Es-Siyasetü'l-Medeniyye veya Mebadi ül-Mevcudat

9,2/10  (5 Oy) · 
10 okunma  · 
8 beğeni  · 
555 gösterim
İslâm felsefesini yöntem, terminoloji ve konuları itibariyle

temellendiren düşünür Farabî`nin, Es-Siyasetü`l Medeniyye isimli eseri siyeset felsefesi literatürünün temel kaynaklarından olup, onun çok tanınan ve okunan El-Medinetü`l-Fâdıla`sını tamamlayan ana metinlerden biridir. Farabî bu eserinde, varlığın temel ilkelerinden hareketle insan topluluklarının bir arada yaşamasını sağlayacak, bütün insanlığı kucaklayacak ve mutlu edecek erdemler ile insanlığa ve kurumlarına hayat verecek kuşatıcı ilkeleri ve sağlam kaideleri aramaktadır.Es-Siyasetü`l Medeniyye ile sevgi ve adaletin devlette vücut bulacağı evrensel bir sisteme ulaşmaya çalışan Farabî tefekkürü, insanlara bir yandan mevcut sistemleri sorgulamasını, bir yandan da ideal olanı işaret ediyor. 21. yüzyılın siyasetine 1000 yıl öncesinden tutulmuş bir projektör. Tefekkürün ışıkları, üç bilim insanının Prof. Dr. Mehmet S. Aydın, Prof. Dr. Abdülkadir Şener ve Prof. Dr. M. Rami Ayas`ın ortak çalışmalarıyla günümüze ulaşıyor.
divinity ankara 
08 May 2017 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Fârâbî'nin bu eseri siyaset felsefesinden ziyade varlık anlayışı ile ilgili. Özellikle ilk bölümü sudur teorisi ve varlık mertebeleri hakkında ayrıntılı bir bilgi veriyor. İkinci bölümde ise devlet türlerinden bahsederek faziletli devlet'in ne olmadığını bize aktarıyor.
Kitabın giriş kısmında Mehmet S. Aydın'ın bir makalesi de yer alıyor. Fârâbî'nin varlık ve siyaset konusundaki fikirlerinin özetini bulabileceğiniz bir kitap.