekistan / Latin 29
Türkmenistan / Latin 38
Kazakistan / Kiril 42
Kırgızistan / Kiril 36
Mehmet Can
Sayfa 40 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Uydurma kelimeyi, Prof. Dr. Kadri Timurtaş şöyle ifade etmektedir:

Uydurma kelime; ya şekil bakımından, ya mâna ve mefhum bakımından yalnış olan kelimedir. Şekil bakımından da; ya ek bakımından, ekin işlek olmayışı bakımından yahut da ekin fonksiyonu bakımından yalnış olabilir. Bir kelime, o dilin gramer kaidelerine uymuyorsa o kelime uydurmadır. Demek ki, uydurmacılık, dilin gramerine, bünyesine uymayan kelimeler meydana getirmek demektir.
Mehmet Can
Sayfa 97 - Babıali Kültür Yayıncılığı
Kavim üstü, külli bir şümulle bütün mümin beşeriyete atfedilip edilemeyeceği bir ilim meselesi olan harflere Arap harfleri ismini vermek mümkün oluyor da doğrudan doğruya ve münhasıran Latinlerin malı olduğu ilmen sabit harflere nasıl "Türk harfleri" denilebiliyor?
Kökü basit olan, kökünden koparılmasına imkan bulunan şeylerde radikallik iyidir. Fakat kökleri çok derin ve girift olan, kökünden koparılmasına imkan bulunmayan hususlarda radikallik akamete mahkumdur. Elifba meselesi, bu son takım meselelerdendir.
Dünyada yaklaşık 6 bin dil vardır. Türkçe 6. sıradadır. İngilizce, Fransızca dilleri yokken, Türkçe dili vardır. Türkçe çok kuvvetli bir dildir. İslamiyeti kabul eden milletlerden sadece Türkler ve İranlılar dillerini koruyabilmişlerdir.
Yeryüzünde milli kütüphanelerindeki eserlerin dilini ve harflerini bilmeyen, bunları okumaktan aciz bir tek millet var mıdır? Tarihinden edebiyatından, ilmi, felsefi ve dini eserlerinden, milli kültür hazinelerinden haberi olmayan bir milletin bir toprak parçasında rastgele toplanmış bir kuru kalabalıktan farkı nedir?
Mesela ben, 1978 yılına kadar sanıyordum ki, Köroğlu bizim Çamlıbel dağımızda yaşayan bir halk kahramanımızdır. Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan "Köroğlu Kol Destanları" 350 sayfalık bir derleme. Özbekistan'da gördüm ki Köroğlu önce orada ortaya çıkmış. Arkadaşı Eyvaz la birlikte Çendibil Dağı'nda mekan tutmuş. Adı Goroğlu. Türkmenistan'a geçtiğim zaman, karşıma Göroğlu çıktı. Arkadaşı Eyvaz, yaşadıkları dağın ismi: Çendibil.
80 syf.
·2 günde·Beğendi·5/10
Bu kitap,daha önce okumuş olduğum " İngiliz casusunun itirafları " kitabıyla örtüşüyordu ki,başlangıç ve bazı bölümler hariç diğer bölümler bana tanıdık geldi.

İngilizlerin birkaç yüzyıl önce başlattıkları ve meyvelerini topladıkları misyonerlik ( casusluk ) faaliyetlerinin anlatıldığı bu kitabı tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
112 syf.
·2 günde·Beğendi·10/10
Yazar Mehmet Can, bu çalışma esnasında Türk Dünyası ile ilgili dil, edebiyat tarih ile ilgili. kaynakları, Türk Dünyası Kurultayları ve Milletlerarası Çağdaş Türk Alfabeleri sempozyumunda sunulan tebliğleri ve alınan kararları incelemiş, Türk dünyasındaki alfabelerin farklılığından ortaya çıkan problemleri yerinde görebilmek için, Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve daha bir çok ülkeye seyahatler düzenlemiştir. Bu kıymetli eser, Türk birliğine engel olan “Dil ve Alfabe” değişiklikleri neticesinde meydana gelen problemler ve çözüm yollarını ana hatları ile ortaya koymaktadır.
478 syf.
·18 günde·Puan vermedi
İnsan ruhunun karmaşasını, açmazlarını, tutkularını sağlam kurgular içinde ayrıntılarla incelterek yansıtan Zweig'in öykülerinden bir seçki.
Hikayeler farklı isimler tarafından Almanca aslından çevrilmiş. Kitap içeriğindeki çoğu benzer adlarla başka kitaplar içinde de yayınlanmış öyküler şöyle;
Kitapçı Mendel
Yürüyüş
İki Yalnız
Orman Üstündeki Yıldız
Geç Ödenen Borç
Fantastik Gece
Amok Koşucusu
Meçhul Bir Kadından Mektup
Lyon,da Düğün
Bir Kadının Yaşamından Yirmi Dört Saat
Prater Baharı ~ Bir Novel
Bir Çöküşün Hikâyesi
Mürebbiye
Haç Nişanı
Unutulmaz Bir İnsan ~ Bir Yaşantı
Kadın ve Doğa
Kısa Bir Yaz Öyküsü
Avare
Unutulmuş Düşler.
128 syf.
·1 günde
Tek kelimeyle muhteşem bir kitaptı. Yazarın hayvanlarla konuşabilme yeteneği olduğunu söyleseler inanacak haldeyim. Sanki Buck (köpek) kalemi eline almışta yazmış gibi.

İnsana doğayı sevdirmek, insanı diğer canlı türleriyle barıştırmak, dünyanın sadece insana tahsis edilmiş bir yaşam alanı olmadığını anlayabilmek, insan ve diğer türler arasında gelişebilecek dostluğun sınırlarına şahit olabilmek ve güçlü bir kalemin neler yapabileceğini görebilmek için okunası ideal bir eser.
128 syf.
·2 günde·Beğendi·Puan vermedi
Şimdiye dek okumadığım için yazık bana. Ciddi manada çok beğendim. Bu derece etkileyici yazabilmek için eski yaşantısında bir köpek olması lazım yazarın;) Ya da jack London... Aynı lezzeti Cengiz Aytmatov’un Dişi Kurdun Rüyalarında tatmıştım... Onun da kurtlarla uzun yıllar yaşadığını düşünmüştüm...
Okunmalı. Hatta bir gecede okunmalı...
320 syf.
·4 günde·Beğendi·7/10
Kitabın adından da anlaşılacağı üzere " Tasavvuf'u "anlatıyor.Şimdi size tasavvufun inceliklerini ki bu konu çok gizemli ve hassas o nedenle birer birer anlatmayacağım,ama bu yolun yolcuları zaten bu tip " deruni " konuları bilirler.
Kitap menkibeler,şiirler,ayetler ve hadislerle takviye edilmiş ve bir solukta okunabilir.Tavsiye eder, iyi okumalar dilerim.
258 syf.
·3 günde·9/10
Bu zamana kadar niye beklemişim diye kendime sorduğum bir eser. İlk Jack London romanım oldu devamını getireceğimi garantilemiş oldum bu kitapla. Mükemmel bir anlatım olmuş, duyguları harika bir şekilde yansıtmış okuyucuya. Okurken hem heyecanlandım, hem üzüldüm, bir o kadar da merak duydum. Kesinlikle okuyun derim...
128 syf.
·8 günde·Puan vermedi
Kültür ve vahşetin çatıştığı yine güzel bir London eseri. Ah o doğamızdaki kötülük, vahşet ne olursa olsun hiç bırakmaz ki peşimizi... Başka da diyecek sözüm yoktur.
92 syf.
·1 günde·7/10
Kitabın içerisinde birbirinden bağımsız 3 hikaye mevcut. Hikayeler ilk paragraflarından bile usta bir kalemin elinden çıktıklarını, akıcı ve sürükleyici bir anlatımla yazılmasından belli ediyor. Ama asıl dikkat çeken husus karakterler. Bizim alışık olmadığımız davranışlar sergileyen , gerçek hayatta karşılaşma imkanımızın çok düşük olduğunu düşündüğümüz ancak her an aramızdalarmış gibi hissettiren karakterler. Severek bir solukta okuyabileceğiniz çok derin olmasada iz bırakabilecek bir kitap. Kitaplığnızın ortalarından bu kitabada ufak bir yer açabilirsiniz..
272 syf.
·16 günde·Beğendi·8/10
Jack London'ın güzel deniz yolculuğu serüvenlerinden bir tanesi. Kitabın arkasına hikayede geçen denizcilik terimleri sözlüğünün eklenmesi iyi olmuş ancak keşke daha iyi bir çeviri yapılsaydı! Çeviri gerçekten kötü.

Yazarın biyografisi

Adı:
Mehmet Can
Unvan:
Yazar

Yazar istatistikleri

  • 49 okur okudu.
  • 2 okur okuyor.
  • 105 okur okuyacak.