Taberi Tefsiri -1.cilt

0,0/10  (0 Oy) · 
4 okunma  · 
0 beğeni  · 
619 gösterim
Aziz Okuyucu,


Allah Tealâ´nm insanlara ihsan buyurduğu en son hidâyet kaynağı olan kitap, Kur´an-ı Kerim´dir. Bütün insanlığı saadet ve kurtuluşa erdire­cek ahkâm ancak Kur´an´dadır. İnsanlık ne kadar inkişâf etse, yine Kur´an´a muhtaçtır. Çünkü Kur´an, tükenmez bir ilim, irfan, hikmet, hidâyet ve burhan hazinesidir.

Hiçbir kimse Kur´an´ın mânâlarının künhüne vâkıf olamaz. Fakat zaman zaman, Kur´an hakikatlerini keşfeden kalpler, mânevi zevk ve neşe duyarlar.

İşte bu, en mükemmel ve mukaddes bir rehber olan hakikat kay­nağını insanlığa anlatmak ve Kitabullah´a hizmet etmek isteyenler, yüz­lerce tefsir kitabı telif etmişlerdir. Her müfessir, kendi ilmî derecesine gö­re Kur´an´ın hakikatlerine tercüman olduğundan, çeşitli tefsirler vücuda gelmiş, her biri bir feyz kaynağı olmuştur.

Kur´an-ı Kerimin en mükemmel tefsiri yine Kur´an´dır. İkinci olarak da Resulü Ekrem efendimizin hadisleridir. Bu şekilde âyet ve hadislerle ve sahabenin sözlerine dayanarak yapılan tefsirlere rivayet tefsiri denir.

Zamanımız âlimlerinden birisi şöyle demiştir: "Bir âlim kendi ilmî derece ve istidadına göre bir tefsir hazırlar. Bunun takriben 50 yıllık öm­rü vardır. Ancak bir tefsir vardır ki, hadis, âyet ve sahabe sözleriyle ya­pılmıştır. Bu tefsirin ömrü kıyamete kadardır. Bunu neşretmek büyük bir hizmettir. Bu tefsir TEFSÎR-I TABERδdir."

Bu tefsirin yazan Ebö Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberî Hicri 224´te Taberistan´da doğmuş, hicri 310´da Bağdat´ta vefat etmiştir.

İbn-i Cerir, büyük bir âlimdir. Tefsirde, hadiste, fıkıhta, edebiyatta, tarihte eşsizdir. Hele hele tefsirde emsali yoktur. Bütün İslâm âlimleri, bunda ittifak etmişlerdir.

İmam Nevevî (R.A) diyor ki: "Tefsîr-i TaberVnin bir misli daha tas­nif edilmemiştir. Bu hususta ümmet ittifak etmiştir."

İmam Suyûtî ise: "Tefsin Taberî, tefsirlerin en cetîli, en azîmidir. Kendi vadisinde şâir tefsirlere fâikdir." demiştir.

Hâsılı Tefsîr-i Taberî ilmî bir harikadır. Bir kaynaktır. Kendisinden önce yazılan bütün rivayet tefsirlerinden temayüz etmiştir.

İşte yayınevimiz, böyle bir eseri okuyucusuna arz etmek için, da­ha önce Kur´an Meali ve muhtelif ilmî kitaplar hazırlamış olan İlmine ve İrfanına güvendiği her ikisi de ilâhiyatçı ve hukukçu olan Kerim Aytekin ve Hasan Karakaya hoca efendilerle yapılan mutabakat üzerine yıllar süren azimli bir çalışma neticesinde 1996 yılında eserin tercümesi Al­lah´ın inayetiyle tamamlanmıştır.

Böyle, bir mübarek eseri büyük bir titizlik ve İnsan üstü gayretle tercüme eden muhterem mütercimlere teşekkür ediyor, eserde varsa yapılan hatalardan dolayı okuyucularımızın affını istirham ediyoruz.

Bize bu eserin neşrini nasib eden Cenab-ı Hakk´a sonsuz hamd ve şükürlerimizi sunuyor, in´âmının devamını niyaz ediyoruz

Mevlüt KARACA

(Girişten)
 • Baskı Tarihi:
  2008
 • Sayfa Sayısı:
  438
 • ISBN:
  Yok
 • Yayınevi:
  Hikmet
 • Kitabın Türü: