Akış
Ara
Ne Okusam?
Giriş Yap
Kaydol

Derya Esen

Nuhun Gemisi
Köylü;”Beni otobüsüne alsana,dedi.Parası yoktu.Şoför arabasına aldı.
Reklam
Nuhun Gemisi
Şoför bak dedi,direksiyon başında,bu kadar yükün altında, seninle şimdi böyle konuşmam bile hata…Bu an bir kazaya sebep olabilir.Şoförlük Sırat Köprüsünden geçmek gibi bir şey.Kılıç ağzı üzerinde yürüyorsun. Sonra bizim çocuklar sefere çıkarken makinayı kontrol bile etmezler.Bir fren patlar…yallah uçuruma.”Abi,artık susayım,yollar tehlikeli.”
Sayfa 133 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi.Önüne bir araba çıkıyor
Peki bu kadar kaza neden olur.Neden mi olur.Bizim arkadaşlarda da kabahat yok değil.Sonra bizim halk da sağını solunu bilmiyor.Önüne bir araba çıkıyor…Şoför sola kırıyor,o da sola…sağa kırıyor,o da sağa…İşte sana bir kaza.Sen bir virajdan döner ken sağdan gidiyorsun.Adam tam karşına çıkıyor.İşte sana bir kaza… Sonra uyku,yorgunluk.Adanadan kal kan bir otobüs, o gün Ankara’ya…. Yarın sabahleyin de geri Adana’ya… İşte sana bir kaza.Buna can mı dayanır.Tabii sersem olmuş,yorgun adam kaza yapacak.Bu gidişle sizin,bizim,hepimizin hayatı tehlikede.
Sayfa 132 - YkyKitabı okuyor

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Nuhun Gemisi
Bu yolculukta,kasten şoförün yanına oturdum.Neden böyle dokuzda dersi niz de üçte kalkarsınız.?”Hiç sorma kardeşim,” dedi,”halimizi.Bunların gözleri doymaz.Şu üstteki yükü görüyor musun?Neredeyse otobüs devrilecek diye,dokuz doğuruyorum Bu kadar da insan…Bu lastikler bu kadar ağırlığı çekemez.””Götürme” dedim.”Nasıl,nasıl götürmezsin be kardeşim.Ekmek derdi.Bunların hepsi böyle.Birinden çıkayım,ötekine gire yim dersin, o daha berbat.”Müşkül” dedim.Bundan üç ay önce bizim patronun öteki otobüsü devrildi. Sebep?sebebi fazla yük!Tabii kabahatli gene zavallı şofördür.Fazla yükten,zaten zayıf olan lastik patlamış.Patlayınca da…
Sayfa 132 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Yemek yemeden;şoför elbiselerini bile çıkarmadan üçü bir odaya uzan dı.Uykusuzluk ve dinlenmeden on dört saat direksiyon başı. Raif “Abi,biliyor musun sen?””Yolcular iyi yaptılar.Şoförü dövdüklerini.Yoksa muhakkak bir kaza olurdu.Dövdüler de ayıktırdılar.Kendisinin iki çocuğu var.Küçücük
Sayfa 130 - YkyKitabı okuyor
Reklam
Şoför sustu sustu, sonra birden parladı.”Ne olacak!Ne istiyorsun yani” “Ulan ne istiyorrsunu var mı?Öldür. dün,bitirdin ulan…Geri dön de şu yolcuların haline bak,insanlık halleri kalmış mı hiç?”Şoför,adamı yakasın dan tutup arkası üstü itti.Adam bir yolcunun üstünü düştü.İşte bundan sonra kıyamet koptu.Bütün yolcular şoförün başına yığıldılar.Şoför ortadan kayboldu.Sarı çocuk çırpını yor:Kimseden ses küfür çıt çıkmıyor.Yalnız eller faaliyette. Sonunda kalabalık dağılıverdi.Baktım ki şoför,şoför mahallesine yığılıvermiş.Yüzü gözü kan içinde… Dayağı atanlar,sessizce, yüzlerinde derin bir acı,şoföre bakıyorlar.Sonra Şoför kendine gelebildi.Hiçbir şey ol mamış gibi direksiyona geçip sürdü. Eller tamamen hakimle makina yağ gibi akıyor.Karanlık basarken Adana ya ulaştık.Otobüs garajda durunca,yolcular sevinç içinde kendilerini dışarı attılar.Dışarı fırladıla dolar.Şoför direksiyona kafasına koyup uyudu.
Sayfa 128 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Yolculardan biri içerdeki korkuyu, yahut kendi korkusunu dağıtmak için olacak,oynak bir Karadeniz havası tutturdu.Ama para da etmedi türkü. Artık kurbanlık koyunlar halindeyiz. Epeyden beri kızarıp bozarsan,dolup taştığı kıvranmasından belli olan adam,deli gibi fırlayıp şoförün kollarına yapıştı.Şoför neye uğradığını şaşırıp otobüsü durdurdu.. “Ulan öldürdün be hepimizi…Öldür dün be!Her birimiz birer çocuk doğurduk be korkumuzdan be korkumuzdan.Yeter!”
Sayfa 128 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Gündüz olduğu halde,şoför direksi yonun başında uyukluyor.Bsşını direksiyona bir çarpıyor,sonra kendine gelip hemen toparlanıyor. Şoför muavini sarı saçlı bir çocuk. Neşeli…Cin gibi bir oğlan.Ustasının uykusunu kaçırabilmek için türlü şaklabanlıklar yapıyor.Fakat bu ustaya hiç tesir etmiyor.O,uykusun da,perişanlığında berdevam…Yolculardan bir kısmı da durumu anladı.Ama ağız açamıyor.Otobüs yoldan çıkıyor.Oraya buraya yalpa vuruyor.Bizlerdeki yürek titremesi. Otobüs halkı durumdan haberdar… Homurtular aldı yürüdü.Ama kimse,hala şoföre tek bir şey söyleye medi.Makina her çukura geldiğinde,tepemiz tavana değip de ğip iniyor.Şoför hiç oralı değil.Uyuyup da uyanıyor.Gözler korku içinde.Ha şimdi devrileceğiz,ha birazdan… Şoför muavini şaklabanlığını o kadar artırdı ki,camları yalıyor,gülüyor,sıçrayıp otobüsün önüne biniyor.Türlü oyunlar.Ne yaparsa yapsın,usta oralı değil.
Sayfa 127 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Orta Anadolu toprağı başka toprak. Bu toprağı bakınca insan dertleniyor, kaderleniyor.Bir karış ekinlerin arasın da iki kat olmuş kadınlar görünüyor. Bu kadınlar yolmaya çıkan kadınlardır Çalışmaları dişle,tırnakla topraktan rızk çıkarmaktır.
Sayfa 127 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
“Çocuğun adı yolcudur”Bebeği benim bavulun içine koymuşlar.Bavuldan beşik!Benim eşyaları heybete doldurmuşlar.Heybeyle bavul değiştirildi.
Sayfa 127 - YkyKitabı okuyor
Reklam
Nuhun Gemisi
Gömleğini ilk vermiş olan zayıf köylü oğlunun hali bir başkaydı.Hani bir sanatçının başarılı bir sanat eseri yarattıktan sonraki zafer sevinci var dır ya,hali öyleydi.İlk defa konuştu. Sesi birdenbire,top ağzından gülle çıkar gibi çıktı.Belli ki söylemek için çok sıkıntı çekmişti.”Yolcu!” Hepimiz bu kelimenin ne olduğunu anlayıverdik.”Yolcu” çocuğun adıdır.
Sayfa 126 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Bir zaman sonra keskin bir çığrıltı.Sonra yaşlı kadın başını otobüsün kapısından çıkarıp,bağırdı. “Gözünüz aydın oğlunuz oldu. Ceketlerini çıplak bedenlerin üstüne giymiş gömleksizler de memnundu lar.Yüzlerindeki memnuniyetleri tarifsizdi.
Sayfa 126 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Köy çocukları otobüsü görmek için yol boyuna çıkmışlardı.Yollar uzundu ve güneş vardı toprakta. Otobüse vuran güneş şavkıyordu.Yollar bozuk.Bazı yerleri kuyu gibi çukurlaş mış.Otobüs buralara her giriş çıkışta, bizi hoplatıyor,başınız tavana değiyordu.Makina bir dönemeci alır ken, İşte o zaman oldu.Zaten epey den beri döndüm ki,kadın dudaklarını ısırıyor ve kıvranıyor.Yanındaki erkekler dönüp kalmışlar.Ne yapacaklarını şaşırmış bir halleri var. Biri,bir ara ne yaptığını bilmeden, eliyle kadının ağzını kapatıverdi.Kapattı ama,gene kadının çığlığı,iniltili durmadı.Yaşlı kadın”şüfere söylen de dursun”Yaşlı kadın:”Bez gerek,” “Korkma bacım””senin yavrun seyyar olacak””Erkekler””hepiniz inin bakalım.İnin de otobüsün yanında durmayın.” Kadının yanındaki erkeklerden biri kocası,biri kardeşi imiş.Yolcular onlara soruyorlar”Bilmiyordunuz?” Onlar hiç cevap vermiyor,boyuna önlerine,toprağa bakıyorlardı.
Sayfa 125 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Biter Kırşehirin gülleri biter. Kırşehir özüne bir ateş saçtım Yanar oylum oylum duman görünür.
Sayfa 124 - YkyKitabı okuyor
Nuhun Gemisi
Buna rağmen,daha bir zaman çocu ğun titremesi durmadı.Islanmış kuşun hani tüyleri diken olmuş ıslak hali varya,kocaman açılmış gözleriyle bu titreyen çocuk öyle işte.Sonra çocuğun titremesi azıcık durdu. Şimdi benim içime kurt girdi.Peki,bu vagonlarda kalorifer bulunmaz mı? Varsa neden ısınmaz bu vagonlar? Şimdi adam ne diyordu?Birinci,ikinci mevkiler de böyle soğuk mu?Böyle tren değil,işkence yeri mi?Gidip bakmalı.Bir istasyonda inip birinci ve ikinci mevkilere geçtim. Ne görsem beğenirsiniz !Sımsıcak.
Sayfa 122 - YkyKitabı okuyor
1.378 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.