Sümeye kıngır profil resmi
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın...ღ
256 okur puanı
29 Tem 2018 tarihinde katıldı.
 • Sümeye kıngır paylaştı.
  «— Dünya mü'minin zindanı ve kafirin cennetidir.»
 • Arkadaşlar Cüz okumak isteyen gönüllü dostlar varsa benimle iletişime geçebilir mi?


  Vakit sıkıntısı yok
  Hatim okumak isteyenler ile özelden ilgilenecem.
  *Teşekkürler
 • Sümeye kıngır paylaştı.
  Rivayete göre; Allah'ın (C.C.) ilk yarattığı varlık «cevher» dir. Allah (C.C.) cevhere heybet nazarı ile bakınca Allah (C.C.) Korkusu ile eridi ve titredi, arkasından su oldu. Sonra Allah (C.C.) suya rahmet nazarı ile bakınca yarısı dondu. Allah (C.C.) bu donmuş sudan «Arş»ı yarattı.

  Arş da sarsılmaya baslayınca Allah (C.C.) üzerine «Lâ ilâhe îllallah, Muhammedürrasûllah» (Allah (C.C.)'dan baska ilâh yoktur. Muhammed Allah'in rasul'udür)» cümlesini yazdı, O zaman sükûnet buldu.

  Geriye kalan suyu, Allah (C.C.) Kıyamet Günü'ne kadar kendi hâline sarsılmaya ve kaynaşmaya bıraktı. Nitekim ulu Allah (C.C.) «O'nun Arş'ı su üzerinde idî» buyuruyor.

  Arkasından su çalkanmaya ve köpürmeye başladı, ondan dumanlar çıktı ve birbiri üzerine yığılarak yükseldi. Dumanın köpüğü vardı, Allah (C.C.) bu köpükten "kat" halinde yer gökleri yarattı.

  Bu safhada yer ve gök tabakaları yapışıktı. Ulu Allah (C.C.) aralarında rüzgâr yarattı ve böylece yer katları ile gök katları birbirinden ayrıldı.

  Nitekim ulu Allah (C.C.) bu durumu bildirerek: «Sonra semaya dogruldu ki; o bîr duman halinde idi.» buyurur.

  Hikmet ehli şöyle der: "Allah (C.C.) göğü neden dumandan yarattı da Buhardan yaratmadı? Çünkü duman düzleri birbirleriyle bağlantılı halde yaratılmıştır. Sonuncusu yerinde sabittir. Oysa ki, buhar dengesiz bir yapıya sahiptir, dönücüdür.
  Bu da ulu Allah (C.C.)'in ilminin kemâlini ve hikmetini gösterir."

  Daha sonra Allah (C.C.) suya rahmet nazarı ile bakti, su dondu. Nitekim bu; husus Peygamber`imizin (S.A.S.) hadisi ile sabittir.

  Faide, gerek gök ile yeryüzü arasında ve gerekse bütün gök katları arasında beşyüz yillik mesefe vardır. Her gök katının yüksekliği de yine beşyüz yıllık uzaklık tutar.

  Söylendiğine göre göğün birinci katı sütten beyazdır. Onu yeşil gösteren «Kaf» dağının yeşilliğinin yansımasıdır. Birinci kat göğün adı «Rakia» ´dır.

  İkinci kat gökyüzü nûr gibi parıldayan demirdendir, adı «Reydum» veya «Maun» ´dur.

  Üçüncü kat gök bakırdandır, adı. «Meleküt» veya «Hayruyun» ´dur.

  Dördüncü kat gök beyaz gümüştendir, parlaklığı gözleri kamaştıracak güçtedir, adı «Zahire» ´dir.

  Beşinci kat gök kırmızı altındandır, adı «Muzeyne» veya «Muzhire» ´dir.

  Altıncı kat gök nûr parıltılı bir cevherdendir, adı «Halise» ´dir.

  Yedinci kat gök kırmızı yakuttandır, adı «Labiye» veya «Damia» ´dır.

  «Beyt-ül Mâmur» göğün bu yedinci katındadır. Beyt-ül Mâmur'un biri kırmızı yakuttan, öbürü yeşil zeberced'den, biri beyaz gümüşten ve öteki kırmızı altından olmak üzere dört direği vardir.

  Yine söylendiğine göre akikten olan Beyt-ül Mâmur'a her gün yetmiş bin melek girer ve Kıyamet Gününe kadar bu meleklerden hiçbiri geri dönmez.

  Güvenilir görüşe göre, yeryüzü gökten daha üstündür. Çünki peygamberler burada yaratılmış ve burada gömülmüştür. Yerin en makbul katı da en üst katıdır. Çünkü varlıklar bu kattan yararlanmaktadırlar.

  İbni Abbâs'dan (R.A.) rivayet edildiğine göre göklerin en üstün katı çatısı üzerinde «Arş-ür Rahman» ´in bulunduğu gök katıdır. Bu katın ismi Arş'a yakınlığından dolayı «Kürsî» dir. Bir de bütün faydalanılan yıldızlar, yedi gezegen hariç, bu kattadırlar. Yedi gezegen yıldız ise gögün yedi katına dağılmış vaziyettedir.

  Bunlardan «Zuhal» yedinci kat göktedir ve perşembe gününe tekabül eder.

  «Merih» besinci kat göktedir ve sali gününe tekabül eder.

  «Güneş» dördüncü kat göktedir ve pazar gününe tekebül eder.

  «Zühre» üçüncü kat göktedir ve Cum'a gününe tekabül eder.

  «Utarit» ikinci kat göktedir ve çarsamba gününe tekabül eder.

  «Ay» , birinci kat göktedir ve Pazartesi gününe tekabül eder.

  Lâtif bir nükte:

  Ulu Allah (C.C.)'in şaşırtıcı bir hilkat cilvesi olarak hiç birininin digerine benzememesine ragmen yedi kat göğün hepsi de dumandan yaratılmıştır. Öte yandan Allah (C.C.) gökten indirdiği su sayesinde çesitli rengi ve degişik tadı olan türlü türlü bitki ve meyveler ortaya çıkarmıştır.

  Nitekim Ulu Allah (C.C.) «Meyva ve bitkileri yiyecek olarak birbirinden farklı üstünlükte yarattık» diye buyuruyor.

  Yine ulu Allah (C.C.), ademoğullarını da çesit çesit tabakalarda yaratmıştır. Kiminin rengi beyaz, kimininki ise siyahtır. Kimi bilgili, kimi câhildir. Oysa ki, hepsinin kökü aynı yâni Âdemdir. Her yarattığı şeyde «Kemâl» ´in isbat eden Allah (C.C.)'i nonoksanıfatlardan tenzih ederim!
Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın...ღ
256 okur puanı
29 Tem 2018 tarihinde katıldı.
2019
15/57
27%
15 kitap
4.071 sayfa
12 inceleme
131 alıntı
5 günde 1 kitap okumalı.
En çok okuyanlar'da 2584. sırada.

Şu anda okuduğu kitap

 • Kalplerin Keşfi

Okuduğu kitaplar 56 kitap

 • Piraye
 • Kürk Mantolu Madonna
 • Sil Baştan Başlamak Gerek
 • Rabb'in İçin Sabret
 • Yeşil Yol
 • Pollyanna
 • Üvercinka
 • Allah De Ötesini Bırak
 • Mart Menekşeleri
 • Yusuf ile Zuleyha

Okuyacağı kitaplar 18 kitap

 • Bin Muhteşem Güneş
 • Kasabanın En Güzel Kızı
 • Hayaletin Çırağı
 • Şehristan Rivayetleri
 • Satranç
 • Nietzsche Ağladığında
 • Kokoloji 1
 • Kadınlar Neden Evlenir?
 • Çalıkuşu
 • Ulysses

Kütüphanesindekiler 13 kitap

 • Kürk Mantolu Madonna
 • Kanlı Kartal
 • Yeşil Yol
 • Pollyanna
 • Allah De Ötesini Bırak
 • Yusuf ile Zuleyha
 • Simyacı
 • Kocan Kadar Konuş
 • Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu
 • Aşk

Beğendiği kitaplar 20 kitap

 • Kürk Mantolu Madonna
 • Pollyanna
 • Vadideki Zambak
 • Yusuf ile Zuleyha
 • Allah De Ötesini Bırak
 • Simyacı
 • İçimizdeki Şeytan
 • Kocan Kadar Konuş
 • Sinekli Bakkal
 • Aşk Köpekliktir

Beğendiği yazarlar 17 kitap

 • Selahattin Demirtaş
 • İmam Gazali
 • Charles Dickens
 • Halil Cibran
 • Victor Hugo
 • Hikmet Anıl Öztekin
 • Paulo Coelho
 • Cemal Süreya
 • Lev Nikolayeviç Tolstoy
 • Honore de Balzac