1000Kitap Logosu
hakan tz
hakan tz
hakan tz
TAKİP ET
hakan tz
@sevadulazam
İlahiyat ön lisans
sakarya
sakarya, 30 Eylül
44 okur puanı
14 May 2020 tarihinde katıldı.
16
Kitap
21
İnceleme
42
Alıntı
4
İleti
Tanıdığın kimse takip etmiyor
Ortak okuduğunuz kitap bulunmuyor
hakan tz
bir alıntı ekledi.
Tasavvuf
وبيَّن لهم الجنيْدُ كما قال في التوحيد : هو إفرادُ الحدوثِ عن القِدَم فمَن سلَك مسلَكَ الجنيدِ مِن أهل التصوُّفِ والمعرفةِ كان قد اهتدى ونجا وسعِد "Cüneyd (günlük mevzusunda) bunu onlara açıklamışdır. O tevhid hakkında şöyle demişdir: Tevhid – sonradan yaradılanı kadimlikten ayırmaktır. Her kim tasavvuf ve marifet ehlinden olan Cüneydin yolunu tutarsa, hidayete ulaşır, kurtulur ve mutlu olur." [ İBN TEYMIYYE, MECMUAEL-FETAVA, CİLD; 14 SAYFA; 199 ]
İbn Teymiyye
Sayfa 199 - DARU’L-VEFA 2005,
13
hakan tz
bir alıntı ekledi.
"Lezzetlerimiz ve hevâlarımız"
Rabbimiz! Azgınlığımız bizi altetti; biz, bir sapıklar topluluğu idik. Mü'minûn 106 Kurtubî der ki: “Bu ifâdenin mânâsı hakkında söylenenlerin en güzeli şudur: ‘Lezzetlerimiz ve hevâlarımız nefsânî isteklerimiz bize galip geldi.’ Lezzetler ve hevâlar “ (azgınlık/şekavet)” diye isimlendirilmiştir. Çünkü bunlar insanı ateşe sürükler. Ebû Türâb şöyle der: “(azgınlık)” nefsi/kendisi hakkında hüsn-i zan, halk hakkında sû-i zan beslemektir.” “biz,” bu yüzden “bir sapıklar” haktan sapanlar “topluluğu idik.” İşte bu yüzden yalanladık ve diğer günahları işledik.
5
hakan tz
bir alıntı ekledi.
Katâde’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Kıyamet gününde insanın kendisinde hakkı olan bir tanıdığını görmesinden daha sevimsiz bir şey yoktur.” Katâde sonra “İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar.” (Abese, 80/34-36) âyetini okudu.
5
hakan tz
tekrar paylaştı.
hakan tz
Teşbih Fitnesine Reddiye'yi inceledi.
141 syf.
·
6 günde
·
Beğendi
·
10/10 puan
Teşbih fitnesine reddiye...
İzz b. Abdisselâm der ki: Haşeviyye iki kısımdır: Biri teşbih ve tecsîmini gizlemez; diğeri ise selef mezhebi anlayışına gizlenir. Oysa selef mezhebi tefvîd ve tenzîhtir; teşbîh ve tecsîm değildir. İbnu'l-Cevzî der ki: Akâid konularında kitabı olan ve yanlış sözler sarf eden 3 kişi gördüm: Ebû Abdillâh b. Hâmid, Kâdı Ebû Ya'lâ ve İbn Zâğûnî. Bu kimseler selefe karşı adeta avam gibi davranmış, onlara gölge düşüren kitaplar yazmışlar, haberî sıfatları duyularımızla idrak ettiğimiz sıfatlar olarak anlamışlardır. Bunlar müteşâbih naslardaki isim ve sıfatları zahirî manasında anlamış, onlara İslâm'da olmayan bir sıfat-ismi vermişlerdir. Bunların bu tutumlarında ne naklî ne de aklî bir delilleri yoktur...
Teşbih Fitnesine Reddiye
OKUYACAKLARIMA EKLE
1
12