Merve Acar

Merve Acar
@MerveAcr
- Kaymuş
.
City, University of London
London, 18 Eylül
370 okur puanı
Haziran 2019 tarihinde katıldı
Müslüman; elinden, dilinden herkesin emîn olduğu adam demek değil midir?
Sayfa 402
Reklam
Hâlika isyan hususunda, mahlûka itâat edilmez.
Sayfa 401
Hazret-i Isâ Incil'de: "Siz beni tanıyamadınız, beni size benden sonra bir ruh gelecek, o tanıtacaktır" buyurmuşdur. Hakikatde de Hazret-i İsâ'yı tanıtan ve bu sahne-i âlemde Cenâb-ı İsa'yı ve Hazret-i Meryem'i berât etdiren Hazret'i Muhammed'dir. Onun içün bütün Hiristiyâniyyet, İslâmiyyete borçludur.
Sayfa 333

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
Kerbela matemi
… ba'zı kimseler: "Efendim Islâm'da mâtem yokdur" derler. Hattâ bunlar daha da ileri giderek: Bir mü'min-i hakîkîyi; cânından fazla sevdiği Peygamberinin, o mü'minin nazarında her şeysi olan Sultânü'l-Enbiyâ'nın cüz'-i pâkinin cüz'ü olan zevât-ı âliyenin parçalandığı gün biraz mahzun görseler: "Efendi, sen firak-ı dâlleden misin? Neye neş'esiz duruyorsun? Islâmda mâtem yokdur" derler. Anlamadık ya'ni? İslâmda mâtem yok ise, rikkat de mi yok? Hâşa bu din, kazık gibi bir din midir? Bil'akis Islâm, nezâket, nezâhet, sadâkat, merhamet, rahmet dînidir. Yanındaki komşusundan biri âhiret yolcusu olur da, o gün edeben, zevkının, keyfinin bir kısmını ta'til edersin.. Yâ İslâm'ın büyüklerine isâbet eden belâ'da, kazık gibi durmak şeâir-i dîniyyeden mi sayılır?
“İşin hakikatini anlarsanız, bizim maksadımıza siz de meftûn olursunuz.”
Sayfa 130
Reklam
Reklam
1.052 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.