Hakikat daima hakikattir, ama her çağın, her ülkenin susuz olduğu hakikatler başka.
“…Bu girdaplar ve zirveler dünyasında tek başıma dolaşacak yaşta değildim, kıyıdan seyrettim ummanı… Dünyam romanların dünyasıydı, Ekmekçi Kadınlar’ın, Tunçtan Kızlar’ın, Simon ve Mari’lerin dünyası… Kuklalarla dolu bir dünya. “
Reklam
Yûnus’un mısralarını kanatlandıran imânla, Mesnevi’deki pırıltılar aynı ezelî nurdan.
her telden var, bizde de!
VVirth ise şöyle der: «Sosyal yönelişlerin dayandığı temel zayıflamışsa (yani herkes başka bir telden çalıyorsa, ferdler arasında dayanışma kalmamışsa, değerler levhası altüst olmuşsa), toplum yapısı çözülmeye yüz tutar; Durkheim bu çözülüşe «anomie» diyor, bir nevi sosyal boşluk, içtimaî adem. İntiharlar, cinâyetler, kargaşalıklar birbirini kovalar; çünkü ferdin yaşayışı artık bütünleşmiş ve müstakar bir içtimaî zemine kök salmış değildir; hayat faaliyeti geniş ölçüde, mânâsını ve hikmet-i vücûdunu kaybetmiştir.
İnsanların zincire vurulmasına tahammülü yok, zulme tahammülü yok. Don Kişot kanatlı. Kertenkelelere gülünç görünmesi bundan.
Sayfa 398 - İletişimKitabı okudu
Ne garip bir oyuncak şu insan. Yürür, konuşur ve acı çeker. 70 kilodur. Kendisine ve çevresine ait hiçbir şey bilmez. Bir nevi ıstırap makinesi. İplerini başkaları çeker. Hantal ve şapşal bir robot. Neye sevinir, bilinmez. Sınırsız olan yalnız hayalleri ve acı kabiliyeti.
Sayfa 398 - İletişimKitabı okudu
Reklam
Benim dünyam minnacık bir dünya. Minnacık veya sonsuz. Kavgadan kaçtım. Kavgadan yani kör dövüşünden.
Sayfa 398 - İletişimKitabı okudu
Reklam
Yaratamıyan, Düşünemeyen İnsan!
Gömülmesi unutulmuş bir cenazesin. Sefaletini kabul etmekten bile dehşet duyuyorsun. Sevenin yok, anlayan yok, ağlayanın yok.
Sayfa 389 - İletişimKitabı okudu
Kesilen bir konuşmayı tekrar başlatmak, mezardakileri diriltmek kadar güç.
Sayfa 370 - İletişimKitabı okudu
Sevebileceklerim dilsiz, dilimi konuşanlarla konuşulacak lakırdım yok.
Sayfa 362 - İletişimKitabı okudu
Bir eser ancak hangi koşullarda, hangi bakış açısıyla ve kim tarafından yazıldığı bilinirse gerçek anlamına kavuşur.
Sayfa 28 - İletişim YayınlarıKitabı okuyor
1.500 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.