Ehl-i Sünnet (Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci)

·
Okunma
·
Beğeni
·
166
Gösterim
Adı:
Ehl-i Sünnet
Alt başlık:
Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci
Baskı tarihi:
Şubat 2009
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944162159
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Okulu Yayınları
Ehl-i Sünnet kavramında tarihsel süreç içinde meydana gelen semantik değişiklikler ve anlam kaymaları bir yana, daha ilk tedavüle çıktığı andan itibaren ona yüklenen manalar, kişiden kişiye, mezhepten mezhebe farklılık arzetmektedir. Yani bir Hasan Basrî, bir Ebu Hanife ya da bir Mâtürîdî ile, yine Ehl-i Sünnet içinde mütalâa olunan bir İbn Sîrîn, bir İbn Mübarek ya da Ahmed b. Hanbel’in ona yüklediği anlamlar, bazan birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Aynı durum, Ehl-i Sünnet’i oluşturan Selefiye, Mâtüridiye ve Eş’ariye gibi zümrelerin, "Ehl-i Sünnet" anlayışlarında da mevcuttur. Hele hele, Ehl-i Sünnet dışında düşünülen mezheplerin ona yüklediği anlamlar ve onların "Ehl-i Sünnet"i tanımlama biçimleri daha da farklıdır. Nitekim günümüzde Müslümanlara ve hatta onlardan kendisini Ehl-i Sünnet diye tanımlayanlara bile "Ehl-i Sünnet"ten ne anlıyorsunuz?" diye sorulsa, verilecek her bir cevap, getirilebilecek her bir tanım, birbirinden az-çok farklı olacaktır. Hatta birbirine taban tabana zıt şeyler de söylenecektir
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
"Hz. Ali hep İslami düşünceyi temsil ederek, dini, İslam'ın ruhundan uzaklaştıran her türlü asabiyyet unsurlarından üstün tutmaya çalışırken; buna karşılık Muaviye, daha çok cahili kabile anlayışını temsil etmiştir."
Muammer Esen
Ankara Okulu yayınları
Bütün mezhapler, ilk dönemin siyasal ortamı içinde oluşan sorunlara karşı tavır alışlar neticesinde şekillenmiştir. Siyasal hadiseler neticesinde oluşan ve ilk çıkışları daha çok siyasi olan İslam mezhepleri, bilahere siyasal alanda tartıştıkları sorunları itikadi alanlara da taşımışlar ve uzun süren tarihi süreç içerisinde temel düşüncelerini teorik planda da tartışmak suretiyle, tam anlamıyla mezhepleşme sürecine girmişlerdir.
Muammer Esen
Sayfa 35 - Ankara Okulu
Muaviye: Ben Allah'ın bekçilerinden bir bekçiyim; Allah'ın verdiğine verir; vermediğine vermem!
Ebu'd-Derda: Yalan söylüyorsun ey Muaviye! Vallahi sen, Allah'ın menettiğine veriyor; verdiğine ise vermiyorsun.
Muammer Esen
Ankara Okulu yayınları
Ehl-i Sünnet terimi, İslam mezhepler tarihi alanında belli bir düşünce ve anlayış biçimini, bir oluşumu ifadelendirmek için icad edilip Müslümanlarca kullanılagelmiştir.
Muammer Esen
Ankara Okulu yayınları
"Bütün mezhepler, ilk dönemin siyasal ortamı içinde oluşan sorunlara karşı tavır alışlar neticesinde şekillenmiştir."
Muammer Esen
Ankara Okulu yayınları
Ehl-i Sünnet'e göre (...) başa gelen kişi, facir de olsa, zalim de olsa, ona itaat etmek ve hiçbir surette ona karşı gelmemek, bütün Müslümanlar üzerine farzdır.
Muammer Esen
Ankara Okulu yayınları

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Ehl-i Sünnet
Alt başlık:
Kavramının Oluşum ve Gelişim Süreci
Baskı tarihi:
Şubat 2009
Sayfa sayısı:
208
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789944162159
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Ankara Okulu Yayınları
Ehl-i Sünnet kavramında tarihsel süreç içinde meydana gelen semantik değişiklikler ve anlam kaymaları bir yana, daha ilk tedavüle çıktığı andan itibaren ona yüklenen manalar, kişiden kişiye, mezhepten mezhebe farklılık arzetmektedir. Yani bir Hasan Basrî, bir Ebu Hanife ya da bir Mâtürîdî ile, yine Ehl-i Sünnet içinde mütalâa olunan bir İbn Sîrîn, bir İbn Mübarek ya da Ahmed b. Hanbel’in ona yüklediği anlamlar, bazan birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Aynı durum, Ehl-i Sünnet’i oluşturan Selefiye, Mâtüridiye ve Eş’ariye gibi zümrelerin, "Ehl-i Sünnet" anlayışlarında da mevcuttur. Hele hele, Ehl-i Sünnet dışında düşünülen mezheplerin ona yüklediği anlamlar ve onların "Ehl-i Sünnet"i tanımlama biçimleri daha da farklıdır. Nitekim günümüzde Müslümanlara ve hatta onlardan kendisini Ehl-i Sünnet diye tanımlayanlara bile "Ehl-i Sünnet"ten ne anlıyorsunuz?" diye sorulsa, verilecek her bir cevap, getirilebilecek her bir tanım, birbirinden az-çok farklı olacaktır. Hatta birbirine taban tabana zıt şeyler de söylenecektir

Kitabı okuyanlar 3 okur

  • philosopher
  • Kitap Sever
  • Betül

Kitap istatistikleri