Suna Kili

Suna Kili

Yazar
8.5/10
10 Kişi
·
38
Okunma
·
5
Beğeni
·
591
Gösterim
Adı:
Suna Kili
Unvan:
Prof.Dr.
Doğum:
1929
Ölüm:
29 Temmuz 2015
Prof.Dr. Suna Kili, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir, bu üniversitede siyasal bilimler ve devrim tarihi dersleri okutmaktadır.

Prof. Kili, İstanbul Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmıştır. Lisans, master, doktora derecelerini Bryn Mawr College'den siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler dallarında almış, Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalar yapmış, doktora sonrası araştırmalarını da London School of Economics, Columbia Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde sürdürmüştür. Prof. Kili, Los Angeles California Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 1977-1978 akademik yılında da konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Prof. Kili, yurt içinde, yurt dışında pek çok seminer, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantıya katılmış, çeşitli konularda bildiriler sunmuştur. "Uluslararası Siyasi İlimler Dergisi" (IPSA) ve "Arap Bölgesi, Türkiye ve İran Sosyal Bilimler Dergisi" (ASSARTI) gibi çeşitli bilim kuruluşlarının üyesi olan Prof. Kili IPSA'nın "Siyasal Eğitim Komitesi" ikinci başkanlığını da yapmıştır.

Kili 29 Temmuz 2015 tarihinde zatürre tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.
Osmanlı Hükümetinin kabul ettiği Sevr Antlaşmasındaki bu koşulların anlamı, bu antlaşma karşısında ortada bir Osmanlı Devleti kalıp kalmadığı üzerinde durulmayacak kadar açıktır. Bu aslında bir anlaşma değil, tutsaklık, kölelik belgesi, imzalayanlar, imzalatanlar, imzalanmasına karar verenler adına bir yüzkarasıdır.
Hindistan'daki Müslüman halk, Türk ulusunun ölüm-kalım savaşını desteklemek, ona katkıda bulunmak amacıyla topladıkları önemli parasal yardımı Mustafa Kemal'e göndermiş, ulusal savaşa ilgisini göstermiştir. Gerçekten Hind Müslümanlarının bu yardımı Türk ulusunun unutulmaz anıları arasındadır.
Ünlü İngiliz tarihçisi Arnold K.Toynbee, Atatürk'ü "bir ulusal kahraman olmanın ötesinde", dünya tarihinin de önde gelen kişileri arasında görerek "Atatürk bir öncüydü. 1920'den sonra Atatürk'ün Türk ulusu ile başardıkları, öbür ülkelerin, uluslarına yardımcı olmak isteyen önderleri tarafından örnek alınmıştır." demektedir. Fransız bilim adamı Maurice Duverger ise Atatürkçülüğü, bir sistem olarak ele almakta, özellikle 1945 sonrası yıllarda bir örnek model haline geldiğini belirleyerek, sistemi Üçüncü Dünya ülkelerine yol gösterecek bir seçenek olarak tanımlanmaktadır.
İkinci İnönü utkusu üzerine Albay İsmet Bey, Tuğgeneralliğe yükseltilmiştir. Mustafa Kemal'in, İsmet Paşa için söylediği onurlandırıcı "Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun makus talihini de yendiniz." tümcesi utku nedeniyle Meclis adına çekilen yanıt telgrafında yer almıştır.
Doğuda sınırları ABD başkanı WİLSON tarafından saptanacak bir bağımsız Ermenistan devleti kurulacaktır. Bu yeni devlete, Wilson'un önerisine göre,Giresun'un doğusundan başlayarak tüm Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Van'ın güneyine kadar uzanan topraklar verilecektir.
Padişah Vahdettin ve onun Başbakanı Damat Ferit'in, Mustafa Kemal'in başlattığı, önderliğinde yürüttüğü ulusal kurtuluş eyleminin giderek güçlenmesi, ülke çapında örgütlenmesi ve yeni bir Meclisle birlikte yeni bir hükümetin kuruluşuna yönelmesi karşısında başvurdukları son çare Mustafa Kemal'i, halkın dinsel duygu, inanış ve göreneklerine seslenerek, din silahını kullanarak ulusal kurtuluş eylemiyle birlikte boğmaya yöneliktir...
Bu savaşta karşılaşacak Türk ve Yunan birliklerinin maddesel savaş gücü, Yunanistan'ın çok daha fazla olanaklara sahip olduğunu göstermektedir. Türklerin 5400 subay, 96.326 er, 25.527 tüfek, 825 makinelidir tüfek, 196 top, 1.309 kılıç ve sadece iki uçağına karşı, Yunanlıların 6.418 subay, 220.810 er, 2.120 makineli tüfek, 3.100 kılıç, 450 top ve 18 uçağı vardır.
Osmanlı döneminde Anayasal düzene 1876'da geçilmiştir. Devletin iki meclisi olacaktır. Bu meclislerden"Meclis-i Mebusan'ın" üyelerini halk, "Meclis-i Ayan'ın" üyelerini de Padişah seçecektir. Ortada bir Anayasa, bu Anayasaya göre kurulmuş iki meclis vardır, ancak tüm ağırlık ve yetki gene Padişahındır. Çünkü Anayasa, Meclisi açma, kapama, tatile sokma yetkisini, hükümeti göreve getirme, görevden alma yetkisini Padişaha tanımıştır. Buna karşın ilk Meclis'te padişaha yönelik eleştiriler olmuş, bu gelişme, kuşkulu, hesaplı Abdülhamit'i parlamentoyu kapatmak için fırsat aramaya itmiştir. Anılan fırsat 1877-1878 Türk-Rus savaşıyla ortaya çıkmış ve Padişah savaşı bahane ederek bir daha toplanmamak uzere Meclisi Şubat 1878'de kapamıştır. Abdülhamit, bu ilk Parlamento denemesinden sonra kuşku duyduğu ne kadar kişi varsa bunları sudan nedenlerle yurt dışına sürmüş, ordu içinde bir ayıklama yapmış, koyu bir 'istibdat' uygulayarak 33 yıllık kapalı bir düzen kurmuştur.
Bir siyasal sistemin, devrimin, bağımsızlaşma, çağdaşlaşma sürecinin sağlıklı olarak yürütülebilmesi, duraksamaması ya da karşı bir devrimle sona erdirilmemesi o devrimin ekonomik büyümeyi, gelişmeyi sağlamasına, bu büyüme içinde elde edilen ulusal gelirin adaletli biçimde kişiler arasında paylaştırılmasına; toplumun, halkın olabildiğince mutlu, gönençli ve özgür kılınmasına bağlıdır.
395 syf.
·5 günde·10/10
Bu kitap Türk Devrimini en başından beri titizlikle inceleyerek akademik bir üslupla okuyucularına sunuyor dipnot alıp okunması gereken kaynak bir kitap.

Yazarın biyografisi

Adı:
Suna Kili
Unvan:
Prof.Dr.
Doğum:
1929
Ölüm:
29 Temmuz 2015
Prof.Dr. Suna Kili, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesidir, bu üniversitede siyasal bilimler ve devrim tarihi dersleri okutmaktadır.

Prof. Kili, İstanbul Amerikan Kız Kolejini bitirdikten sonra yüksek öğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmıştır. Lisans, master, doktora derecelerini Bryn Mawr College'den siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler dallarında almış, Berkeley'de Kaliforniya Üniversitesi'nde lisansüstü çalışmalar yapmış, doktora sonrası araştırmalarını da London School of Economics, Columbia Üniversitesi ve Princeton Üniversitesi'nde sürdürmüştür. Prof. Kili, Los Angeles California Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi 1977-1978 akademik yılında da konuk öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Prof. Kili, yurt içinde, yurt dışında pek çok seminer, kongre, sempozyum ve benzeri bilimsel toplantıya katılmış, çeşitli konularda bildiriler sunmuştur. "Uluslararası Siyasi İlimler Dergisi" (IPSA) ve "Arap Bölgesi, Türkiye ve İran Sosyal Bilimler Dergisi" (ASSARTI) gibi çeşitli bilim kuruluşlarının üyesi olan Prof. Kili IPSA'nın "Siyasal Eğitim Komitesi" ikinci başkanlığını da yapmıştır.

Kili 29 Temmuz 2015 tarihinde zatürre tedavisi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybetti.Cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

Yazar istatistikleri

  • 5 okur beğendi.
  • 38 okur okudu.
  • 19 okur okuyacak.
  • 1 okur yarım bıraktı.