• Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca Evliya yüz bin Peygamber yatar,
  Cennette buğday yiyen, gaflet gömleğin giyen,
  Kâbe'ye bina kuran Adem Peygamber yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Ol Tur Dağına çıkan, Mevlâ ile söyleşen,
  Binbir kelimat kuran Musa Peygamber yatar,
  Ol şahin gibi duran, devlere hüküm kılan,
  Tahtını yel götüren, Süleyman Peygamber yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Ol bezirgana satılan, kuyuya tutsak atılan,
  Yakub Peygamber oğlu Yusuf-u Kenan yatar,
  Arkasıyla kum çeken, göz yaşıyla yoğuran
  Kâbe'ye bina kuran Halil İbrahim yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Kurban için emir alan, emre itaat eden,
  İbrahim Halil oğlu İsmail kurban yatar,
  Buraka binip giden, Arş-ı Âlâ'yı seyreden,
  Varuben Hakk'ı gören Hz. Muhammed yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Hayber Kalesini alan, Zülfikar'ını çalan,
  Kafiri ateşe yakan, ol Ali aslan yatar,
  Ali'nin nesilleri Kur'an okur hep dilleri,
  Fatıma'nın oğulları Hasan ile Hüseyin yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  İğnesin denize atan, balıklara çıkartan,
  Tahtın tacın terkeden İbrahim Edhem Hz. yatar,
  Gündüzleri saim, geceleri kaim olan,
  Evliyalar arifi Bayazıd-ı Bestami yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Hakikat erenleri geçti dünyadan herbiri,
  Konya'da ol Hüdavendigar Mevlâna yatar,
  Çoktur Hakk'ın has kulları, fikir eyle hep bunları,
  Zikreyle Erenleri görürsün nice Sultanlar yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Vücudunu kurt yiyen, kurt yedikçe şükreden,
  Belalara sabreden Eyyüb Peygamber yatar,
  Balık karnında iken deryaları seyreden,
  Kabak köküne yaslanan Yunus Peygamber yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.


  Ol Allah'ın Habibi, dertlilerin tabibi,
  Enbiyalar serveri, Resûl Muhammed yatar.
  Yunus sende ölürsün, kara topraklara girersin,
  Mürşidlerin ulusu ol Emre Sultan yatar.
  Hor görme toprağı toprakta kimler yatar,
  Hani bunca evliya yüzbin Peygamber yatar.
 • İlmi amel için öğreniniz, çokları bunda yanıldı..
  İlimleri dağlar gibi büyüdü, amelleri ise zerre gibi küçüldü..

  İbrahim bin Edhem HZ...
 • -Çok konuşmak dili kaydırıp şaşırtır, dostları usandırır. (Hz. Osman)

  -İki şey ebediyen devam eder; Musibetler ve ihtiyaçlar. (Hz. Osman)

  -Ecelin mutlaka geleceğini bilen, amelini artırır. (Mansur bin Ammar)

  -Nefsinin arzularına göre hareket eden mahvolur. (Mansur bin Ammar)

  -Ey kardeşim; sen, fikirden ve düşünceden ibaretsin. Senin insanlığın bunlardandır.

  -Geri kalan sinir ve kemiktir ki, onlar, hayvanlarda da vardır. (Mevlâna Celàleddin-i Rumi)

  -Ağaçlar çok ama hepsi meyve vermez, meyveler çok ama hepsi tatlı değildir, ilim çok ama hepsi faydalı değildir. (Hz. İsa)

  -Doğru bir kişiliğe eğri söz yakışmadığı gibi; doğru söze de eğri kişilik yakışmaz.

  -HAYATIN BEDELİ uzun yaşanmasında değil, iyi yaşanmasındadır. Öyle uzun yaşamışlar var ki, pek az yaşamışlardır.

  -BİLMEK BEDEL İSTER bir kapının kapalı olduğunu anlamak için o kapıyı itmek gerekir.

  -ÖLÜME HAZIRLIKLI OLMAK ölümün bizi nerede beklediği belli değil, iyisi mi biz onu her yerde bekleyelim.

  -Akıllı bir insan fakir olabilir, fakat sadakaya muhtaç değildir.

  -Kötülerle oturmaktansa yalnız oturmak daha iyidir.

  -Ahmak olan kimse, öğünmekten hoşlanır. (Ahmet Bin Hanbel)

  -İki şey vardır ki, insanı çileden çıkarır; söylenecek yerde ağız açmamak, susacak yerde lakırdı etmek.

  -Bazı insanlar evreni bilirler de, kendilerini bilmezler.

  -Elbisen sade, yoldaşın derviş, mayan ilim, evin mescit, dostun Allah olsun.

  -Bütün politikacılar, askerler, büyük sandığımız insanlar, yakından tanıdığımızda küçüktürler. Bunun bir tek istisnası vardır, o da müslümanların Peygamberi Hz. Muhammed’dir. (Goethe)

  -Zenginlik kullanılacak bir silahtır. Tapılacak bir mabud değil. (Calvin Coolidge)

  -Ahlakı kötü insanlarla sohbet etme ki, günah işlemeye meyletmeyesin. (İmam-ı Azam)

  -Gurbette taşa yaslanmayan, evindeki hasırın kıymetini bilemez.

  -Doğru yolda yürüyen bir topal, yolunu şaşıran bir koşucudan daha önce varır. Bacon

  -İki yüzlü insanlar getirdikleri sözle yararlı olurlar.

  -Ama götürecekleri sözle de zararlı olabilirler. Monteigne

  -Allah'ın iradesine teslimiyet, insanların iradesine karşı bağımsızlık demektir. Aliya İzzetbegoviç

  -Kendini beğenmiş kişiye nasihat etmek, rüzgara karşı ıslık çalmaktan farksızdır.

  -Gençlerin aynada gördüklerinden daha fazlasını, ihtiyarlar sadece bir tuğla parçasında bile görebilirler. (Hz.Mevlana)

  -Şerefli bir ölüm, şerefsiz bir ömürden daha iyidir. Hatem et-Tai.

  -İnsan ölümü düşündükçe, hayattan daha az tat duyar, ama daha sakin yaşar. (Tolstoy)

  -Ölümümüzden sonra mezarımızı yerde aramayınız. Bizim mezarımız ariflerin gönüllerindedir. (Hz. Mevlana)

  -Dünyaya geldiğiniz gün, bir yandan yaşamaya, bir yandan ölmeye başlarsınız. (Montaigne)

  -Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil, ölüm sebepleridir.

  -Ölüm büyük bir olaydır, büyük bir tehlikedir. İnsanlar bunu bilmiyorlar. (İmam Gazali)

  -İki şeyi asla unutma: Allah'ı ve ölümü. İki şeyi de unut: Yaptığın iyiliği, gördüğün kötülüğü. (Lokman Hekim)

  -Üç şey, kalbin paslanmış olmasının alametidir:
  1.Allah'a ibadetten zevk almamak,
  2.Günaha düşmekten korkmamak,
  3.Ölümden ibret almayıp dünyaya daha çok bağlanmak. (İbrahim Edhem)

  -Ölümü hatırlamak kalbi temizler, insanı dünyaya ve dünyadakilere bağlanmak felaketinden kurtarır.

  -Açlıktan ölen pek az insan gördüm, oburluktan ölen ise, yüz bin kişi...

  -Ne kadar okursan oku, bilgine yaraşır biçimde davranmazsan cahilsin. (Sa'dî)

  -Kim alçak adamdan medet umarsa, kendisine ihanet etmiş olur. (Fudayl bin İyaz)

  -Fakire verilen, daha onun eline geçmeden Allah'a ulaşır. (Zeynel Abidin b. Ali)

  -Başkalarının bahtiyarlığına imrenme. Çok kimseler var ki, senin hayatına gıpta ediyorlar. (Hz. Mevlânâ)
 • Sen Kerimsin,hem Rahimsin ya Cabbar
  Bir adın Gafurdur, bir adın Kahhar
  Bir adın Sameddür, bir adın Settar
  Ber muradın benden acizdir sana.