Adı:
Risaleler
Baskı tarihi:
31 Aralık 2004
Sayfa sayısı:
125
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756666390
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitabiyat Yayınları
Bu antoloji ile İbn Sînâ´nın bazı felsefi risalelerini ilk olarak Türk okuyucusuna sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu kitapta yer alan eserler seçilirken, İbn Sînâ?nın felsefi düşüncesinin çeşitli yönlerini yansıtan yazıların seçilmesine özen gösterilmiştir.
Elinizdeki kitap, şu risalelerden oluşmaktadır: eş-Şeyh er-Reîs´in (İbn Sînâ) Hayatı; Kaderin Sırrına Dair Risale; [Peygamberlerin] Peygamberliklerin[in] İspatı ve Onların Kullandıkları Sembol ve Örneklerin Yorumu Hakkında Risale; er-Risâletu´l-?Arşiyye; ´Uyûnu´l-Hikme; Metafizik (İlahiyat)
Kitaba henüz inceleme eklenmedi.
Kadîm olan sadece yüce Allah'tır. Çünkü O, kendinden önce yokluk olmayan ve varlığını başkasından almayandır. Yaratılmış (hâdis) olan ise, O'nun dışındaki her şeydir. Çünkü yaratılmış olandan önce bir yokluk vardır, O'nun varlığı 'İlk (evvel)' iledir. O'nun kudreti ne büyüktür!
Her kimin bilgisi, idraki (algılaması) ve fiili var ise o diridir. Bütün bilinenlerin, algılananların ve fiilin sahibi olan, diri olmaya en layık olandır.
Ayrıca ‘diri’ ile ‘idrak eden’, ‘fail olan’ da kastdedilir. Her kimin bilgisi, idraki (algılaması) ve fiili var ise o diridir. Bütün bilinenle­rin, algılananların ve fiillerin sahibi olan, diri olmaya en layık olandır.
Bilesin ki, zorunlu varlığın, ne şekilde olursa olsun ‘iki’ olması
mümkün değildir. Bunun delili de şudur: Şayet başka bir zorunlu
varlık daha düşünsek bunların birbirinden ayırt edilebilmesi gerekir ki, iki ayrı varlıktan söz edilebilsin.
Ayırt edilmek ise ya özsel ya da ilintisel olabilir. Eğer ikisinin
ayırt edilmesi, ilintisel bir sebepten ise, bu ilintisel sebep ya her
ikisinde de bulunur ya da sadece birinde bulunur.
Eğer birini diğerinden ayıran ‘ilintisel’ sebep her ikisinde de varsa,
her ikisinin de ‘sebepli (ma'lul olması gerekir. Zira ‘ilintisel
olan’, bir şeyin mahiyeti gerçekleştikten sonra ona ilinti olandır.
Şayet ilintisel (özellik), varlığının gereği olarak kabul edilir ve sadece
birinde olup diğerinde bulunmaz ise, o taktirde; ilintisel sebebi
bulunmayan, zorunlu varlık olur, diğeri ise zorunlu varlık
olamaz.

Kitabın basım bilgileri

Adı:
Risaleler
Baskı tarihi:
31 Aralık 2004
Sayfa sayısı:
125
Format:
Karton kapak
ISBN:
9789756666390
Dil:
Türkçe
Ülke:
Türkiye
Yayınevi:
Kitabiyat Yayınları
Bu antoloji ile İbn Sînâ´nın bazı felsefi risalelerini ilk olarak Türk okuyucusuna sunmanın gururunu yaşıyoruz.
Bu kitapta yer alan eserler seçilirken, İbn Sînâ?nın felsefi düşüncesinin çeşitli yönlerini yansıtan yazıların seçilmesine özen gösterilmiştir.
Elinizdeki kitap, şu risalelerden oluşmaktadır: eş-Şeyh er-Reîs´in (İbn Sînâ) Hayatı; Kaderin Sırrına Dair Risale; [Peygamberlerin] Peygamberliklerin[in] İspatı ve Onların Kullandıkları Sembol ve Örneklerin Yorumu Hakkında Risale; er-Risâletu´l-?Arşiyye; ´Uyûnu´l-Hikme; Metafizik (İlahiyat)

Kitabı okuyanlar 2 okur

  • mevlüt oğuz
  • e

Kitap istatistikleri