Aşk Ahlakı Seçme Eserleri - V

9,5/10  (4 Oy) · 
10 okunma  · 
4 beğeni  · 
444 gösterim
Ülken`in Seçme Eserleri kapsamında yayınladığımız Ziya Gökalp, Millet ve Tarih Şuuru ve iki ciltlik Felsefeye Giriş eserinin ardından Aşk Ahlâkı`nı okurlarımıza sunuyoruz.

"Bu kitabın amacı, Demokrasi ahlâkına yükselten Eğitim yollarını aramaktır.

Demokrasi, araç-değerlerde eşitlik, ideal değerlerde hürlük isteyen çağdaş sistemdir; sosyal adalet ancak böyle bir sistemde gerçekleşir.

Bu kitap, siyaset ahlâkına hazırlayan bir Eğitim yolu sayılmalıdır."
 • Baskı Tarihi:
  2010
 • Sayfa Sayısı:
  322
 • ISBN:
  9789944889414
 • Yayınevi:
  İş Bankası Kültür Yayınları
 • Kitabın Türü:
balta.mhmmd 
 23 Haz 2017 · Kitabı okudu · 8 günde · 10/10 puan

Hilmi Ziya Ülken bu kitabıyla belkide yeni bir toplumun kuruluş ilkelerini aşk mecaziyla anlatmaya çalışıyor.
Nietzche den spinoza dan çeşitli örnekler verilmiş.
Niye çalışılır ?kitapta çalışmanın felsefesi yapılmış.
fazilet, ihtiras, tutku... kelimeler yeniden tanımlanmış.
Kendisi haddini aştığını düşünenlere şöyle cevap vermiş :
Gafil bu kitabı fazla davalı bulacak ve belki peygamberlik yapıyor diye hücum edecektir.
Ona deyiniz ki: Bu kitabın davası yalnız fazileti aramaktır.....
Bu kitap şiir değildir, bu kitap bilgelik taslağı ve sözde felsefe değildir.
Bu ancak ruhun kitabıdır ve ancak insana hitap eder.(bkz sf 34)

Kitaptan 8 Alıntı

balta.mhmmd 
23 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Ahlak Meselesi
Aşk, vuslattan uzak olmaktır. Ona asla erişememektir. Visali vasıl olmamak için istemektir. Yanmaktan zevk duymaktır. Aşk vuslatı istemez çünkü ulaşılmazı istemiştir. Aşık ümit etmez çünkü en büyük zevki bulmuştur....

Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 49)Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 49)

Size yüz vermeyen tâlihe levmetmeyiniz. Ne hücuma uğradığınız vakit yeise düşün; ne de vakalar size güldüğü zaman mest olunuz. Yalnız ve yalnız sabrediniz. Çünkü hâdise ile gülen hâdise ile ağlayacaktır. Ve içinden gülen her zaman gülecektir.

Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya ÜlkenAşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken
balta.mhmmd 
23 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Ahlak Meselesi
Düşkünlüklerine ve kuruntularına esir olan asla kendini varlık gibi göremeyecektir. Günün ayrıntılarına bağlı kalan, kendini onların içinde kaybedecektir.

Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 47)Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 47)
balta.mhmmd 
23 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

Ahlak Meselesi
Aşk ruhun olgunluğudur. Hem zaafıdır hem kuvvetidir. Lütfudur ve şiddetidir. İnsan onunla cehennemin lezzetini tadar ve belâ tacını giyer. Cefadan safa umar ve ölümde hayat bulur.

Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 48)Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 48)
balta.mhmmd 
23 Haz 2017 · Kitabı okudu · İnceledi · 10/10 puan

insan meselesi
Zırhlarına bürünen silahşör, kuvvetine güvenmeyendir. Ve sahte zekanın arkasında saklanan insan, ruhunda kudret olmayandır.

Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 36)Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 36)

"Ruhun kudreti ihtiras ile fiile geçecek, ahlâk toplumda gerçekleşerek siyasete ulaşacaktır. Ruhun hiçbir hamlesi yoktur ki, tasavvur olarak kalsın, hiçbir tutku yoktur ki ileri sürülmüş sözden ibaret olsun. Tutku “teori” ile “pratik”in kişilikte birleşmesi demektir. Fikir insanının fiile geçmesi ve fiilin mutlaka fikirden kuvvet almasıdır. Fikrin iman olması, ilmin ariflik[25] derecesine yükselmesi, inancın bir enerji dalgası gibi etrafa yayılarak cemiyetleri kendine çevre yapmasıdır. Madem irfan (âriflik), birliğin ilmidir ve madem birlik tabiatın kaderini ruhun iç kaderiyle tamamlamaktır, öyleyse arifliği yaymak ruhu âleme hâkim kılmak, insanlığa doğru gitmek demektir."

Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 35)Aşk Ahlakı, Hilmi Ziya Ülken (Sayfa 35)