Efendiliğin Reddi Sivil İtaatsizlik ve Doğrudan Eylem

10,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
1 beğeni  · 
326 gösterim
Elinizdeki bu çalışma üç ayrı bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm Gandhi ve Hindistan Ulusal Hareketi`ne ayrılmış, ikinci bölümde Martin Luther King ve Amerikan Siyah Hareketi incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Doğrudan Eylem adı verilen siyasal mücadele biçiminin genel karakteri üzerinde durularak, bu hareketin felsefesi hakkında bazı ipuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma sivil itaatsizlik, sivil direniş ve doğrudan eylem adlarıyla tanınabilecek bir örgütlenme ve direniş geleneğinin, Hindistan ve Kuzey Amerika`da yarattığı pratiklerle ve bu pratiklerin üzerinde şekillendiği felsefeyi Gandhi ve King özgüllüğünde ince-lemeyi amaç edinmiştir. Çalışma sırasında doğrudan eylem hattı örgütlenirken verilen mücadele, bu örgüt-lerin karakteri, kitleselleşmesinin hangi koşullarda sağlandığı, bu hareketin olası zaafları araştırılmış, bu araştırmalar sırasında, hem Amerika`da hem de Hindistan`da mücadelenin yerel halkın, binlerce yıllık bir gelenekle oluşturduğu yaşam tarzı ile olan dolaysız ilişkileri ortaya konulmaya çabalanmıştır.
Çalışmanın son bölümünde modern toplum, ay-dınlanma düşüncesi, etik, bireysel sorumluluk gibi te-mel bazı konulara değinilmiş, doğrudan eylem felsefesinin bu tip tartışmaların zenginleştirilmesi açısından ne tür anlamlar taşıdığı üzerinde durul-muştur. Özellikle Zygmunt Bauman`ın Modernite ve Holocaust adlı eserindeki temel düşüncelerin ışığında, modern toplumda ahlakın gittikçe daha teknik bir sorun gibi algılanmasının yarattığı tahribatın boyutları ele alınmış, modern toplumun yapısını belirleyen iş-bölümü, hiyerarşi, aydınlanmadan bugüne dek süren süregelen akılcılık söylemi, ilerlemecilik anlayışı, işlevselliğin yüceltilmesi ve benzeri argümanların günümüzdeki anlamları yeni baştan sorgulanmaya ve buna bağlı olarak da, doğrudan eylem anlayışının; modern toplumun yarattığı sorunlara yönelik öne sürdüğü çözümler tartışılmaya çalışılmıştır.
 • Baskı Tarihi:
  Ocak 2006
 • Sayfa Sayısı:
  320
 • ISBN:
  9789750822537
 • Yayınevi:
  Versus Kitap
 • Kitabın Türü:
ahmet Karakuzulu 
15 Şub 2015 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Kitap, Hindistan'da, İngiliz hegemonyasından kurtulmak için Gandi liderliğinde verilen kurtuluş mücadelesi ile Amerika'da zencilerin tüm bireysel haklardan yararlanabilmek için verdikleri mücadelede "sivil itaatsizlik" yönteminin nasıl etkili bir şekilde kullanıldığını anlatmaktadır. Bu kitabın, toplumsal mücadelelerde , anarşizme başvurmadan demokratik hakların kullanımıyla sonuç elde etmenin doğruluğuna inanan herkes tarafından okunmasını öneriyorum.