Artık var olmayanlarım ben. Yararsızca Akşamleyin yitip giden bu insanlarım ben.
19
Beğeni
kamera
;