Mehmet Serhat Ercan'ın Kapak Resmi

Kırılmadan önce kırmayın kimseyi,
Kırılınca da kin gütmeyin.
Çünkü sizin kininiz yüzünden hiç kırılmamış insanlar kırılabilir, siz de kırdıktan sonra kıran ile ne farkıniz olacak?

Mehmet Serhat Ercan, bir alıntı ekledi.
23 Nis 12:31

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: İnsanlar dört sınıftır:
a) Allah`ın, kendisine ilim ve mal verdiği kişidir ki ilmiyle malında tasarruf eder!
b) Onun bu halini görüp de `Eğer Allah buna verdiğinin benzerini bana verirse, ben de onun yaptığı gibi yaparım` diyenkimse.
Bu iki kişi sevapta eşittirler.
c) Allah`ın, kendisine mal verip de ilim vermediği kişidir ki cehaletinden ötürü malını har vurup harman savurur.
d) Üçüncünün halini görüp de `Eğer Allah buna verdiğinin benzerini bana verseydi onun yaptığı gibi yapardım!` diyenkimse.
Bu ikisi de günahta eşittirler.6
Allah Teâlâ`nın, niyetinden ötürü kişiyi başka bir kişinin iyi veya kötü amellerine nasıl ortak kıldığına dikkat ediniz!

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazaliİhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali

"Bir kütüphane karşısında insan kendini büyük bir sermayenin yanındaymış gibi hissediyor, sessiz sedasız hesapsız faiz getiren bir hazine."

"Bir şeyi görmek için sadece gözlerin olması yetmiyor. Bilginin de idrakin de hayat tecrübesinin de olması gerekiyor."

Mehmet Serhat Ercan, bir alıntı ekledi.
23 Nis 12:23

zulüm hususunda affetmek, zâlimden intikam almaktan daha üstündür, ancak kalpte çoğu kez, af hususunda değil, intikam alma hususunda bir niyet bulunur. Dolayısıyla intikam almak daha üstün olur.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazaliİhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali
Mehmet Serhat Ercan, bir alıntı ekledi.
23 Nis 12:18

Cahil kimse, bizim niyeti güzelleştirme ve çoğaltma konusundaki tavsiyemizi, Hz. Peygamber`in `Ameller ancak niyetlere göredir` hadîs-i şerifiyle birlikte düşündüğünde; ders verirken, ticaret yaparken veya yemek yerken kendi kendisine `Ben Allah için ders okutmaya, Allah için ticaret yapmaya veya Allah için yemeye niyet ettim` demesinin niyet olduğunu zanneder. Oysa bu ancak nefsin konuşmasıdır. Lisanın ve fikrin sözüdür veya bir düşünceden başka bir düşünceye geçmektir. Niyet ise, bütün bunlardan farklı bir şeydir.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazaliİhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali

İnsan nedir ey Şirazi?

"Yek katre-i hunest ve hezâr endişe..."
(bir damla kan ve bin endişe)

"Hikmet taşımayan söz gevezelik, tefekkür bulunmayan sükût gaflettir."

Mahzuni Şerif
Bizim toprak toprak olduktan beri
Bunun gibi daha arsız görmedi
Bu kadar sap yeyip saman bırakan
Ağzı çirkin,yüzü nursuz görmedi

Zehir ile yâremizi elledi
Ateş ile terimizi yelledi
Bizim elin anasını belledi
Böyle dinsiz,böyle hırsız gelmedi

Mehmet Serhat Ercan, bir alıntı ekledi.
23 Nis 12:25

Hz. Ali şöyle demiştir: `Kalplerinizi arasıra dinlendiriniz; zira kalpler, usandıklarında körleşirler`.

İhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazaliİhyau Ulumi'd-Din, İmam Gazali