Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni

4,0/10  (2 Oy) · 
9 okunma  · 
1 beğeni  · 
560 gösterim
Karanlıklarda çevrilen dolapları, kredi yolsuzluklarını, devleti milyonlarca lira zarara sokan suistimalleri belgeleri ile bir bir ortaya koyanlara suikastler düzenlenecekti.

Şimdi kamuoyu şu soruların cevaplarını araştıracak; Kendilerine suikastler düzenlenen devrimciler şimdiye kadar hangi yolsuzlukları ortaya çıkarmışlardır?... Bu yolsuzluklara adları karışanlar kimlerdir... ve bunlar devletin hangi görevlerinde bulunmaktadırlar?... Şimdiye kadar bu yolsuzluklar karşısında neden susulmuştur?..

İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene hukuk devleti denilemez. Devrimcilerin faili mechul cinayetlere kurban gittiği bir düzene demokrasi denilemez. Yolsuzlukların devlet yetkililerini sardığı bir düzene Anayasa düzeni denilemez. Bu, katiller demokrasisidir. Bu, hırsızlar düzenidir.
-Uğur Mumcu, Aralık 1970-
(Arka Kapak)

IDeEFIXE'in Notu:
Bu Kitap Uğur Mumcu'nun Bütün Yazıları Dizisi'nin Birinci Takım'ı içinde yer almaktadır.

Kitaptan 8 Alıntı

Uğur Mumcu (24 Ocak 1993)
"İnsanlara can güvenliği sağlayamamış bir düzene
hukuk devleti denilemez.
Devrimcilerin faili mechul cinayetlere kurban gittiği bir düzene
demokrasi denilemez.
Yolsuzlukların devlet yetkililerini sardığı bir düzene
Anayasa düzeni denilemez.
Bu, katiller demokrasisidir. Bu, hırsızlar düzenidir."

Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu (Aralık 1970)Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu (Aralık 1970)

"Ben, Atatürkçüyüm.
Ben, cumhuriyetçiyim.
Ben, laikim.
Ben, anti-emperyalistim.
Ben, tam bağımsız Türkiye'den yanayım.
Ben,özgürlükçüyüm.
Ben, insan hakları savunucusuyum.
Ben, terörün karşısındayım.
Ben; yobazların, hırsızların, vurguncuların, çıkarcıların düşmanıyım.
Dün sabaha dek, araştırarak yazdığım hiç bir konuyu yalanlayamadınız.
Öyleyse vurun, parçalayın!
Her parçamdan benim gibiler, beni aşacaklar doğacaktır!"

Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur MumcuKatiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu

Evet garip bir ülkedir Türkiye. Milli çıkarları savunanlar komünist ve dinsiz, yabancı Hristiyan şirketlerini savunanlar milliyetçi ve Müslüman. Her yurttaşın toprak sahibi olmasını isteyenler mülkiyet düşmanı , uçsuz bucaksız toprakları ağalara verenler mülkiyetçi. Yabancı şirketlere milyonlar kazandıranlar özel teşebbüsçü, milli sanayinin kurulmasını isteyenler özel teşebbüs düşmanı. Milli kahramanlar korkak, hain, Amerikan firması müttehitleri vatansever...

Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur MumcuKatiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu

Gözlem
"Hiçbir araştırma yapmadan, bir tek kitabın kapağını açmadan,
bir belgeyi bile okumadan, olayın yaşayan tanıklarını bulmadan,
üç beş tümcenin belini bükerek, kuşkulu varsayımları kanıtlı gerçekler
gibi kabul edip bu karmaşık olayı yorumlamaya kalkışmak,
'bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak' hastalığının
basın yoluyla yayılan tehlikeli belirtileridir."

Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu (Cumhuriyet 14 Temmuz 1992)Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu (Cumhuriyet 14 Temmuz 1992)

Bir toplumda bir kısım insanlara hak diye dağıtılan yetki, diğerlerinden esirgenirse, mülkün temeli olan adalet ancak küçük siyasi oyunların harcı olur.

Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur MumcuKatiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu

Türk Sosyalizmi Makalesi
"Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan" mısrası, genç bir Türkiye'nin onuncu yılında mutlu yarınlara seslenişiydi. Gel gör ki, birkaç on yılın ardından Türkiye batılı tarifiyle iktisaden geri kalmış bir ülke oldu. NATO subayları Türkiye'de çöl zammı alırlar. İktisadi durumumuz ve itibarımız için en acı misal... Geri kalmış ülke damgasını, Türk aydını, Türk halkı, bir suçlu gibi alnında taşıyor. Yıllarca kendi çilesine terk edilen fakir halk, geciken yarınların ıstırabı içinde. Toprak-parlamento ağalığına dayanan demokrasimiz, son on yılda sadece köşe başı milyonerleri türetmiş. Mutlu azınlıklar, umutsuz çoğunluğun ıstıraplarıyla zenginleşmiş. İktisadi planlar siyasi müteşebbislerin kasalarına bağlanmış. Vergiler dar gelirlilerin omuzlarına yüklenmiş. Vergi adaleti, sosyal adalet, işçi hakları fantezi bir edebiyattan ileri gidememiş ve en fenası, siyasi ve iktisadi ahlak yoksunluğu bir sari hastalık olmuştu. Son on yılın iktisadi tablosu karşısında ibretle düşünmeye mahkûm bir kuşağız. Gelecek nesilleri değil, gelecek seçimleri düşünen politikacılarımız bu tablonun ressamlarıdırlar. "Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler" parolası ile liberalizm, en acı örneğini Türkiye'de vermiştir. Amerikan kapitalizmini sosyalizme antitez misali olarak verenler; bünye farklarını tahlil edemeyenler, oluş şartlarını mukayese edemeyenlerdir. Ne kazandırmıştır on yıllık liberalizm memlekete?!.. Kalkınma hızı mı?.. Sosyal adalet mi?.. Çalışma gücü mü?.. İktisadi itibar mı?.. Milli gelirde artma mı?.. Yoksa Ortak Pazar toplantılarında bir geri kalmış ülke ismi mi?.. Son on yılın örneğinden ve sonuçlarından hoşnut olanlar, dünün köşe başı milyonerlerinden başkaları değildir. Atatürk devletçiliği ne kaybettirmiştir, veyahut iktisadi şartlarımızda ne derece bir değişiklik olmuştur? Bu soruların cevapları Türk sosyalizminin anahtarıdırlar. Sistemleri, tarihi oluşlarıyla birlikte memleket şartlarıyla düşünmek gerek. Sosyalizm, Lenin'in tarifinde bir işçi diktatörlüğü, batılı tariflerde bir iktisadi demokrasi, yani halkın iktisaden kendi kendisini idare etmesidir. Bunun içindir ki, aynı sosyalizm altında çeşitli yönler vardır. Türk sosyalizmi ne Marks'ın sosyalizmine benzemeli, ne de batı sosyalizminin bir kopyası olmalı. Memleket şartlarının yarattığı ve siyasi rejime en uygun olan bir sosyalizm... Türkiye'de demokrasi, kadrosuzluktan dolayı ideal safhaya erişememiş ve acı sonuçlar vermiştir. Kadrosuz sosyalizm ise kötü bir liberalizm olur. Acılarını yine milletçe çekeriz. Bugünkü bürokrasi kartvizit imtiyazı, rüşvet alışkanlığı kalkmadıkça, bilgili, rasyonel, dinamik bir kadro bulamadıkça, sosyalizmden mucizeler beklemeyelim. Kelimelerin sihrine değil, tatbikine önem verelim. İşte Türk halkı, şartların yarattığı bir Türk sosyalizmin ve dinamik ve rasyonel bir kadroya muhtaç... Her şeye Atatürk gücüyle ve onuncu yıl umuduyla başlayacağız, başlamalıyız.

Katiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur MumcuKatiller Demokrasisi Hırsızlar Düzeni, Uğur Mumcu

Kitapla ilgili 1 Haber

Ölümünün 24.Yılında Karanlığı Aydınlatan Bir Gazeteci: Uğur Mumcu...!
Ölümünün 24.Yılında Karanlığı Aydınlatan Bir Gazeteci: Uğur Mumcu...! ''Bir kişiye yɑpılɑn hɑksızlık, bütün toplumɑ kɑrşı işlenen bir suçtur.'' Araştırmacı Gazeteci Yazar; "Sakıncalı Piyade" ve Aydın Bir İnsan Uğur Mumcu'yu saygı, sevgi ve hasretle anıyoruz...