• Söylenmemesi Gerekenin Şiiri

  Reddini doldurursa avucuma kan gibi,
  Kırmızı bir çığlıkla yırtılır dudaklarım:

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Kırılsa da baharı bekleyen pencereler
  Akrebin gözlerinden geçse de dehlizlerim
  Eski bir mezarlığa gömülmeden izlerim

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Simsiyah bulutların arasından ansızın
  Çatlayan yüreğime koydu susuzluğunu
  Ver Allah’ım, bana Ver O’nun sonsuzluğunu...
  Hüzünlü bakışları şafağımda tebessüm,
  Gündüzümde ışığı, gecemde hilâli var.
  Evimin tenhâsında büyüyen melâli var.
  Kum fırtınasında mı, selde mi yürüyorum?

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Gemilerde aradım yüzünün görkemini
  Martılarla yoruldum, tayfalarla vuruldum
  Kalbimi morga koydum bir liman köşesinde
  Nefesini aradım dalgaların sesinde
  Tutundum hayatımın çürüyen yıllarına
  Bakıp bakıp ağladım boş kalan yollarına
  Beni anlamaz diye kabuslar görüyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Ciğerimde bir köz gibi taşıdım yokluğunu,
  Ver Allah’ım, bana ver, suya küskün kuğunu...
  Mor lekeler bıraktı solgun yanaklarıma
  Kartal kanı bulaştı rüyâlarıma bile
  Fırtınalar diner mi ulaşmadan sahile?..
  Hayâlin bozkırında kurtkapanıydı ömrüm
  Nasıl da bir başıma kopardım dikenleri
  Nasıl da acımasız köprülerde yürüdüm
  Uzaktan gülümseyip deniz fenerlerine
  Sonunda mahkum olup, kapandım ellerine
  Kirpiklerimden sızan hicrânı siliyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Israrlı denizlerin dibinde volkandır aşk.
  Kesif bir muammâyı öğretir balıklara,
  Balıklar derde düşen âşığı avuturlar,
  Âşık ölünce kuşlar uçmayı unuturlar...
  Güneşle buluşmayı göze alan derinde,
  Yağmur yüklü bir ömür paylaşır göklerinde...
  Eleğimsağma renkler düşürünce şehrâyin
  Başlamalı yeniden içimizde bir âyin
  Belki de döndü talih, çözüldü bilmeceler
  Tükenecek siyaha baş koyduğum geceler
  Umarım, kaybettiğim devrânı buluyorum

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Âh, Allah’ım, Gösterme bana soğukluğunu,
  Nicedir bekliyorum, dağlar ardında O’nu!
  Nefesimde rüzgârın gölgesidir dağılan,
  Kanımda gözlerinin hasretidir boğulan...
  Bir zamanlar benzerdik muhabbet kuşlarına
  Dalardım o gizemli, mahmur bakışlarına...
  Gittiği gün sokaklar içinde kaldım, sefil
  Öldü kafeste bülbül; soldu nergis, karanfil.
  Bedevî kahramanlar yurdundan geliyorum

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Melekler en çaresiz ânımda buldu beni
  Gaflet şarâbı içtim, âşikar kıldı beni...
  Baykuşlar dahi mutlu bu habersiz dönüşten,
  Hangi yokuş daha yâr olabilir inişten?
  Doruktaki saraydan koyar mı beni mahrum?

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Bu son yürüyüşümdür, yârına kalmaz umut
  Allah’ım, bir gül gibi O’nu baharımda Tut!
  Esrarlı bir evimiz olsaydı fildişinden,
  Beyaz bir gölge gibi yürüseydim peşinden...
  Desturun var mı diye dururken eşiğinde,
  Bizim olan bir kalbi bulsaydım beşiğinde...
  Bu nehir yine sarhoş akar mıydı ülkemden,
  Bir deprem ortasında sarsılır mıydı beden?
  Korkarım ki dergâhtan, yine kovuluyorum.

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Biliyorum, yalnızlık ekecekler bahçeme.
  Biliyorum,yağmurda yürüyecek kötürüm...
  Biliyorum, mülteci türküler duyacağım,
  Biliyorum, gülerse, O’nunla ben de hürüm...
  Acı hâtırâsından bile kâm alıyorum.

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Unutulan kalplerin tahtında rüyâdır 'aşk'
  Gözlerime bakarsa, görür ki, deryâdır 'aşk'
  Âh, ölüm habercisi beyaz parıltılarım!
  Âh, Azrâil çağıran çizgileri yüzümün!
  Âh, paslanan kılıcın dudağında sönen mum!
  Âh, yolcuyu hüsranla buluşturan uçurum!
  Kim bilir, kelebeğin kanadından bakanı?
  Kim bilir, baldıranda misk-ü amber kokanı?
  Sanki aynı hüzzamla yüz yüze kalıyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Haddim değil güneşi götürmek Kâinat'a!
  Gökle buluşmamızı çok görür harâmiler
  Anlamazlar ki bin kez gelsem bile hayata,
  Bu can gökte yaşayıp, gökte ölmeyi diler...
  Âh, gönül toprağıma yaprak döken serviler,
  Efkârıyla bir garip derbeder oluyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Ben Raymalı Ağa’yım, sözümle kırılır yay
  O, bir anda ruhumu altüst eden Begimay
  Lâcivert bir mâcera değildir aradığım
  Şahmaranın kolları sarınca çiçekleri
  Kirâlık duygulardan kefen biçer cüceler
  Baharda yağmur olur yüreğim,
  Güzün sarı yakamozlar içinde,
  Kışın kar tanesidir...
  Derinden baktığında eritir aynaları,
  Sanmayın perdelerin ardından gülüyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Bana, misket oynamak yakışır hüzünlerle,
  Bana binlerce yılın ıstırâbıdır gelen...
  Bana dönmez yüzünü efsâneler güzeli,
  Hayâl kırıklığıdır avucuma dökülen...
  Sabahın sitemiyle büyürken kaygılarım
  Akşamın dayanılmaz yükünü çekiyorum

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Reddiyle çâresizlik yıkılırsa başıma,
  Nasıl mihmân olurum o gün mezar taşıma?
  Sırlıdır her kapının arkasında inkisâr,
  Boynu bükük kükremez mahkûm olsa da arslan,
  Her iklimde farklıdır yılanın tutkuları.
  Uçan bir eczâ gibi olmamalı intizâr!
  Kızıla boyanırsa yaprakları kaktüsün,
  Yanılgıya dönüşür parlaklığı her süsün.
  Duy sesimi ey yitik hazinem! Ağlıyorum.

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Âh, bir tutunabilsem burçlarına güneşin.
  Sessiz yürüyebilsem zifîrî gecelerde,
  Âh, küçük bir vatanım olsa kalbinde senin,
  Kundağında vuslatı yudumlasak evrenin...
  Bitmeyen bir şarkıya kenetlense gönlümüz,
  Birbirine karışsa ölümümüz, ömrümüz
  İpek avuçlarında uyanmak diliyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Kırabilsek, sevdâyı çalan oyuncakları...
  Sırtımda hamal gibi taşırım çocukları.
  Neden mahrûm edelim karanlığı ışıktan,
  Neden solsun bir çölün kumlarında şakâyık?
  Al bu zâlim kuşkuyu efsânevî âşıktan!
  Sana tahtım da layık, bil ki, bahtım da layık
  Titrek bir suskunluğun nidâsıydı târihim,
  Senin olsun otağım, varım yoğum, tâlihim...
  Giderken götürdüğün kalbimi arıyorum.

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Susmalı ayrılığın uğursuz puhuları!
  Yıkılmalı hayatı küçümseyen köprüler...
  Dönmeli, sahrâlara sürdüğümüz tebessüm.
  Âh, îdam fermânıyla yargılanan tanyeri...
  Âh, bir gülün içimde kımıldayan elleri...
  Yarama merhem diye hüznünü sarıyorum,

  ‘Söylememeliydim biliyorum!..’


  Kader umudumuzu taşımadan ırağa,
  Yürümeliyiz artık bizim olan durağa...

  Nurullah Genç
 • Tek bir teselli kaldı ki oda ihtimalle sınırlı;
  İnşallah kötü gün dostudur azrail !
 • Seni hayatta bırakmam...!

  Deyipte sözünde tek duran Azrail'dir ...
 • İlahi azrail sen insanı öldürürsün.
 • Fazla zamanım kalmadı biliyorum..
  Beni en çok üzen şey ise sen..
  Biliyormusun..

  Azrail bile yokladı ama sen sormadın halimi..