eskimolardan kim kaldı?'ın Kapak Resmi
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
11 dk. · Kitabı okuyor

Dünyayı seyredecek yerde dürbünün kendisine bakan biri, dünyayı değil, dürbünü görür.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 141)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 141)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
22 dk. · Kitabı okuyor

Hani şu çok işe yarayan sözlükler, gramer kitapları yok mu, onlardır insanları dil konusunda aldatan. Dünyada sözlük ve gramerden daha sun’i hiçbir şey yoktur. Ionesco’nun yaptığı gibi sözlük ve gramere göre konuşan robot insanlar icat etmek suretiyle insanlar güldürülebilir. Dünyada kimse sözlük ve gramere göre konuşamaz. Bir zamanlar “dahi-i azam” diye ünü göklere çıkartılan Abdülhak Hâmid,

Grâmerden de anlamam billah,
Ulemâ benden etsin istikrah!

diye korkunç ve gülünç ve beyitler yazıyordu. Fakat haklı idi.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 135)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 135)

neden büyüdün be çocuk?
büyüdün de...
neden sevdin be çocuk?
sevdin de...
ne oldu be çocuk?

eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
17 Kas 22:23 · Kitabı okuyor

Ses, söylenir söylenmez, havada kaybolan bir unsur olduğundan onu hatırlatacak, unutulmayacak hale getiren vasıtalar icat edilmiştir. Kafiye, vezin, aliterasyon, asonans, tekerleme, darbımesel, sabit şekilli formül ve dualar... Kelimeleri değişmez bir nizam içinde saklayan bu vasıtalar sayesinde duygular ve düşünceler ağızdan ağıza, nesilden nesile geçme imkânı bulmuştur. Bu çağda tesirli ve şekilli söyleyen ve bunları aklında tutan insanların, yani büyücü ve şairlerin itibar göreceği gayet tabiidir.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 127)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 127)
eskimolardan kim kaldı?, bir alıntı ekledi.
17 Kas 21:57 · Kitabı okuyor

Türkiye’de ciddi bir “kültür siyaseti” olabilmesi için, ilkin siyasîlerin kültürlü olmaları ve kültürün mâna ve ehemmiyetini anlamaları lazımdır. Kendi ruhunda bir şiir, bir tiyatro, bir roman veya bir kitabın büyüleyici tesirini hissetmemiş bir insana kültürün tesir gücünü anlatmak hemen hemen imkânsızdır.

Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 120)Kültür ve Dil, Mehmet Kaplan (Sayfa 120)