Giriş Yap

Salih Baba Divanı

“Küntü kenz” in mebdeinden aşk u sevda “Hû” çeker “Lâ"yı iskât eyleyenler dâim illâ "Hû” çeker Can kulağın tut basîret gözlerin aç müddeî Her bir eşyanın yüzünden her bir esma “Hû” çeker “Ahsen-i Takvîm” rumuzu “Alleme'l-esmâ” durur Kâinatın zübdesi Mahbûb-ı Mevlâ “Hû” çeker..
Salih Baba Divanı
Salih Baba
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Tabipler yarama sarma merhemi, İlaç kabul etmez bu bir yaredir. Yardan başka çeken yoktur nazimi, Yine bütün hasb-i halim yaredir..
Salih Baba Divanı
Çok salât ile selâm olsun resûlü Ahmed’e Bu kadar isyân ile bizlere demiş “ümmet”
Salih Baba Divanı
·
Nedir bu çektiğim cevr ile sitem...
Salih Baba Divanı
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Ey gönül sabr et bu dehrin gamı gavgâsı geçer Bir gün âsûde olur bu demi davası geçer
Salih Baba Divanı
Salih Baba