Bir cinayetle başlayıp yine bir ölümle biten bir eserdir Kuyucaklı Yusuf.

"Kuyucaklı Yusuf, erdemleri ve kusurlarıyla, bir yetimin, bir evlatlığın öyküsünden insanlık durumuna yükselmeyi başarmış bir yapıt olarak görünüyor." der Ahmet OKTAY.

Sabahattin Ali'nin ilk romanı olan bu eser, dil açısından gayet anlaşılır durumdadır. Olay örgüsü çok geniş olmamakla beraber içindeki karakterlerin ruh halini yansıtma açısından gayet başarılı bir roman. Ele aldığı birçok tema vardır. Bunlar:
Ölümün insan üzerindeki etkisi, toplumsal duyarsızlık, üst katmandaki insanların dokunulmazlığı, farklı kültürlerin kaynaşma sorunları bunlara örnek olarak gösterilebilir.

Rumeysa Kayam, bir alıntı ekledi.
19 Oca 17:15 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir Yetimin Romanı (Ahmet Oktay)
"Edebiyat, hatta alel--umum sanat, bence sanatkarın düşündüğü ve duyduğu bir fikrin ve bir hissin ortaya atılması, tamim edilmesi demektir; yani bir nevi propagandadır. Ben hiçbir zaman sanatın maksatsız olduğuna kâni olmadım. Sanatın ve edebiyatın bu manada gelişmesini isterim.(...) Sanatın gayeside her içtimaî fiil gibi cemiyet olduğuna göre, benim kanaatimce sanat, insana insanı ve hayatı ve bunların manâsını öğretmekle muvazzaftır."

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali (Sayfa 220 - Yapı Kredi Yayınları)Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali (Sayfa 220 - Yapı Kredi Yayınları)
Rumeysa Kayam, bir alıntı ekledi.
19 Oca 17:05 · Kitabı okudu · Puan vermedi

Bir Yetimin Romanı (Ahmet Oktay)
Şu saptama yapılabilir öyküleri ve öteki romanları da göz önünde bulundurularak: Sabahattin Ali'de ölüm ağırlıklı bir yer kaplamakta, hem kurtuluş hem direniş imgesi olarak belirmektedir. Toplumsal duyarsızlığın açığa çıkarılma aracıdır ölüm. Cinayet karşı kutbunda yer alır onun ama çift değerlidir: Bir yandan onuru kurtarır, öte yandan Ben'i zedeler.

Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali (Sayfa 219 - Yapı Kredi Yayınları)Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali (Sayfa 219 - Yapı Kredi Yayınları)