gbb bahar

gbb bahar
@gbbbahar
Rahmet merhamet incelik lazım ruhumuza Kitaplarımı artık cizmeden okuyorum, zira burası not defterimiz artik:)
Ey Ademoğlu bana ibadet etmek için tüm gayretini harca ki kalbine zenginlik doldurayım böyle yapmazsan kalbini meşguliyetlerle doldurur ihtiyaç kapını kapatırım " Kudsi Hadis Tirmizi, Ibn Hanbel
Reklam
Ah o eskiler
Eskilerin “yâr” dediğine şimdiler “manita” diyor. Eskilerin “nâz” dediğine şimdiler “trip” diyor. Eskilerin “sevda” dediğine şimdikiler “ilişki” diyor. Eskiler bakmaya kıyamazken şimdikiler canına kıyıyor. Farsçada “dil” “gönül” demek ve bozulan sadece lisan değil dilimiz oldu
26. Kâfirler dediler ki: “Kur’ân’ı dinlemeyin ve o okunurken (anlaşılmasın diye) sesler çıkarın. Umulur ki siz galip gelirsiniz.” Fussilet suresi Kur’ân okunurken lağv etmek/sesler çıkarmak, müşriklerin ortak özelliklerindendir. Vahye karşı çıkarılan bu gürültüler, zamana ve mekâna göre farklılık gösterse de amaç değişmemektedir: İnsanların vahyi anlamasına ve onunla hayat bulmasına engel olmak. Bu, bazen Kur’ân okuyan davetçiye saldırıp, onun sesini kısmaya çalışarak (41/Fussilet, 26; 72/Cin, 19), bazen Kur’ân’a iftira ederek (8/Enfâl, 31; 16/Nahl, 103), bazen efsane ve masallar okuyup toplumu Kur’ân’dan alıkoyarak (31/Lokmân, 6), bazen sihir gibi göz boyayan vesilelerle insanları oyalayarak yapılmaktadır (7/A’râf, 113-116). Günümüzde müzik, göz boyayan dijital ekranlar, dinden kopuk sanat, Kur’ân’ın anlaşılmaz olduğunu söyleyen gelenek, onu modern çağın tasdikçisi kabul eden akımlar, vahye davet eden müminlerin sesini kısmaya çalışan rejimler, Kur’ân anlaşılmasın diye koparılan gürültü örnekleridir.

Okur Takip Önerileri

Tümünü Gör
25. Onlara bizim katımızdan hakkı getirdiği zaman dediler ki: “Onunla beraber iman edenlerin erkek çocuklarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın.” Kâfirlerin hilesi mutlaka boşa çıkacaktır." Mümin suresi Firavun, “erkek çocukların öldürülmesi, kız çocukların sağ bırakılması” emrini iki defa vermiştir. İlki, Musa (as) doğmadan önce; ikincisi ise Musa’nın (as) risaletle görevlendirilip, Firavun’u Allah’a davet etmesinden hemen sonradır. İki emir arasında dikkat çekici bir fark vardır. İlk emir, İsrailoğullarının sayısını azaltmak ve siyasi bir güç hâline gelmelerini engellemek içindir. İkinci emir ise, ayette belirtildiği gibi bir hile ve tuzaktan ibarettir. Musa’ya (as) inanacak olanları korkutmak ve toplumun başına gelen eziyet, işkence ve musibetlerin Musa (as) sebebiyle olduğunu düşündürtmek içindir. Böylece, insanlar Musa’nın (as) tehlikeli olduğunu düşünecek, ondan ve siyasi otorite için tehlike arz eden davetinden uzak duracaklardır. Alıntı
Gece onlar için Allahin varlığına bir delildir. Gündüzü ondan çekip alırız da karanlıkta kalıverirler. Yasin 37 Karanlığın asıl, nurun sonradan olduğuna bir işaret var. Güneş batınca aydınlık gidiverince karanlığın kendisi kalıyor. Peygamber Ebu Zere şöyle demiştir Ya Eba Zer biliyor musun güneş nereye gidiyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir. O arşın altında secde edinceye kadar gider 1. görüş karar kilacagi yer arzdan sonra gelen arşın altıdır. 2. görüş müstekar dan maksat güneşin son bulacagi kıyamet günü güneş kendi etrafında döner, önceden sabit olduğu düşünülüyordu.
Reklam
Reklam
8,9bin öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.