Esvedu profil resmi
Esvedu kapak resmi
“Rızk-ı maksûma kanâattir meâli hizmetin,
Elde mevcut nesne varken kıymetin bil nimetin
Cümle hırstan ihtiraz et çünki artmaz kısmetin..”
Management/ilahiyat/Psikoloji-Nöroloji
238 okur puanı
13 Haz 2020 tarihinde katıldı.
“Rızk-ı maksûma kanâattir meâli hizmetin,
Elde mevcut nesne varken kıymetin bil nimetin
Cümle hırstan ihtiraz et çünki artmaz kısmetin..”
Management/ilahiyat/Psikoloji-Nöroloji
238 okur puanı
13 Haz 2020 tarihinde katıldı.
“Rızk-ı maksûma kanâattir meâli hizmetin,
Elde mevcut nesne varken kıymetin bil nimetin
Cümle hırstan ihtiraz et çünki artmaz kısmetin..”
Management/ilahiyat/Psikoloji-Nöroloji
238 okur puanı
13 Haz 2020 tarihinde katıldı.
2021
10/100
10%
10 kitap
4.044 sayfa
85 alıntı
3 günde 1 kitap okumalı.

Şu anda okudukları 6 kitap

 • Ebü'l Leys Semerkandi'den Mü'minlere Sohbetler
 • Dört Mezhebe Göre Delilleriyle İbadet İlmihali
 • İslam Sosyolojisi
 • Envar-ül Kulub (3 cilt)
 • Riyâzü's-Sâlihîn 3 Cilt
 • Adım Adım Kur'an Dili

Okuduğu kitaplar 240 kitap

 • İmandan İhsana
 • Muhtasar Hak Dini Kuran Dili
 • Takyidu'l İlm
 • İlahi Fetihler
 • Endülüs'te İslam
 • Nurül İzah
 • Caliyetü'l-Ekdar Ve's-Seyfü'l-Bettar
 • Akaidin Özü
 • Açıklamalı İlmi Kelam Dersleri
 • El-Ezkâr

Okuyacağı kitaplar 105 kitap

 • Ruhun İhtirasları
 • Sufi'nin Bilgi Yolu
 • Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Dua İlmihali - 1.Cilt
 • İrade Terbiyesi
 • Ruhun Labirentleri
 • Hallerin Terbiyesi
 • Narsisizm Üzerine
 • İslam'ın Tarih Psikolojisi
 • İslam Psikolojisi ve İnsan
 • Sosyoloji

Kütüphanesindekiler 310 kitap

 • Ruhun İhtirasları
 • Ebü'l Leys Semerkandi'den Mü'minlere Sohbetler
 • İmandan İhsana
 • Sufi'nin Bilgi Yolu
 • Muhtasar Hak Dini Kuran Dili
 • Takyidu'l İlm
 • İlahi Fetihler
 • Endülüs'te İslam
 • Ezkâr ve De'avât Külliyâtı ve Dua İlmihali - 1.Cilt
 • İrade Terbiyesi

Beğendiği kitaplar 4 kitap

 • Sahabi Hanımların Feraseti
 • Ehl-i Sünnet Akaidi
 • Akaidin Kalbi
 • İslam'da Beyin - Aklın Kaynağı Sadr

Beğendiği yazarlar 3 kitap

 • Siyer Dergisi
 • Semerkand Dergisi
 • Semerkand Aile Dergisi
Okur takip önerileri
Daha fazla