İslam Mezhepleri Tarihi

·
Okunma
·
Beğeni
·
338
Gösterim
Adı:
İslam Mezhepleri Tarihi
Baskı tarihi:
Şubat 2016
Sayfa sayısı:
580
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751965028
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Diyanet Vakfı Yayınları
Baskılar:
İslam Mezhepleri Tarihi
İslâm Mezhepleri Tarihi
İnsanlık tarihi din mensupları arasında zamanla farklı görüş ve anlayışların ortaya çıktığına, kendi içlerinde gruplara ayrıldıklarına şahitlik eder. Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dünya dinlerinde olduğu gibi, Müslümanlar arasında da birtakım gerekçelere binaen kaçınılmaz bir şekilde fırkalaşma hadiseleri olmuştur. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bu zümreleşme faaliyetlerini İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalı konu edinmektedir. Bu bilim dalı, geçmişte ortaya çıkmış ve günümüzde yaşamakta olan mezhep, akım ve cemaatleri tarafsız bir bakış açısıyla inceler. Onun hedefi; söz konusu tarihî ya da güncel dinî akım ve grupların tarihini, sosyal ve siyasi temellerini ortaya koymak; dinin temel metinlerini nasıl anladıklarını ve bunların pratiğe nasıl döktüklerini tasvirî bir tarzda açıklamaya çalışmaktır. Temel İslâmî ilimler arasında önemli bir konuma sahip olan İslam Mezhepleri Tarihi branşı, sadece geçmişte ortaya çıkan fikir ve akımlarla ilgilenmekle kalmaz; bunların günümüzdeki durumlarını konu edindiği gibi, yeni ortaya çıkan dinî ve siyasi içerikli akımları da araştırır. Bu yönüyle İslam Mezhepleri Tarihi, diğer İslâmî ilimlere nasip olmayacak şekilde günümüz dünyası, yaşayan insan ve toplumlarla ilgilenir. Bir diğer ifade ile bu bilim dalı tarihî olduğu kadar güncel bir bilim dalıdır.
Kitabın giriş kısmı biraz uzun tutulmuş; mezhepler tarihinin tanımı, amacı ve metodu, temel kavramları, klasik kaynaklar ve bunların özellikleri, mezheplerin tasnifi, İslam düşüncesinde ilk ihtilaflar ve mezheplere ayrılmaya sebebiyet veren faktörler gibi bu sahanın temel meseleleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Konular işlenirken büyük ölçüde aynı plana bağlı kalınmaya çalışılmış; mezhebin isimlendirilmesi, teşekkül ve tarihî süreci, temel inanç ilkeleri, İslam düşüncesine katkıları ve günümüzdeki durumu gibi ana başlıklar altında objektif bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.
580 syf.
·32 günde·Beğendi·9/10
Aslını merak edecek olursanız, mezhepler denen olgunun altyapısının ne yazık ki siyasetten taraftargilliğe kadar gittiğini açıkça görebilirsiniz. Şahsım adına Kur'an'la tanışmadan önce buna benzer bi kitapla başlasaydım kesinlikle İslamdan uzaklaşmama neden olurdu. Kitap, mezheplerin -çoğundan bahsediyorum- hiç de hakikat gibi bir dertlerinin olmadıklarını, aksine çıkarları doğrultusunda dini nasıl da kullandıklarını gözler önüne sermiş. Tavsiye ederim ..
580 syf.
·89 günde·9/10
İslam Tarihini anlayabilmek için evvela İslam Düşünce Tarihini bilmek gerektiğini düşünüyorum. Üniversite’de ders kitabı olarakta okuyorum ve faydalanıyorum. Hocamız gerçekten çok detaylı ve doyurucu bilgiler ile bize İslam mezheplerini tanıtıyor. Bu konuda fikir sahibi olmak isteyenler bu kitaba müracaat etmeli.. Bazı Şii mezheplerin uçuk fikirlerini görünce şok oluyorsunuz. Bazı yerlerde bunlar ne içmiş diye düşünmeden edemedim :) Ama Şiilerin hepsini asla kafirlikle itham etmemeliyiz ve bu ince noktayı kaçırmamalıyız..
Şirk: •Büyük Şirk: Allah’a ortak koşmak. •Küçük Şirk: Riyâ •Gizli Şirk: İnsanların şirke düştüklerini bilmemesidir. Küfür ve Nifak: Küfür büyük ve küçük ikiye ayrılır. •Büyük Küfr: Dinden çıkarır. •Küçük Küfr: Dinden çıkarmaz. Nifak: Ameli ve itikadi 2’ye ayrılır: •İtikadi: Hz. Peygamberin(SAS) getirdiklerini yalanlamak. •Ameli: Kişinin sözü ve fiili arasındaki uyumsuzluk.
Gazzali Aristo mantığını İslami ilimler arasına katıp, mantık bilmeyenin ilmine güvenilemeyeceğini savundu.
Çoğunluk nebinin erkek olmasını zaruri görmemiş ve nazariyede kadınların da peygamber olabileceğine hükmedip Asiye, Meryem gibi bazı kadınların bu mertebeye ulaşmış bulunduklarını kabul etmiştir.
Allah ve Peygamber İnancı: İnsan sınırlı aklıyla Allahı kavrayamaz. Allah’ın sıfat ve isimlerinin bulunduğu tecelliyi(kişiyi) tanımak onu tanımakla eşittir. Bahaullah son peygamberdir ancak son Nebi değildir.
Muhâsib: Aleviliğe intisab eden ve kardeş sayılan iki kişiden biri. Bunlar dünya-ahiret kardeş sayılırlar ve kardeş hükmünde olup birbiriyle evlenemezler.
“Sünni Alim Şeyh Adiy b.Müsafir’e nispet edilen ve Emevi Halifesi Yezid b.Muaviye’ye insanüstü özellikler atfeden, İslâm coğrafyasında ortaya çıkmış karma bir inanç sistemine sahip bir mezheptir.”

Kitabın basım bilgileri

Adı:
İslam Mezhepleri Tarihi
Baskı tarihi:
Şubat 2016
Sayfa sayısı:
580
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789751965028
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Diyanet Vakfı Yayınları
Baskılar:
İslam Mezhepleri Tarihi
İslâm Mezhepleri Tarihi
İnsanlık tarihi din mensupları arasında zamanla farklı görüş ve anlayışların ortaya çıktığına, kendi içlerinde gruplara ayrıldıklarına şahitlik eder. Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dünya dinlerinde olduğu gibi, Müslümanlar arasında da birtakım gerekçelere binaen kaçınılmaz bir şekilde fırkalaşma hadiseleri olmuştur. Müslümanlar arasında ortaya çıkan bu zümreleşme faaliyetlerini İslam Mezhepleri Tarihi bilim dalı konu edinmektedir. Bu bilim dalı, geçmişte ortaya çıkmış ve günümüzde yaşamakta olan mezhep, akım ve cemaatleri tarafsız bir bakış açısıyla inceler. Onun hedefi; söz konusu tarihî ya da güncel dinî akım ve grupların tarihini, sosyal ve siyasi temellerini ortaya koymak; dinin temel metinlerini nasıl anladıklarını ve bunların pratiğe nasıl döktüklerini tasvirî bir tarzda açıklamaya çalışmaktır. Temel İslâmî ilimler arasında önemli bir konuma sahip olan İslam Mezhepleri Tarihi branşı, sadece geçmişte ortaya çıkan fikir ve akımlarla ilgilenmekle kalmaz; bunların günümüzdeki durumlarını konu edindiği gibi, yeni ortaya çıkan dinî ve siyasi içerikli akımları da araştırır. Bu yönüyle İslam Mezhepleri Tarihi, diğer İslâmî ilimlere nasip olmayacak şekilde günümüz dünyası, yaşayan insan ve toplumlarla ilgilenir. Bir diğer ifade ile bu bilim dalı tarihî olduğu kadar güncel bir bilim dalıdır.
Kitabın giriş kısmı biraz uzun tutulmuş; mezhepler tarihinin tanımı, amacı ve metodu, temel kavramları, klasik kaynaklar ve bunların özellikleri, mezheplerin tasnifi, İslam düşüncesinde ilk ihtilaflar ve mezheplere ayrılmaya sebebiyet veren faktörler gibi bu sahanın temel meseleleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Konular işlenirken büyük ölçüde aynı plana bağlı kalınmaya çalışılmış; mezhebin isimlendirilmesi, teşekkül ve tarihî süreci, temel inanç ilkeleri, İslam düşüncesine katkıları ve günümüzdeki durumu gibi ana başlıklar altında objektif bilgiler verilmeye gayret edilmiştir.

Kitabı okuyanlar 19 okur

  • Büşra ~
  • Şule Paşaoğlu
  • Gamze & Anıl
  • Şeymanur
  • Anıl Haco
  • Anıl Haco
  • Anıl Haco
  • Pınar
  • BurakC.
  • Büşra Şahin

Kitap istatistikleri (Bütün baskılar)

Bu baskının istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%33.3 (1)
9
%66.7 (2)
8
%0
7
%0
6
%0
5
%0
4
%0
3
%0
2
%0
1
%0