Robert J. McMahon

Robert J. McMahon

Yazar
9.0/10
2 Kişi
·
5
Okunma
·
0
Beğeni
·
283
Gösterim
Adı:
Robert J. McMahon
Unvan:
ABD'li Tarihçi, Yazar
Doğum:
ABD, 1949
Avrupa'daki Doğu - Batı bölünmesiyse aksine önemli düzeyde bir istikrara kavuşmuştu, merkezdeki büyük bir çatışmanın neredeyse kesinlikle nükleer savaşa dönüşeceğinin farkında olan Sovyet ve Amerikalı liderler için burada bir askeri çatışma fikri giderek kabul edilemez olmuştu. Soğuk Savaş döneminde çıkan savaşların tümünün Üçüncü Dünya topraklarında olması - ve 1945'le 1990 arasındaki savaşlarda ölen tahminen 20 milyon kişiden 200.000'i hariç tümünün Üçüncü Dünya'nın çeşitli yerlerindeki çatışmalarda kaybedilmesi - son derece önemlidir.
Robert J. McMahon
Sayfa 80 - Dost Kitabevi Yayınları
Kruşçev 26 Ekim'de Kennedy'ye yazığı mektupta uzlaşmacı bir ton benimsedi. Sovyet lider ABD ablukasını deniz korsanlığı eylemi olarak kınamakla birlikte, ABD'nin adayı istila etmeme vaadi karşılığında Küba'daki füzeleri kaldırmaya hazır olduğunu belirtti. Ancak ertesi gün kafa karıştırıcı bir seyir değişikliyle yine JFK'ye yazdığı ve anlaşma bedelini yükselterek, istiladan vazgeçilmesi vaadinin yanı sıra Türkiye'deki kullanılmaya hazır füzelerin kaldırılmasını da istediği daha saldırgan bir mektubu halka açıkladı.
Robert J. McMahon
Sayfa 125 - Dost Kitabevi Yayınları
ABD ilk başlarda Fransa - Vietnam ve Hollanda - Endonezya çatışmalarında halk önünde tarafsız bir tutum benimsemeye çalıştı. Hem Avrupalı sömürgecileri hem Asyalı milliyetçileri mümkün olduğunca düşman etmemek, aynı zamanda her biri üzerindeki nüfuzunu korumak için her yola başvurdu. Yine de Truman yönetimi ilk başlardan itibaren uygulamada Avrupalı müttefiklerinin tarafına eğilimliydi; gelişmekte olan Sovyet karşıtı koalisyon içinden Fransa'yla Hollanda'yı, sömürgecilik karşıtlığı bayrağını dalgalandırarak kendine düşman edemeyecek kadar değerli görüyordu. Vietnam ve Endonezya milliyetçilik hareketlerinin liderleri olan Ho Şi Minh'le Sukarno Amerika'nın savaş dönemindeki kendi kaderini tayin hakkı vaatlerine dayanarak ABD'den destek istediler. Başvuruları sağır kulaklarla karşılaştığında ikisi de hayal kırıklığına uğradı ve devirmeye çalıştıkları emperyalist egemenlere Washington'ın verdiği dolaylı destekten rahatsızlık duydular.
Robert J. McMahon
Sayfa 69 - Dost Kitabevi Yayınları
Castro'dan tümüyle kurtulmaya kararlı olan Kennedy Nisan ayında, bir felakete dönüşecek olan Domuzlar Körfezi istilasına yeşil ışık yaktı. Operasyon, Castro'nun halk desteğinin çok zayıf olduğu ve CIA eğitimli 1.400 komando karaya çıktığında Küba halkının ayaklanarak komünist otokratı devireceği varsayımına dayanıyordu. Ama bunun gülünç bir plan olduğu ortaya çıktı; Castro'nun güçlerinin küçük sürgünler grubunu iki gün içinde bozguna uğratmasıyla, Kennedy'nin bebeklik aşamasındaki başkanlığı utanç verici bir siyasi darbe aldı.
Robert J. McMahon
Sayfa 121 - Dost Kitabevi Yayınları
Sovyetler Birliği'nin ayakta kalmasının Alman saldırganlığına karşı verilen savaşımda kritik önem taşıdığını müzmün bir antikomünist olan Churchill bile hemen anlamıştı. "Hitler cehennemi istila etseydi, Avam Kamarası'nda şeytan için en azından bir olumlu göndermede bulunurdum." diye nükte yapıyordu.
Robert J. McMahon
Sayfa 31 - Dost Kitabevi Yayınları
Öncelikle, Dışişleri Bakanı Dean Acheson'la bakanlıktaki üst düzey yardımcıları yoksul, savaşın tahrip ettiği Çin'i genel dünya güç dengesinin kritik bir unsuru olarak görmüyorlardı - en azından öngörülebilir bir gelecek için. Dolayısıyla Çin'deki riskler Avrupa ve Japonya'yla - hatta Ortadoğu'yla - aynı değildi. İkinci olarak, komünist bir Çin'in ille de birleşik, Amerika karşıtı karşıtı bir Çin - Sovyet bloğu anlamına gelmediği sonucuna varmışlardı. Üst düzey strateji uzmanları birbirleriyle çatışan jeopolitik hırsların, Stalin'in Sovyetler Birliği'yle Mao'nun Çin'i arasında güçlü bağlar kurulmasını zorlaştırdığına inanıyorlardı. Son olarak, Beijing'in acil ekonomik destek ihtiyacının ABD'ye, iki komünist gücün arasını açmak için ihtiyaç duyduğu fırsatı verebileceğini umuyorlardı.
Robert J. McMahon
Sayfa 65 - Dost Kitabevi Yayınları
1984 seçimlerinde Reagan'ın kampanyasının en unutulmaz televizyon reklamlarından birinde büyük ve tehditkar bir bozayı yer alıyordu. Ayı ormanda etrafı yıkıp geçerek ilerlerken anlatıcı ciddi bir tonla şu açıklamayı yapıyordu: "Ormanda bir ayı var. Kimileri ayıyı kolaylıkla görebiliyor. Kimileriyse hiç görmüyor. Kimileri aynın evcil olduğunu söylüyor. Kimileriyse kötü ve tehlikeli olduğunu. Kimin haklı olduğundan kimse tümüyle emin olamadığına göre, ayı kadar güçlü olmak akıllıca olmaz mı - bir ayı varsa şayet?" Bu kinayeli reklamın amacı belli ki, ne yapacağı öngörülemez Rus ayısının hala sinsice av peşinde koştuğu bir zamanda Reagan'ın gardını indirerek ülkenin güvenliğini riske atmayı istemediğini seçmenlere hatırlatmaktı.
Robert J. McMahon
Sayfa 211 - Dost Kitabevi Yayınları
Avrupa, Doğru Asya, Kuzey Afrika ve başka yerlerdeki muadillerinin aksine Abdli sivillerin çoğu için savaş yokluk değil refah anlamına geldi. 1941le 1945 arasında ülkenin gayri safi milli hasılası ikiye katlandı ve on yıllık buhranın getirdiği yokluklara alışmış ABD vatandaşlarına son derece üretken bir tam istihdam ekonomisinin mucizeleri yaşattı. Savaş yıllarında reel ücretler hızla ve çarpıcı oranda yükseldi ve sivil vatandaşlar bol miktarda ve ucuz tüketici mallarına eriştiler.
Abd'nin savaş seviciliği ve terörden beslenmesi boşuna değildir :) Nerede bir terör yuvası varsa oradan nemalandığı kaynaklar da vardır...
222 syf.
·7 günde·Puan vermedi
İlk kez 1945 gibi çok erken bir dönemde George Orwell kullanmış 'Soğuk Savaş' tabirini. Kavram kabaca İkinci Dünya Savaşı'ndan zaferle çıkan iki süper gücün, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin büyük savaş sonrası iki ideolojik kampın başını çekip birbirleriyle doğrudan savaşmaksızın - ama savaş ihtimalini her zaman canlı tutarak - birbirlerine üstünlük kurma mücadelesi verdikleri dönemi tarif ediyor. Kitapta Soğuk Savaş'ın bütün evreleri (Almanya'nın bölünmesinden Küba Füze Krizi'ne; Sovyetlerin Çekoslavakya müdahalesinden NATO'nun kurulmasına), dünyanın bu dönemde defalarca nükleer bir savaşın eşiğine gelişi özet halinde anlatılıyor. Bu noktada kitabın Şili'de Allende'yi devirmekten Türkiye'deki 12 Eylül askeri darbesine dahline kadar uzanan Amerikan müdahaleciliğinin kitapta yeterince anılmadığını tespit etmek gerekiyor (Amerikan müdahalelerinden kısmen bahsedilirken Şili'nin adı bile geçmiyor, Türkiye yalnızca Marshal yardımı ekseninde geçiyor). Yine de Soğuk Savaş dönemi olaylarını öğrenmek isteyenler için iyi bir başlangıç olacağını söyleyebiliriz. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için bizde YKY'nin bastığı John Lewis Gaddis'in aynı adı kitabını önerebilirim.

Yazarın biyografisi

Adı:
Robert J. McMahon
Unvan:
ABD'li Tarihçi, Yazar
Doğum:
ABD, 1949

Yazar istatistikleri

  • 5 okur okudu.
  • 4 okur okuyor.
  • 10 okur okuyacak.