Kişisel kitap arşivinizi oluşturmak, okurları, kitapları, yazarları ve konuları takip etmek için 2milyon+ okurun arasına katılın.
Akış
Ara
Paylaş
Popüler
Keşfet
Alışveriş
Ne Okusam?
Kitaplar
Yazarlar
Okurlar
İncelemeler
Alıntılar

La

"Kur'an, Allah'a teslim olur gibi herhangi bir kimsenin emrine girmeyi, ona kul köle olmayı, onun arzularına, emir ve yasaklarına kayıtsız şartsız itaat etmeyi 'endad edinme' olarak 'Allah'a şirk koşma' olarak değerlendirmiş; herhangi bir şeye veya kimseye karşı beslenen aşırı sevgi ve kayıtsız şartsız itaati de onu putlaştırmak olarak nitelemiştir."
Mustafa Çelik
Sayfa 396
"Allah'tan başka ilah edinmenin çeşitleri birden fazladır. Allah'tan başka ilah edinmenin somut tezahürlerinden birisi, gökte İlah kabul edilenin yerde İlah kabul edilmemesidir. Bu tarz ilah edinme Allah'tan başkasını yaratıcı olarak kabul etme değil, Allah'a rağmen hayatı düzenleyen kurallar vazetme şeklinde ortaya çıkmaktadır." 
Mustafa Çelik
Sayfa 139
"Her kim tabi olduğu alimi, mürşidi, Allah ve resulünden fazla sever veya bunların emirlerini Allah ve resulünün hükmüne tercih ederse bu kimsenin ilahı, tabi olduğu alimi veya mürşididir."
" Demokrasi kitabına uydurma rejimidir; kitaba uyma değil! Demokrasi ile disiplini esas alan arasındaki fark önemsizdir. Totaliter rejimlerde kral veya general; 'ben böyle istiyorum!' der; demokrasi ise 'sen böyle istiyorsun!' der."
Mustafa Çelik
Sayfa 273
've adeta şöyle diyorlar: Ey Allah'ım! Kainatı sen yarattın. Yeri ve gökleri yaratan da sensin. Geceleri ve gündüzleri düzenleyen, bize rızık veren de sensin. Biz arada bir sembolik olarak sana ibadet etmek için cuma ile Bayram namazlarına gideriz. Sen gökyüzünü idare...
Mustafa Çelik
Sayfa 208
24 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.