Adı:
Beyin ve Ruh
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
166
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756862193
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Elit Kitapları
Beyin... Kainatın en muazzam ve en muhteşem yapısı. Onunla okuyor, görüyor, düşünüyor, duygulanıyor, davranıyor ve hareket ediyoruz... Kafatasımızın içinde, tehlikeden uzak, güvenli bir yerde bulunan iki yumruk büyüklüğündeki beynimizi tanıyor muyuz? Kafamızda neler olup bitiyor? Beynimiz bedenimizi nasıl idare ediyor? Sayısız kompleks fonksiyonların ortaya çıkışı nasıl? Sizleri bu esrarengiz alemde seyahate davet ediyoruz. Farkına varamadığımız bu mükemmel organımıza hayranlık ve şaşkınlık duyacaksınız...
166 syf.
·Beğendi·7/10
İnsanı insan yapan akıl,ruh, irade,içgüdü ,bilinç,biliçdışı,nefs gibi üzerinde pek düşünmediğimiz , anlamlarına vakıf olamadığımız ve bunların nerde başlayıp nerde bittiği hakkında az bilgiye ve fikre sahip olmamızın daima rahatsızlığını hissetmiş ben, bu kitabı görünce alıp heyecanla okudum .Duygu, düşünce ,davranışlarımız neyin(nelerin) sonucu oluşur, biraz olsun anlamak istedim ve kitap beklediğimden daha yüzeysel çıksa ,bütün bu kavramlara yer vermese de güzeldi yine de.Bir gün her türlü teknolojik,bilimsel buluş gerçekleşse de insan ruhu hakkında çok az bilgiye sahip olacağız o bir gerçek .Ayette açıkça bundan bahsedilmiş :
"Sana Ruh'tan sorarlar; De ki: "Ruh, Rabbimin emrindendir, size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir." (İsra Suresi, 85).
Ruhun tüm bu sıraladığım kavramların üstünde bir şey olduğu kitapta da kısaca değinilmiş.Ruhu yok sayan insanın varlığını akla,genlerine ,hücrelerine indirgeyen psikoloji ve felsefe alanındaki uzmanlarının yanılgılarının güzel bir izahı bu kitap.
Her insan sıklıkla kendisinden bahseder. "Görüşüm" der, "şahsiyetim" der, kısacası "ben" der. Bu "ben"in yerini insan vücudunda aradığımızda, insan hücrelerinden başka bir şey göremiyoruz. Bakıyoruz ki üçte ikisi su olan ve gramında 5 milyar olmak üzere 3×10¹⁴ (=300 trilyon) hücreden oluşan insanın "ben"i için yer yoktur. Bu hücrelerde ise onlara ait gereçlerden başka bir şeye rastlamıyoruz. Acaba "ben" nerededir?
Sefa Saygılı
Sayfa 34 - Elit kültür
Kompleks toplum faaliyetlerini ve farklı davranış modellerini genlere indirgemek yanlıştır.
Bir zihin üzerine düşünmek için bir beyne ihtiyaç duymamıza karşılık ,beyni inceleyerek zihne ulaşmamız hiç mümkün görülmemektedir.Bu yüzden Tanrı nın Saklı Yüzü adlı harika kitabin yazarı Gerald C. Schroeder :" Bazen ,indirgemeci eğilimlerimizi bir kenara bırakıp ,parçaların toplama eşit olamayabileceğinin farkına varmamız gerekir. Bilinçlilik de evrenimizin indirgenemez öğelerinden biridir. Bilinçli zihin mistik değil ama metafizikseldir , yani fiziksel olanın dışındadır " demektedir.
Akıl veya ruhi fonksiyonlar ,onun gerisinde beyin,onun üstünde muharrik kuvvet olan Ruh...Bu zinciri buradan öteye inanışlarımız ve idrâkimiz götürür.
Sahip olduğumuz bir başka önemli özgürlük alanı da iyilik kavramıdır. Genlerimiz kendi başına ulvi ideallerin izini sürmez, ya da dünya barışı ,sınırsız sevgi gibi kavramların peşinde koşmaz. Bunların peşinde koşacak olan tek şey akıldır. Ruhtur. Ancak akla ve ruha sahip olan bir insan , genleri de dahil olmak üzere bütün bedenini kontrol eder ve dünyanın daha iyi bir yer haline gelmesi için çalışır.
Ted Peters
(Yeni 1000 Yılda Tanrı 'dan)
İndirgemeci metaryalist bilimin gözlemlenebilir olguları açıklamada yetersiz kaldığı en çarpıcı alan insan bilincidir.
Francis Fukuyama
İçimde "bir gerçek ben" var, ve altmış yıl önce okula başlayan kısa pantolonlu çocukla , bugünün olgun bilim adamını birbirine bağlayan tek şeyin bu "gerçek ben" olduğuna inanıyorum . Bu gerçek benin bedenimin bir parçası olmadığı kesin .Zira yediklerim ,içtiklerim ,sevinclerim ,üzüntülerim bedenimi sürekli değiştiriyor. Beş yıl önce bedenimde bulunan atomların pek çoğu artık benimle değil .Aradaki sürekliliği sağlayan şeyin, bu sonsuz karmaşanın akışını düzenleyen "gerçek ben" olduğunu düşünüyorum.
Prod.Dr.John Polkinghorne

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Beyin ve Ruh
Baskı tarihi:
Ocak 2011
Sayfa sayısı:
166
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756862193
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Elit Kitapları
Beyin... Kainatın en muazzam ve en muhteşem yapısı. Onunla okuyor, görüyor, düşünüyor, duygulanıyor, davranıyor ve hareket ediyoruz... Kafatasımızın içinde, tehlikeden uzak, güvenli bir yerde bulunan iki yumruk büyüklüğündeki beynimizi tanıyor muyuz? Kafamızda neler olup bitiyor? Beynimiz bedenimizi nasıl idare ediyor? Sayısız kompleks fonksiyonların ortaya çıkışı nasıl? Sizleri bu esrarengiz alemde seyahate davet ediyoruz. Farkına varamadığımız bu mükemmel organımıza hayranlık ve şaşkınlık duyacaksınız...

Kitabı okuyanlar 4 okur

  • Tuğba yiğit
  • Lvn
  • İpek Tunç
  • Ferman Mamedov

Kitap istatistikleri

Okur puanlamaları

10
%0
9
%0
8
%0
7
%50 (1)
6
%0
5
%0
4
%0
3
%50 (1)
2
%0
1
%0