Burçin Kader Kalli, bir alıntı ekledi.
 50 dk. · Kitabı okuyor

Bir Milletin Uyanışı
Tarih, halk yığınlarının bir hayvan sürüsü halinden ya da çalışkan bir karınca yuvası şeklinden çıkarılarak, akılcı ve neşeli bir yaşam üreten milyonlarca sanatçı ve üreticiye dönüştürmenin çözümlerini, devlet hayatının nasıl güçlendirileceğini, toplumun nasıl eğitileceğini gösteren bir bilimdir.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 32)Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 32)
Hilal Özdemir, bir alıntı ekledi.
 20 saat önce

Milletin aklı,milletin iradesi,milletin vicdanı olgunlaşıyor mu? Veyahut çürüyor,zehirleniyor mu? Aşağı ve hatta sefil bir hayat içinde heba olup gidiyor mu? Burada her birimizin hayat karakteri ve faaliyet tarzımız söz konusu oluyor. Biz kendi ülkemizde ne yapıyoruz? Milletimizin mukadderatında nasıl bir rol oynuyoruz?

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 31 - undefined)Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 31 - undefined)
lavin, Beyaz Zambaklar Ülkesinde'yi inceledi.
Dün 10:17 · Kitabı okudu · 8 günde · Beğendi · 9/10 puan

Suomi (bataklık) ülkesinin nasıl bir beyaz zambak vadisine dönüştüğünün anlatıldığı güzel bir eser. Snelman'ın Fin halkına,eğitime ve yükselmeye olan inanışının ve arkadaşlarıyla verdiği emeğin karşılığıdır bu. Aydınlanmanın en güzel örneklerinden biridir Finlandiyanın yükselişi...okuyun

SEDA GÜLSER, bir alıntı ekledi.
Dün 01:02 · Kitabı okuyor

Yaşam Mimarı Olmak
İnsanlar ülkelerinin geleceğine dair taşıdıkları kişisel sorumluluğun bilincine varmazlarsa ,ülkelerin kalkınması ve refaha kavuşması da mümkün olmayacaktır.Her bir insan gerçek vatandaş ,"yaşam mimarı" olmalı

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 49 - Koridor)Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 49 - Koridor)
Samet Çalışkan, bir alıntı ekledi.
20 Kas 22:26

... halkın, maddi ve manevi hayatının düzeltilmesi ve yükseltilmesiyle kimse uğraşmamıştır. Çayır yetiştirmesini, hayvan beslemesini, tuğla, kağıt ve kumaş yapma yöntemlerini iyileştirmişler ama milyonlarca çalışkan halk kitlelerinin ruhunu, maneviyatını, sağlığını, gıdasını, meskenini iyileştirmeyi düşünmemişler. Halkın yaşayışını kendi haline bırakmışlar.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory PetrovBeyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov
Samet Çalışkan, bir alıntı ekledi.
20 Kas 22:20

-Milyonlarca insan hayvan gibi yaşıyor. Pis, miskin insanlar... Yalnızca bir düşünceleri var o da işkembeyi doldurmak.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory PetrovBeyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov
Samet Çalışkan, bir alıntı ekledi.
20 Kas 22:19

-Ulusun en kalabalık ve asıl parçasının kültürden yoksun bırakılması bir cinayettir; devletin kendi kendisini yıkması, yağma etmesi demektir.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory PetrovBeyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov
Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
20 Kas 17:17 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

Suomi
Ülkemizde yapacağımız işlerin sonucu ve niteliği nasıl olacak
-yaratıcı mı yoksa yıkıcı mı?

İki milyon nüfusa sahip küçük ve fakir bir ülke, devletin kudreti,
ulusun refahı ve şerefinin bellikişilerin ve yönetilerin değil,
halkın ve vatandaşların iradesine bağlı olduğu gerçeğine en iyi örneği oluşturabilir.

Avrupa'nın kuzey ucunda yer alan bu ülkede iklim serttir:
Sık sık yağan yağmurlar, sürekli sis, bazen baharın sonunda bile
etkili olan soğuk ve dondurucu hava, Ağustos'ta gelen erken kış.
Toprak verimli değil, çünkü ülke çevresinin büyük kısmı
taşlık ve kayalık çorak arazilerden ve alçak, bataklık ovalardan
oluşmaktadır. Doğal kaynaklar hemen hemen hiç yok,
zirai faaliyet ve çiftçilik zor şartlarda yapılabilmektedir.
Hiçbir zaman kendi bağımsız devleti olmayan ülke halkı
sürekli komşu halkların egemenliği altında yaşamıştır.

Bu ülkenin adı Finlandiya'dır, burası Finlandiyalıların toprağıdır.
Finlandiyalılar hararetli bir sevgiyle bağlı oldukları soğuk ülkelerini,
Fin dilinde "bataklıklar ülkesi" anlamına gelen Suomi ismiyle anmaktadır.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Koridor Yayıncılık)Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Koridor Yayıncılık)
Onur Özkan, bir alıntı ekledi.
20 Kas 15:47 · Kitabı okudu · Beğendi · 9/10 puan

MENE TEKEL PERES
1920 yılında Moskova Büyük Devlet Tiyatrosu’nun duvarlarında
beklenmedik şekilde büyük çatlaklar oldu.
Bu çatlaklar temelden tavana kadar uzanmıştı.
Binanın yıkılma tehlikesi vardı.

Araştırmalar sonunda tiyatronun kocaman binasının köhne,
tahta kazıklardan oluşan bir temelin üzerine oturduğu anlaşıldı.

Yüz yıl önce meşe ağaçları üzerinde yapılan bina yıllarca ayakta durabildi.
Ancak zamanla kalın kazıklar çürüdü, duvarlar yamulmaya, çatlamaya başladı.

Mühendisler temeli kazdılar ve bölüm bölüm çürümüş kazıkları
mermer bloklarla değiştirdiler.

Tiyatro binası yeni, sağlam bir temele kavuşturuldu.

Devletlerin tarihi, halkların yaşamı bize Moskova’daki tiyatro binasını anımsatıyor.

Devlet rejiminin köhne temelleri, halkı yöneten eski kurallar
geçmişte anlamlı olsa da artık geçerli değildir.

Eski bir deyiş vardır: ’Yeni toplumlar yeni şarkılar üretirler.’

Gün geçtikçe nesiller değişiyor, yenileniyor.
Yeni anlayışlar, yeni hedefler, yeni istekler oluşuyor.

Bu yeni nesilleri eski, geri kalmış kurallarla yönetemezsiniz.

Onları yönetmek için yeni, akıllı, adil ve sağlam bir devlet yönetimi oluşturmak gerekli.


Bazı ülkelerde devleti yönetenler aynen böyle davranıyorlar.
Bazı ülkelerde ise zamanla halkı yönetmenin ve eğitmenin metotlarının
olumlu yönde geliştirilmesi gerektiğini anlamıyorlar veya anlamak istemiyorlar.

Devlet yaşamının duvarları kırılıyor, çatlaklar meydana geliyor,
kırıklar genişliyor ve uzuyor fakat kimse bununla ilgilenmiyor.
Ve hiç şaşırtıcı değildir ki eski, hatta sağlam devletler
çatlak vermekle kalmayıp yıkılıyorlar.

Kutsal kitapta şöyle bir ayet yer alır:
Bir zamanlar kudretli ama sert ve kötü kalpli kralın sarayında şu yazılar ortaya çıktı: MENE TEKEL PERES.

Bilge Danyal bu sözleri şöyle yorumladı:
Bu kelimeler, korkunç bir olayın habercisidir.
Eski devletin yaşam gücünün tükendiği ve
kaçınılmaz sona mahkûm edildiğinin göstergesidir.

Eski Roma İmparatorluğu, İspanya, Fransa Hükümdarlığı,
Romanovlar’ın Rusya’sı, Hohenzollernler’in Almanya’sı ve
Halbsburglar’ın Avusturya’sı aynı korkunç akıbete uğradılar.

Tarih onlar için gereken hükmü verdi:
MENE TEKEL PERES -Düşüncesiz olmayın.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory PetrovBeyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov
Hakan Kul, bir alıntı ekledi.
 20 Kas 12:54 · Kitabı okudu · 4/10 puan

Ebeveynler Ve Çocuklar
Özellikle de, her zaman ve her yerde alışılmış olduğu üzere, gençleri ahlaksızlıkla suçlayan ve "adam olmayacaklarını" öne süren büyükleri uyararak şunları söylerdi:
-- "Genç nesli değil kendinizi suçlayın. Siz nasıl yetiştirdiyseniz , gençler de öyle olacaklar."
Gençlere, terbiye verdiğinizi söyleyebilir miyiz? Hayır! Anneler ev işlerinden başlarını kaldıramıyor, günleri mutfak, alışveriş, temizlik ve çamaşırla geçiyor. Memuriyet, ticaret ve diğer işlerle uğraşan babalar akşamları meyhane ve kulüplerde oturup kâğıt oynuyorlar. Çocuklarla kimse ilgilenmiyor, buna zaman yok,ayrıca çocuklarla uğraşmak sıkıcı ve meşakkatli bir iştir.
Çocuklarla konuşmuyor, hayatlarının nasıl geçtiğini soruyorlar. Zaman bulunca biraz okşayarak,ellerine bir oyuncak veriyor ve "Çocuklar, şimdi gidin ve kendiniz oynayın" diyorlar. Bu, aslında "Gözümden kaybolun, ne yaparsanız yapın, yeter ki bizi rahat bırakın" demektir.

Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 123)Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Grigory Petrov (Sayfa 123)