Giriş Yap

Minah

Reklam
·
Reklamlar hakkında

Hakkında

172 sayfa ·
Tahmini okuma süresi: 4 sa. 52 dk.
Adı:
Minah
Basım:
Türkçe · Türkiye · Menzil Kitabevi Yayınları · 1982 · Karton kapak
Diğer baskılar:
Muhabbetinin ateşi ile dostlarının gönüllerini yakan, zikri ile evliyanın kalplerini dirilten, kalplerinde zulmet perdelerini kaldıran, ruhlarını yüce zatına kavuşma iştiyakı ve O’nu müşahede aşkıyla coşturan, bazı kullarını özel dostluğuna seçerek "Ben onları severim, onlar da beni” 1 buyuran ve bizlere de "Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve sadık kullarımla beraber olun” 2 emrini veren Allah’a sonsuz hamdolsun. Rahmet olarak gönderilen, diğer peygamberlerin baş tacı yapılan, Hak yolunun önderi ve "Âlimler, peygamberlerin varisleridir” 3 buyuran Hz. Muhammed Mustafa’ya [sallallahu aleyhi vesellem] ve hidayet yolunun rehberleri kılınan âl ve ashabına en güzel şekliyle salât ve selâm olsun. Kur’an ve sünnetin hadimi, yeryüzünün süsü, takva madeni, sevgi menbaı, hidayet yolunun imamı, sevenlerin saadet sebebi olan bütün velilere, hürmet, saygı ve ihtiram olsun. Kıymetli okuyucularımız! Sizlere faydalı ve çok kıymetli bir eser daha hazırladık… Eseri hazırlarken, bazı minhalardaki anlaşılması zor ifadeler dipnotlarla anlaşılır hale getirildi. İçinde geçen velilerin hayat hikâyelerini verdik. Ayrıca lugatca kısmında tasavvufî terimler izah edildi. Eser, büyük arif, Seyyid Sıbgatullah el-Arvâsî’ye [kuddise sırruhu] aittir. Din ile tasavvufun ayrı şeyler olmadığının altını çizerek vurgulayan Seyyid Sıbgatullah hazretleri Nakşibendî meşrebini her yönüyle temsil eden önemli bir rehberdir. "Sükûtumuzdan istifade edemeyen, konuşmamızdan da edemez” diyen Seyyid Sıbgatullah hazretleri "Gavsü’l-âzam, Gavs-ı Hizânî” veya kısaca "Gavs” lakaplarıyla şöhret bulmuştur. Eser, manevî terbiye yolunun esaslarını, edeplerini, ölçülerini, temel ahlâklarını konu etmekte… Bu eser kısa, özlü bir reçete olup tasavvuf terbiyesinin ilmihâli durumundadır. Allah dostları, manevi keşif, müşahede ve melekût âlemini seyir hali yaşarlar. Allah Teâlâ’nın bu özel tecellileri karşısında büyük bir sevinç ve coşku içerisinde, kendilerini tutamayıp o âlemin hallerinden bir şeyler anlatmak isterler, fakat maksatlarını anlatacak kelime bulamazlar. Bildiklerini ve gördüklerini mesel, mecaz, kinaye, teşbih gibi sanatlarla rumuzlu, kapalı, sırlı, saklı cümlelerle anlatmaya çalışırlar. Bu sırlı cümleler çözülmeye çalışılınca, herkes onları kendi bildiği ve anladığı dile ve delile göre tercüme eder, çıkan manaya göre sahibi hakkında bir hüküm verir. Onların dilinden ve halinden anlayanlar, ne demek istediklerini kolayca anlarken, o halden pek nasibi olmayanlar, kendilerini ciddi şekilde tenkit ederler. Allah dostları, her dönemde bulunacaktır. Her zaman onları tasdik edecek kimseler olabileceği gibi, anlayamamanın sonucu, yalanlayacak, inkârda bulunacak kimseler de olacaktır. Rabbim Hakk’ı Hak bilip ona tabi olmayı ve Hak yolunda gitmeyi, batılı batıl bilip ondan uzak durmayı bizlere nasip etsin.

Okurlar

Puan ve İncelemeler

Tümünü Gör
9.310 üzerinden
31 Puan · 5 İnceleme
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Reklam
·
Reklamlar hakkında
50 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.27.30