Mustafa Çağrıcı

Mustafa Çağrıcı

YazarÇevirmen
9.1/10
13 Kişi
·
52
Okunma
·
1
Beğeni
·
473
Gösterim
Adı:
Mustafa Çağrıcı
Tam adı:
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Şarkışla, Sivas, Türkiye 1950
1950 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Taşlıhüyük köyünde doğdu. İlkokulu ayın ilçede okudu. Kayseri’de hafızlığını tamamladıktan sonra 1963 yılında Sivas İmam-Hatip Lisesi'ne kaydoldu; 1968-69 öğretim yılında 6. sınıftayken 7. sınıfın bitirme sınavlarına da katılarak Haziran'da mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü (bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 1973'te bitirdi. Bu arada lisans öğreniminin ilk yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı imam-hatiplik görevini altı yıl boyunca sürdürdü. 1975'te kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı, ayın yıl Sivas İmam-Hatip Lisesi'ne öğretmen olarak atandı.

1977 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 'nde İslâm felsefesi anabilim dalında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Mustafa ÇAĞRICI, ahlâk felsefesi alanında hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra 1982 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1990'da aynı anabilim dalında Doçent, 1996'da Profesör unvanım aldı. Aynı fakültede eğitim-öğretim ve yazım gibi akademik faaliyetleri yanında, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI, 1986'da misafir öğretim üyesi olarak Amman'daki Ürdün Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar yürütmüş; ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde alanıyla ilgili konferans gezileri yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI'nın İslâm felsefesi, ahlâk ve genel olarak İslam ve ilâhiyat konularına ilişkin kitap, makale, bildiri, konferans metni, ansiklopedi maddesi gibi çok sayıda bilimsel çalışmaları bulunmakta; bunlar arasında dört kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmış olup T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında basılmış bulunan Kur’an Yolu isimli 5 ciltlik Kur'an-ı Kerim Tefsiri de yer almaktadır. ÇAĞRICI, ülkemizde bilimsel düzeyde gerçekleştirilen bu boyutta ilk yerli ansiklopedi olan TDV İslam Ansiklopedisi'nin halen Danışma Kurulu Üyesi ve "İslâm Düşüncesi ve Ahlâk Bilim Dalı" Başkanı'dır. Yayımına başlandığı dönemden beri anılan eserin telif, inceleme ve redaksiyon çalışmalarına katkısını sürdürmekte olup bu ansiklopedinin yayımlanmış 40 cildinde İbn-i Sînâ, Gazâli, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî, İbrahim Hakkı Erzurumî gibi birçok Türk ve müslüman filozof ve bilim adamı ve/veya bunların düşünceleri, eserleri; çeşitli felsefe, ahlâk, tasavvuf konuları ve problemleriyle İslâm düşüncesi ve ahlâk alanına giren Kur'an terimleri gibi İslâm bilim ve düşüncesinin çeşitli konularına ilişkin 200’ün üzerinde yazısı çıkmıştır.
Bir ahlâki davranışta hürriyetin payı arttıkça bu davranışın kıymeti de artar. Çünkü ahlâk kanunlarına uymanın kıymeti, bizi herhangi bir dış baskının zorlamasında değil, bizzat kendi ahlâki şuurumuzla vazifemizi yerine getirmenin gerekli olduğunu hissetmemizdedir.
Oymağını silahıyla savunmayan kişi zillete uğratılır.
Ve insanlara zulmetmeyen zulme maruz kalır.
Mustafa Çağrıcı
Sayfa 23 - Zevzenî , Şerhu'l-Muallakâti's-seb, s.115
"Eğer insan, dünyanın yarısına sahip olsaydı öteki yarısını da elde etmek için savaşırdı."
İslâm ahlâkı, insanın vazifeler dünyasını bir imtihan hayatı telakki eder: “Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel işler yapacağını denemek için yarattı.” [Mülk,3]
Rivayet edilir ki, Lokman Hekim’e ‘En çok hangi huyunu beğeniyorsun?’ diye sorulunca, ‘Benimle ilgisi olmayan şeylere burnumu sokmayışımı’ diye cevap vermiş.
Berat kandilinde namaz kılmak için dahi Hazreti Ayşe’den izin isteme inceliğini gösteren Hazreti Muhammet (sav) ailenin haklarını ihmal etmek pahasına, nafile namaz kılmaya, oruç tutmaya ve benzeri ibadetler yapmaya bile izin vermemiştir.
O bir arslandır , pür-silah , keçelesmiş
Yeleleri...Tırnakları kesilmemiş.
Yiğittir: Zulme uğrayınca zalimce karşılık verir
Çarçabuk...Zulme uğramazsa kendisi zulme başlar.

Züheyr/ Muallaka
.."Hak geldi, batıl yıkıldı. Zaten batıl yıkılmaya mahkumdur." isra(17),81.
Gerçekten, Allah'ın Tevfik, İslam Peygamberi'nin ve gün geçtikçe onun yanında yer alanların gayret ve fedakarlıkları sayesinde İslam dini, şirk ve inkarcılık karşısında kesin bir zafere ulaştı; inançta, ahlâkta ve sosyal ilişkilerde" sırât-ı müstakim"i bulmuş olan son derece uyumlu bir toplum yapısı gerçekleştirdi..
Hayatın gayesini sadece kaba bir mutlulukta gören ve yeme-içme gibi alelâde arzuların temininden başka kaygı taşımayanları Kur’an-ı Kerim hayvanlardan farksız görmüştür.
3870 syf.
·1 günde·Beğendi·Puan vermedi
Kainat kitabı Kur'an-ı Kerim yüce ve büyük bir kitaptır. Peygamber efendimize Cebrail (a.s) aracılığı ile Yaratıcımız Yüce Allah tarafından iletilen büyük bir deryadır. İnsan ilişkilerinden, ahiret yaşamına kadar her konuda bilgi sahibi olacağımız kutsal kitabımızı her zaman okumamız ve okuduğumuzu uygulamamız hem dünyamızı hem ahiretimizi güzelleştirecektir. Hayrettin Karaman, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kafi Dönmez ve Sadrettin Gümüş hocaların kaleme aldığı bu tefsiri okumanızı tavsiye ederim.
İyi Okumalar
Kalbi Selamlar...
Gazzali Cuveyni'nin öğrencisiydi. Cuveyni, Gazzali' nin el- Menhul adli fıkıh kitabini inceledikten sonra eseri çok beğendiğini " Beni sağ iken mezara gömdün; ölümümü bekleyemez miydin!" sözleriyle dile getirmiştir.
Henüz daha 1.cilt okudum daha geride 4 cilt var Rabbim ömrümüz vefa edipte tamamını okumayı nasip etsin.
Kuranda bazen meal tek başına yeterli olmuyor üzerine tefsir olunca tam manasıyla yerleşiyor aklımıza
Rabbim hayatımızada yerleştirsin inşallah
Okumak istemesekte elimizin altında olmalı takılınca açıp bakmalı
Evlerimizde olması gereken bir tefsir bir ilmihal

Yazarın biyografisi

Adı:
Mustafa Çağrıcı
Tam adı:
Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı
Unvan:
Türk Yazar
Doğum:
Şarkışla, Sivas, Türkiye 1950
1950 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Taşlıhüyük köyünde doğdu. İlkokulu ayın ilçede okudu. Kayseri’de hafızlığını tamamladıktan sonra 1963 yılında Sivas İmam-Hatip Lisesi'ne kaydoldu; 1968-69 öğretim yılında 6. sınıftayken 7. sınıfın bitirme sınavlarına da katılarak Haziran'da mezun oldu. Aynı yıl girdiği İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü (bugünkü Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 1973'te bitirdi. Bu arada lisans öğreniminin ilk yılında Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı imam-hatiplik görevini altı yıl boyunca sürdürdü. 1975'te kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı, ayın yıl Sivas İmam-Hatip Lisesi'ne öğretmen olarak atandı.

1977 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü 'nde İslâm felsefesi anabilim dalında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Mustafa ÇAĞRICI, ahlâk felsefesi alanında hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra 1982 yılında M.Ü. İlâhiyat Fakültesi'nde İslâm Felsefesi Anabilim Dalında Yardımcı Doçent oldu. 1990'da aynı anabilim dalında Doçent, 1996'da Profesör unvanım aldı. Aynı fakültede eğitim-öğretim ve yazım gibi akademik faaliyetleri yanında, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği gibi idari görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI, 1986'da misafir öğretim üyesi olarak Amman'daki Ürdün Üniversitesi'nde bilimsel çalışmalar yürütmüş; ayrıca bazı Avrupa ülkelerinde alanıyla ilgili konferans gezileri yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI'nın İslâm felsefesi, ahlâk ve genel olarak İslam ve ilâhiyat konularına ilişkin kitap, makale, bildiri, konferans metni, ansiklopedi maddesi gibi çok sayıda bilimsel çalışmaları bulunmakta; bunlar arasında dört kişilik bir komisyon tarafından hazırlanmış olup T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları arasında basılmış bulunan Kur’an Yolu isimli 5 ciltlik Kur'an-ı Kerim Tefsiri de yer almaktadır. ÇAĞRICI, ülkemizde bilimsel düzeyde gerçekleştirilen bu boyutta ilk yerli ansiklopedi olan TDV İslam Ansiklopedisi'nin halen Danışma Kurulu Üyesi ve "İslâm Düşüncesi ve Ahlâk Bilim Dalı" Başkanı'dır. Yayımına başlandığı dönemden beri anılan eserin telif, inceleme ve redaksiyon çalışmalarına katkısını sürdürmekte olup bu ansiklopedinin yayımlanmış 40 cildinde İbn-i Sînâ, Gazâli, Ebü'l-Berekât el-Bağdâdî, İbrahim Hakkı Erzurumî gibi birçok Türk ve müslüman filozof ve bilim adamı ve/veya bunların düşünceleri, eserleri; çeşitli felsefe, ahlâk, tasavvuf konuları ve problemleriyle İslâm düşüncesi ve ahlâk alanına giren Kur'an terimleri gibi İslâm bilim ve düşüncesinin çeşitli konularına ilişkin 200’ün üzerinde yazısı çıkmıştır.

Yazar istatistikleri

  • 1 okur beğendi.
  • 52 okur okudu.
  • 27 okur okuyor.
  • 39 okur okuyacak.
  • 2 okur yarım bıraktı.