Beyin ve Ruh

5,0/10  (2 Oy) · 
3 okunma  · 
1 beğeni  · 
43 gösterim
Beyin... Kainatın en muazzam ve en muhteşem yapısı. Onunla okuyor, görüyor, düşünüyor, duygulanıyor, davranıyor ve hareket ediyoruz... Kafatasımızın içinde, tehlikeden uzak, güvenli bir yerde bulunan iki yumruk büyüklüğündeki beynimizi tanıyor muyuz? Kafamızda neler olup bitiyor? Beynimiz bedenimizi nasıl idare ediyor? Sayısız kompleks fonksiyonların ortaya çıkışı nasıl? Sizleri bu esrarengiz alemde seyahate davet ediyoruz. Farkına varamadığımız bu mükemmel organımıza hayranlık ve şaşkınlık duyacaksınız...
İpek Tunç 
13 Oca 00:58 · Kitabı okudu · Beğendi · 7/10 puan

İnsanı insan yapan akıl,ruh, irade,içgüdü ,bilinç,biliçdışı,nefs gibi üzerinde pek düşünmediğimiz , anlamlarına vakıf olamadığımız ve bunların nerde başlayıp nerde bittiği hakkında az bilgiye ve fikre sahip olmamızın daima rahatsızlığını hissetmiş ben, bu kitabı görünce alıp heyecanla okudum .Duygu, düşünce ,davranışlarımız neyin(nelerin) sonucu oluşur, biraz olsun anlamak istedim ve kitap beklediğimden daha yüzeysel çıksa ,bütün bu kavramlara yer vermese de güzeldi yine de.Bir gün her türlü teknolojik,bilimsel buluş gerçekleşse de insan ruhu hakkında çok az bilgiye sahip olacağız o bir gerçek .Ayette açıkça bundan bahsedilmiş :
"Sana Ruh'tan sorarlar; De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir." (İsra Suresi, 85).
Ruhun tüm bu sıraladığım kavramların üstünde bir şey olduğu kitapta da kısaca değinilmiş.Ruhu yok sayan insanın varlığını akla,genlerine ,hücrelerine indirgeyen psikoloji ve felsefe alanındaki uzmanlarının yanılgılarının güzel bir izahı bu kitap.

Kitaptan 7 Alıntı

Ferman Mamedov 
 26 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 3/10 puan

Her insan sıklıkla kendisinden bahseder. "Görüşüm" der, "şahsiyetim" der, kısacası "ben" der. Bu "ben"in yerini insan vücudunda aradığımızda, insan hücrelerinden başka bir şey göremiyoruz. Bakıyoruz ki üçte ikisi su olan ve gramında 5 milyar olmak üzere 3×10¹⁴ (=300 trilyon) hücreden oluşan insanın "ben"i için yer yoktur. Bu hücrelerde ise onlara ait gereçlerden başka bir şeye rastlamıyoruz. Acaba "ben" nerededir?

Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 34 - Elit kültür)Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 34 - Elit kültür)
İpek Tunç 
13 Oca 01:23 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Kompleks toplum faaliyetlerini ve farklı davranış modellerini genlere indirgemek yanlıştır.

Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 67)Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 67)
İpek Tunç 
13 Oca 01:57 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Bir zihin üzerine düşünmek için bir beyne ihtiyaç duymamıza karşılık ,beyni inceleyerek zihne ulaşmamız hiç mümkün görülmemektedir.Bu yüzden Tanrı nın Saklı Yüzü adlı harika kitabin yazarı Gerald C. Schroeder :" Bazen ,indirgemeci eğilimlerimizi bir kenara bırakıp ,parçaların toplama eşit olamayabileceğinin farkına varmamız gerekir. Bilinçlilik de evrenimizin indirgenemez öğelerinden biridir. Bilinçli zihin mistik değil ama metafizikseldir , yani fiziksel olanın dışındadır " demektedir.

Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 105)Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 105)
İpek Tunç 
13 Oca 01:11 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Akıl veya ruhi fonksiyonlar ,onun gerisinde beyin,onun üstünde muharrik kuvvet olan Ruh...Bu zinciri buradan öteye inanışlarımız ve idrâkimiz götürür.

Beyin ve Ruh, Sefa SaygılıBeyin ve Ruh, Sefa Saygılı
İpek Tunç 
13 Oca 01:17 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

Sahip olduğumuz bir başka önemli özgürlük alanı da iyilik kavramıdır. Genlerimiz kendi başına ulvi ideallerin izini sürmez, ya da dünya barışı ,sınırsız sevgi gibi kavramların peşinde koşmaz. Bunların peşinde koşacak olan tek şey akıldır. Ruhtur. Ancak akla ve ruha sahip olan bir insan , genleri de dahil olmak üzere bütün bedenini kontrol eder ve dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için çalışır.
Ted Peters
(Yeni 1000 Yılda Tanrı 'dan)

Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 66)Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 66)
İpek Tunç 
13 Oca 01:21 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

İndirgemeci metaryalist bilimin gözlemlenebilir olguları açıklamada yetersiz kaldığı en çarpıcı alan insan bilincidir.
Francis Fukuyama

Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 66)Beyin ve Ruh, Sefa Saygılı (Sayfa 66)
İpek Tunç 
13 Oca 01:41 · Kitabı okudu · İnceledi · Beğendi · 7/10 puan

İçimde "bir gerçek ben" var, ve altmış yıl önce okula başlayan kısa pantolonlu çocukla , bugünün olgun bilim adamını birbirine bağlayan tek şeyin bu "gerçek ben" olduğuna inanıyorum . Bu gerçek benin bedenimin bir parçası olmadığı kesin .Zira yediklerim ,içtiklerim ,sevinclerim ,üzüntülerim bedenimi sürekli değiştiriyor. Beş yıl önce bedenimde bulunan atomların pek çoğu artık benimle değil .Aradaki sürekliliği sağlayan şeyin, bu sonsuz karmaşanın akışını düzenleyen "gerçek ben" olduğunu düşünüyorum.
Prod.Dr.John Polkinghorne

Beyin ve Ruh, Sefa SaygılıBeyin ve Ruh, Sefa Saygılı