Giriş Yap
Kavurmacıoğlu
@Slmkvrmcgl
Evli, üç cennet meyvesi sahibi... Her dem öğrenci...
Sabitlenmiş gönderi
Her şeyin, herkese anlatılmayacağını öğrenene kadar; çok tanışacak, çok konuşacak, çok yanılacaksın... Sonrası bir upuzun seyrediş.! Sesin, Nefesin Ve ruhun karışmıyorsa bir güne Hiç yaşanmamış say o günü Ömür defterine.. Söyleyecek söz bulamıyorum, ne yapayım... Öyle bir sessizlik çöktü ki; Bu sessizliğin içine seslenemiyor, insan... Franz Kafka
İbn Tufeyl'in istediği tek şey, akıl ile ruhun özgür bırakılmasıdır; bunu akılları kendilerini arayabilecek kadar cesur olanlar için bir ideal olarak gösterir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
İnsan eli değmemiş tabiatın bağrında, herhangi bir eğitim görmeden, yardım alabileceği sosyokültürel muhitten uzakta ve sadece fitri aklın yönelişleri sayesinde, bir insanın neyi başarabileceği hususu eserin başlıca konusudur. Eserin ele aldığı bir başka husus da; bozulmamış fitri akılla ulaşılan gerçeklerin, kaynağı vahiy olan gerçeklerle münasebetidir. İbn Tufeyl, selim bir aklın doğruları ile sahih bir dinin doğruları arasında hiçbir tenâkuz bulunmadığı yolundaki fikrini Hayy Bin Yakzan'la dile getirmektedir. Hayy Bin Yakzan, kendini ve hakikati arayışın hikâyesidir. Ekvator kuşağındaki bir ada'da tek başına kalmış bir insanın kendini ve gerçekleri keşfedişi yolundaki zihinsel gelişimi bu romanda adım adım anlatılır. Hayy'ın gelişmesi, her birisi yedi yıl süren yedi safha şeklinde düzenlenmiştir. İbn Tufeyl, bu romanı Ibn Sina'nın aynı adı taşıyan bir risalesinde ifade ettiği hakikatleri izah maksadıyla yazdığını söyler. Ancak, İbn Sina'nın adı geçen risalesiyle İbn Tufeyl'in bu eseri arasında isim benzerliği dışında bir ilgi bulunmamaktadır: "Eserdeki tiplemelerde müellifin Ibn Sina'nın risalesindeki kahramanlardan esinlendiği söylenebilirse de Hayy, Absal ve Selâmân, İbn Sina'nın onlara yüklemiş olduğu anlamlara sahip değildir. İbn Tufeyl'in eserinde kahramanlar birer insan tipini temsil ederken, Ibn Sina'nın eserlerinde birer soyut kavramın sembolüdürler. Ayrıca iki eserin kurguları arasında da alaka yoktur."
Çok farklı şeyleri yapabilen kişiler, dünyayı bir muamma veya ma'rifetten çok, nüfuz edilmesi kolay, tabii bir yer olarak görürler.
İbn Tufeyl'in insan örneği olan Hayy'ın, Tanrı'nın tabiatı ile ilgili ilk bilgisine ulaşmasını sağlayan şey akıldır eğer akıl olmasa Hayy, Tanrı'nın varlığından bile haberdar olmayacaktı.
Tıpkı gören bir insanın kör birisinden daha çok gelişmiş olduğu gibi ilahi ilhama sahip birisi de, akla bağlı olan birisinden daha çok gelişmiştir.
Reklam
·
Reklamlar hakkında
2
300
2.994 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.17