İmgeden Yoruma

8,0/10  (1 Oy) · 
1 okunma  · 
0 beğeni  · 
30 gösterim
Günümüzde imge hem çekici, hem de sakınılması gereken, evrenimizi işgal eden bir varlık ya da kavram gibi değerlendirilir. İmgeden Yoruma başlıklı bu kitap, öncelikle imgeyi tanımlayarak, imge türlerini sınıflandırıyor, imge ve algılama ilişkisini ele alıyor. İmgenin toplumsal yaşamda giderek artan önemini kavrayabilmek için imge ve insan bağıntısının kısa bir tarihine yer veriyor. Böylece imgeyle ilgilenmenin, insanlıkla ve kültürle ilgilenmek anlamına geldiğini ortaya koyuyor. İmgenin insanlığın doğuşundan bu yana düşünceye, simgeselliğe ve estetik gereksinimlere eşlik ettiğini gösteriyor. İmgenin bu kadar tartışmalı bir kavram olmasının nedeninin gerçeklikle bağıntısından kaynaklandığı düşüncesinden yola çıkarak, imge konusundaki sakınımlarını dile getiren dinlerin, düşünürlerin savları ışığında imge ve gerçeklik bağıntısını irdeliyor; imge konusundaki güncel sorgulamalara yer veriyor.
İmgeden Yoruma tükettiğimiz imgeleri daha iyi anlayarak yöntemsel bir biçimde yorumlamanın, ona edilgen olarak maruz kalmamak için gerekliliğini savunuyor. İmgeleri anlamanın, günümüzde yaygın görülen imge korkusuna ya da sakınımına bir çözüm oluşturabileceğini ileri sürüyor. İmgeyi anlamanın, imgenin olası olumsuz etkilerinden korunmanın en iyi yolunun imgeyi çözümlemek olduğu düşüncesiyle imge yorumunu ele alıyor. İmge çözümlemesinde kullanılabilecek yaklaşımlar arasında, çok anlamlı ve açıklayıcı bir yöntemi, görsel göstergebilimsel yöntemi ele alarak, imgenin bir söylem gibi okunmasının anahtarlarını sunuyor. Göstergelerin değerlendirilmesini somutlaştırmak amacıyla da birçok imge çözümlemesine de yer veriyor.

Günlük yaşamın imgeleri ilginç bir biçimde gerçekliğimizi de yorumlar. Evrenimiz zihinsel ve algısal imgelerle sarılıdır. Bu durumda imgeleri çözümlemek, politik ve toplumsal olgularla ilgilenmektir. Asıl tehlike imgelerin ne olduklarını bilmek istememekten kaynaklanır. Bu kitap da imgeleri gizemlilikten arındırıp, onlara verilen büyülü gücü geri almaya katkıda bulunmayı amaçlıyor.
 • Baskı Tarihi:
  2013
 • Sayfa Sayısı:
  224
 • ISBN:
  9789755397412
 • Yayınevi:
  Ayrıntı Yayınları
 • Kitabın Türü:

Kitaptan 13 Alıntı

Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Latincede sol; uğursuz, kötücül, hüzünlü anlamları taşıyan "sinistrer" sözcüğüdür."

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 155 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 155 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Çekinilmesi gereken imge değil, gerçeğin kendisidir.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 201 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 201 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

(...) politikacılar da kendilerini benimsetmek, güven kazanmak için imgelerini yaymayı yeğler. Böylece politikacılar televizyon yıldızı durumuna gelirken televizyon haber bültenleri de televizyon dizisine dönüşür.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 61 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 61 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Üçgen; kutsallığın, ruhun, hafifliğin simgesidir, uyumu, birliği, oranı çağrıştırır.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 142 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 142 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Kare; toprağın, dişiliğin göstergesidir, durağanlığı, tutarlılığı simgeler, güven verir.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 142 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 142 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Daire sonsuzluğu, aynı zamanda da kusursuzluğu çağrıştırır.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 142 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 142 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Godard "Görmek için yerini yitirmekten korkmamak gerekir." der.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 69 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 69 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
12 Ağu 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Genelde eski insanların mağaralarda yaşadıklarına inanılır; oysa gerçekte mağaralar insanların yaşam alanları değil, gerçek tapınaklarıdır. Karanlık, biraz korkutucu, erişimi güç yerlerdir, burada yaşamaktan çok, kimi zaman gizli ayinler, kutsal törenler düzenledikleri düşünülmektedir. Resimlere araştırmacıların günümüzde bile zor ulaşabildiği yerlerde, dar koridorlardan geçildikten sonra, mağaraların en derin yerlerinde rastlanır. Bu da mağaralardaki resimlerin bir iletişim aracı ya da süs değil, gizli bir ayinin izleri olduğunu kanıtlar.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 29 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 29 - Ayrıntı Yayınları)
Barbaros 
 09 Eyl 2017 · Kitabı okudu · 8/10 puan

Gerçekte çalışmaların, tartışmasız ortaya koyduğu olgu, ekranda tanıklık edilen şiddetin, doğrudan şiddete yöneltmekten çok, izleyiciyi korkaklığa ve güvensizliği sürüklediğidir. Şiddet imgeleri, evrenin karamsar ve tehlikeli bir tasarımını sunar.

İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 62 - Ayrıntı Yayınları)İmgeden Yoruma, Halime Yücel (Sayfa 62 - Ayrıntı Yayınları)
2 /