Giriş Yap

Salih Baba Divanı

Ey gönül sabr et bu dehrin gamı gavgâsı geçer Bir gün âsûde olur bu demi davası geçer
Salih Baba Divanı
Salih Baba
Reklam
Çok salât ile selâm olsun resûlü Ahmed’e Bu kadar isyân ile bizlere demiş “ümmet”
Salih Baba Divanı
·
Biz misafiriz velâkin biz de mihmân bekleriz Kâmil insân bulmuşuz babında ihsan bekleriz
Salih Baba Divanı
Nedir bu çektiğim cevr ile sitem...
Salih Baba Divanı
Reklam
Tabipler yarama sarma merhemi, İlaç kabul etmez bu bir yaredir. Yardan başka çeken yoktur nazimi, Yine bütün hasb-i halim yaredir..
Salih Baba Divanı