Anahatlarıyla İslam Ahlakı

·
Okunma
·
Beğeni
·
20
Gösterim
Adı:
Anahatlarıyla İslam Ahlakı
Baskı tarihi:
30 Mart 2016
Sayfa sayısı:
274
Format:
Karton kapak
ISBN:
6059223362
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ensar Neşriyat Yayınları
İslam'ın ahlak bakımından gayesi, ahlak problemlerine dair sıradan bir nazariye ortaya koymak ve meraklı zihinleri tahmin etmek için kuru tartışmalara girişmek, kısaca, gerçek hayattan kopuk bir ahlak felsefesi yapmak değildir. İslam alemi bakımdan insanların ahlak alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermek; zaman içinde onları bu alandaki kusurlarını şuuruna vardırmak ve bu kusurları gidermelerine imkan hazırlamak, kısaca, ahlaki prensiplerinin en iyi ve en güvenilir şekilde hayata initalini sağlamak ister.
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
İslâm ahlakı açısından insanın yaşayışı, başka insanlardan kopuk, bağımsız ve ferdî değildir. Hatta bir kişinin hayatı baştan sona kendisinden başlayıp kendisinde biten bir olay değildir. Çünkü -ilâhi takdir gereğince- her birimizin fiil ve davranışları, çok zaman bizi aşan sebeplere dayandığı gibi bizi aşan sonuçlar doğurur. İşte hayatın bu iç-içeliği, her bir insan için yekdiğerlerine karşı birçok haklar ve sorumluluklar getirir.
Bir ahlâki davranışta hürriyetin payı arttıkça bu davranışın kıymeti de artar. Çünkü ahlâk kanunlarına uymanın kıymeti, bizi herhangi bir dış baskının zorlamasında değil, bizzat kendi ahlâki şuurumuzla vazifemizi yerine getirmenin gerekli olduğunu hissetmemizdedir.
İslâm ahlâkı, insanın vazifeler dünyasını bir imtihan hayatı telakki eder: “Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için yarattı.” [Mülk,3]
İslâm ahlakında vazife mutlaktır; hiçbir maddi ve dünyevi gayeyi elde etme şartına bağlı değildir.
...
İnsan, “Allah’ın emrini ancak şu şartla yerine getiririm” demek ve bu emri herhangi bir gaye için vasıta telakki etmek hakkına sahip değildir.
Sorumluluk şuuru insanı, tamamıyla başıboş olan hayvanî hayattan kurtaran ve onu kendi duygu ve temâyüllerine hâkim ve hür kılan bir şuur olması itibariyle insana tabiat-üstü bir değer katar. Çünkü insan, ancak sorumluluk şuuru ile âdi tabiatın üzerine yükselir ve ahlâkî bakımdan temiz ve nezih bir hayat yaşamak suretiyle “mükerrem varlık” mertebesine ulaşır.
Hayatın gayesini sadece kaba bir mutlulukta gören ve yeme-içme gibi alelâde arzuların temininden başka kaygı taşımayanları Kur’an-ı Kerim hayvanlardan farksız görmüştür.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Anahatlarıyla İslam Ahlakı
Baskı tarihi:
30 Mart 2016
Sayfa sayısı:
274
Format:
Karton kapak
ISBN:
6059223362
Kitabın türü:
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ensar Neşriyat Yayınları
İslam'ın ahlak bakımından gayesi, ahlak problemlerine dair sıradan bir nazariye ortaya koymak ve meraklı zihinleri tahmin etmek için kuru tartışmalara girişmek, kısaca, gerçek hayattan kopuk bir ahlak felsefesi yapmak değildir. İslam alemi bakımdan insanların ahlak alanındaki ihtiyaçlarına cevap vermek; zaman içinde onları bu alandaki kusurlarını şuuruna vardırmak ve bu kusurları gidermelerine imkan hazırlamak, kısaca, ahlaki prensiplerinin en iyi ve en güvenilir şekilde hayata initalini sağlamak ister.

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • güler özdemir
  • Beyza

Kitap istatistikleri