• Hangi tarih kitabı, üç ayrı dine mensup halkların Osmalılık bilinci etrafında bir arada barış içinde yaşadığı Selanik'teki ticaret hayatını, bir babanın erkek evlat hasretini, iki gencin arasına giren ölümü, ticaret gemilerinin Selanik'e getirdiği kolera salgının acısını, Selanik'in Yunanlılar tarafından işgali ile göç etmek zorunda kalan Selaniklilerin hikayesini "Çalın Davulları Çaydan Aşağı" türküsü kadar dokunaklı anlatabilir:

  Çalın davulları çaydan aşağı
  Mezarımı kazın belden aşağı
  Suyumu da dökün boydan aşağı
  Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
  Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

  Selanik içinde selam okunur
  Selamın sedası cana dokunur
  Gümüş kazma ile mezar kazılır
  Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
  Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

  Selanik Selanik ıssız kalasın
  Taşına toprağına bre dostlar, diken dolasın
  Sen de benim gibi yarsız kalasın
  Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
  Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
 • Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
  Al başımdan bu sevdayı götür yare ver

  Kimi zaman içli, kimi zaman dertli; bazen hop oturur hop kalkar, bazen süzgün süzgün bakar. Kimi zaman tozu dumana katar, kimi zaman yüreğimizi yakar. Türk milletinin cümle duygularını, arzularını, kederlerini, feryatlarını, sevinçlerini, coşkularını buluruz türkülerimizde. Yüreğimizin yangınını türkülerle söndürdük zannetmişiz, oysa türküleri de yakmışız; sevdiğimize, sevmediğimize, kaybettiğimize, bulduğumuza türkülerle seslenmiş, türkü yakmışız. Bu sebeple, duygularını bizim kadar yoğun yaşayan ve bunları yine yaşadığı gibi güzel ifade edebilen başka millet var mı, bilemiyorum.
  Yaşar VURAL
 • Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
  Al başımdan bu sevdayı götür yare ver
 • ..

  M. Kemal’i cennete sokmak isteyen bazı devrimbazlara göre Azrail aleyhisselam, M. Kemal’in canını almaya geldiğinde güya “selamunaleykum” demiş, M. Kemal’de “aleykumüsselam” şeklinde mukabele ederek son nefesini vermiş. Ya hu, bunlar değil miydi “Allah Türkçe bilmiyor mu” diyerek ibadeti dahi Türkçeleştirmeye çalışanlar? Peki neden Azrail aleyhisselam, “Günaydın Kamal” diye onunla selamlaşmamış!? Haşa Azrail aleyhisselam Türkçe bilmiyor mu?

  M. Kemal Atatürk’ün son sözünün “Aleykumüsselam” olduğunu, Kılıç Ali anılarında yazmış.

  Kılıç Ali, hani şu şapka muhalifi diye birçok insanın idamına sebep olan adam!

  Iskilipli Atıf Hoca’nın boynuna ip geçirilirken, başına bir şapka geçirip, “Giy domuz!” diyen ve küfürler savuran adam![1]

  Böyle birinin yalan söyleme ihtimalini göz ardı edemeyiz. Zaten az sonra ölecek bir insana küfürler eden ve “Giy domuz” diye kafasına şapka geçiren birisinin doğru sözlü olduğunu kabul etmemiz mümkün değildir.

  M. Kemal Atatürk’ün ölüm anını yakın dostu Falih Rıfkı Atay şöyle anlatıyor:

  “Atatürk bir defa üç gün süren bir komaya girdi. Kendine geldiği vakit, uyumuş olduğunu söylediler. Pek inanmamış, fakat ne olduğunu da anlamamıştı. (…)

  Fakat ikinci ve son komadan uyanamadı. Kıvranmalar, çırpınmalar içinde yanıyordu. Kendini kaybetmeden son sözü:

  “Saat kaç?” olmuştu.

  Belki de bir önceki komadan sonra uyumuş olduğunu söyliyenleri kontrol etmek istiyordu. 10 Kasım sabahı yüzü gittikçe renk değiştiriyor, hançere hırıltısı artıyordu. Saat dokuzu beş geçe sert bir asker bakışı ile başucundaki hekime doğru döndü, gözlerini açtı, son nefesi idi.”[2]

  Cemal Kutay da M. Kemal Atatürk’ün ölümünü Falih Rıfkı Atay’dan farklı anlatmıyor:

  “Anlamı olan SON sözü ‘saat kaç’ idi. Koma içinde manası anlaşılamayan ve devamlı olarak tekrarladığı sözü: ‘Aman dil… Aman dil…’di. Rahat konuşamadığını mı anlatmak istıyordu, yoksa şuur altı yerleşmiş ‘dil konusu’ mu bilinmez…”[3]

  Öte yandan Ruşen Eşref Ünaydın’ın (M. Kemal Atatürk ölürken yanında bulunan) “Prof. Dr. Nihat Reşat Belger’le Mülakat” adlı eserinden öğrendiğimize göre, devrimlerin babası, ‘hayata gözlerini yumarken Saat kaç?’ dedikten sonra sık sık ‘Aman dil! Aman dil!’ sözlerini tekrarlamıştır.[4]

  Son olarak Şevket Süreyya’nın o meşhur “Tek Adam” kitabına bakalım:

  “9 Kasım’da ikinci komaya girmiştir ve artık uyanmayacaktır. Koma karındaki suyun ikinci defa alınışından 8 saat sonra başlamıştır. Tam 36 saat sürer. Doktorların ve arkadaşlarının, başının ucunda çırpınmaktan ve ağlamaktan başka yapabilecekleri bir şey yoktur. Son komaya girmezden biraz önce Atatürk’ün son suali: “- Saat kaç?” demek olur…”[5]

  Görüldüğü gibi Falih Rıfkı, Ruşen Eşref, Cemal Kutay ve Şevket Süreyya, son söz olarak M. Kemal Atatürk’ün “Saat kaç?” dediğini yazıyorlar.

  Bunlara ilaveten Prof. Dr. Bedi Şehsuvaroğlu tarafından kaleme alınan, “Atatürk’ün Sağlık Hayatı” isimli eserde M. Kemal’in son sözü hakkında şunlar yazar:

  “Atatürk mütemadiyen, – Saat kaç? diye soruyor ki bu dünyadaki son sözleridir.”[6]

  Hal böyle iken, Kılıç Ali gibi eli kanlı katilin sözüne hem ilmen, hem de vicdanen itibar edilemez.

  Vicdanen itibar edilemez, zira az sonra ölecek bir insana “Giy Domuz” diyen birisinde vicdan olduğu düşünülemez.

  Ilmen kabul edilemez, çünkü diğerleri M. Kemal’in son sözünün “Saat kaç?” olduğunu yazmaktadırlar.

  ***

  Bütün bunları bir yana bırakalım…

  Kılıç Ali’nin bu tür ne idüğü belirsiz sözlerini esas alarak M. Kemal Atatürk’ün son söz olarak güya “Aleykumüsselam” dediğini ve dolayısıyla kendisinin “Cennetlik” olduğunu iddia edeceğinize, daha açık ve kesin deliller ile bu konuyu ele alalım…

  ***

  M. Kemal Atatürk’ün hükmü:

  CAMİ KAPATMAK İÇİN KANUN

  15 Kasım 1935’te “Cami ve mescitlerin tasnifine ve tasnif harici kalacak cami ve mescit hademesine verilecek muhasasat (maaş, ödenek) hakkında” bir kanun çıkarıldı.

  2845 numaralı kanunda “Tasnif harici tutulan cami ve mescitler usul ve mevzuata göre kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere kapatılır” hükmü vardı. Bu tarihten sonra yüzlerce cami kapatıldı, depo yapıldı, satıldı, yıktırıldı, parti binası bile yapıldı…

  ***

  M. Kemal Devletin başında iken Cami kapatmak için kanun çıkarılmış mı?

  – Evet…

  Bakalım Allah (celle celaluhu) Kur’an’da ne buyuruyor:

  Bakara Suresi
  114 – “Allah’ın mescitlerini, içlerinde Allah’ın isminin anılmasından meneden ve onların harap olmalarına çalışan kimselerden daha zâlim kim olabilir! İşte bunlar, oralara korka korka girmekten başka birşey yapmazlar. Bunlara dünyada perişanlık, ahirette de büyük bir azap vardır.”

  Gayet açık değil mi?

  ***

  Devam edelim…

  “DEVLETİN DİNİ ISLAM´DIR” MADDESİ ANAYASA´DAN ÇIKARILDI

  10 Nisan 1928 tarihinde yapılan değişiklikle Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan “Türkiye Devleti’nin dini İslâm’dır” hükmü çıkarılmıştır.[7]

  M. Kemal Islam hükümleri/kanunları ile yönetilmemizi engelledi mi?

  – Evet…

  Yani Allah’ın (azze ve celle) indirdikleri ile hükmedilmesini engelledi…

  Üstelik; “…Gökten indiği sanılan kitapların dogmaları…”[8] diyen de kendisi.

  Bakalım Allah (celle celaluhu) Kur’an’da ne buyuruyor:

  Casiye Suresi
  18 – “Sonra (Ey Rasulüm) seni din hususunda apaçık bir şeriat sahibi kıldık. Sen ona uy, bilmeyenlerin hevâ ve heveslerine uyma.”

  Maide Suresi
  44 – “(…) İnsanlardan korkmayın, benden korkun, âyetlerimi az bir paraya satmayın. Kim Allah’ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”

  Burası da gayet açık… Değil mi?

  O halde, bu kadar sağlam deliller varken daha ne diye ne idüğü belirsiz şeylerle kafa yoruyorsunuz? Kur’an ayetine haşa “safsata” diyen[9] adam mı cennete girecek?

  .

  **********

  .

  KAYNAKLAR:

  .

  [1] Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım (Paris 1929), Altındağ Yayınları, Istanbul 1967, cild 4, sayfa 1317.

  [2] Falih Rıfkı Atay, Çankaya, 1968, sayfa 204.

  [3] Cemal Kutay, Atatürk’ün Son Günleri, 2005 İklim Yayıncılık, sayfa 29.

  [4] Namık Kemal Şahbaz, Türkçeye Hizmet Eden En Büyük Türk: Atatürk, Eğitişim Dergisi, Sayı: 25 (Ocak 2010).

  [5] Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam M. Kemal, Remzi Kitabevi, cild 3, 16. basım, sayfa 529, 530.

  [6] Prof. Dr. Bedi Şehsuvaroğlu, Atatürk’ün Sağlık Hayatı, Hürriyet Yayınları, İstanbul 1981, sayfa 94.

  [7] Türkiye Büyük millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre 3, İçtima 1, Cild 3.

  [8] M. Kemal Atatürk, Türkiye Büyük millet Meclisi Zabıt Ceridesi, Devre: 5, Ictima 3, Cild 20, Birinci inikad 1 – XI – 1937 Pazartesi, Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi, 1-11-1937.

  [9] Atilla Oral, Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu, (80 Yıl sonra ilk kez, kendi el yazısıyla, sansürsüz!…), Demkar Yayınevi/Tarih Dizisi, Istanbul 2011, 1. Basım, sayfa 61. Orijinal el yazısı; sayfa 75.

  Ayrıntılı bilgi için bakınız;

  https://belgelerlegercektarih.wordpress.com/...abbi-safsatasi-hasa/

  .

  **********

  .

  Kadir Çandarlıoğlu
 • https://youtu.be/kPYMDVB91H8

  Aman ölüm zalim ölüm
  Üç gün ara ver.
  Al başımdan bu sevdayi.
  Götür yare ver.
  Selanik içinde sela okunur
  Selamin sedasi bre dostlar cana dokunur...
 • Çalın davulları çaydan aşaya
  Mezarımı kazın bre dostlar belden aşaya
  Suyumu da dökün boydan aşaya
  Aman ölüm zalim ölüm üç gün ara ver
  Al başımdan bu sevdayı götür yara ver.
  Fahri Tuna
  Sayfa 44 - Hayykitap