• Duhân Sûresi'nin 4. âyet-i kerîmesinde, "Her hikmetli iş o gecede ayırt edilir." buyurulmuştur. Bu âyetin tefsîrinde İbn-i Abbas'ın İkrime (R.A.) şöyle demektedir:

    "-O, Şâban'ın 15. gecesidir. Allah Teâlâ (gelecek) senenin işlerini takdîr ve tâyin Eder. O sene içinde ölecek olanların isimleri, canlılar defterinden ölüler defterine yazılır. O sene içinde Beytullah'a gidip, haccedecek olanlar yazılır. Artık yazılmış olanlarda artma ve eksilme olmaz."

    Hakîm bin Keysân demiştir ki:

    "Allah Teâlâ, Şâban ayının onbeşinci gecesinde mahlûkâtının durumlarına bakar. Her kimi o gece temiz Bulur ise, ertesi seneye kadar onun temizliğini Sürdürür." (Gunye 1 / 191)

    Atâ bin Yesâr (R.A)'ın, şöyle dediği nakledilmiştir:

    "Şâban ayının onbeşinci gecesi, senenin bütün işleri Allah'a arzolunur. Bir kimse evinden yolculuğa çıkar, halbuki onun ismi, hayatta olanlar defterinden, ölüler defterine yazılmıştır. Biri evlenir, halbuki onun da ismi, hayatta olanlar defterinden, ölüler defterine yazılmıştır." (Gunye, 1 / 191)