Müslümanların içinde bulunduğu bu rezil hâlin nereden geldiğini anlıyor musunuz şimdi? Bir zamanlar patır patır bilim adamı ve düşünür çıkan topraklardan, şimdi niçin sadece kan çıktığını anlıyor musunuz? Bu kitaplar iki yönden Müslümanların bugünkü geri kalmışlığını açıklar: Birincisi, Allah veya Allah’tan bir parça olduğunu iddia eden bu şeyhlere, velilere, kutuplara teslim olan bir toplumda ne üretim kalır, ne kalkınma kalır, ne bilim kalır, ne de aklı kullanmak. İkincisi, Müslümanların büyük çoğunluğu Allah’tan geldiğine inandıklarını söyledikleriKur’an’da defa- larca vurgulanan “Allah’a aracılar koymayın” emrine bile gayet çatır çatır karşı gelebilen, çelişkili ve mantıksız insanlardır.
‘Merhamet, ruhu Allah’la birleştiren ilahi bir kudrettir.’
Tasavvuf, Kamil insan yetiştirme sanatıdır.. Bu sebeple sabır ve sebâta en fazla ihtiyaç duyulan bir yoldur.. Tahammülsüzlük, şikayet ve bezginliğin başladığı yerde tasavvuf biter.. Tasavvuf ehli; ince, nazik ve derin ruhlu olmalıdır..
Vecd, ruhta baş dönmesi halini andırır. Vecd denen bu başdönmesi, ruhu mutlak âlemine yükseltir, onunla birleştirir. Bu birleşme iki kürenin çarpışması gibi bir sarsıntı ile başlar. Uluhiyetle temasa geçen ruh, tahammülü güç olan sonsuz bir zevkin kucağında sarhoş olur. Burada ebedilik ve sonsuzluk mekânsız bir ân içinde gerçekleşir. İstiğrak denilen aşırı vecd hali, dervişin mirâcıdır. İçerisinde büyük huzura doğru yükselişin hissedildiği bu hal fırtınalıdır, kendinden tam geçme halidir. Varlığın büsbütün ortadan kalkarak, sadece hazzın kaldığı haldir. Onda, Allah'la temas hazzı dile gelir. Temasın şiddetli olduğu ânlar, dervişe "Enel-Hak" dedirtir.
Blaise Pascal şunları söylüyor: "Her insan mutluluğu aramaktadır. Bunun istisnası yoktur ama her insan şikayet etmektedir.”
“Hakk’ın kapısı toprağına gönül başıyla secde et Bu secde gönül işidir alın işi değildir.”
Sayfa 34 - Büyüyenay YayınlarıKitabı okudu
“Diriyi öldür ki o cesedindir. Ölüyü dirilt ki o kalbindir. Hazırı kaybet ki o dünyadır. Kaybı hazır kıl ki o âhirettir. Varı yok et ki o, heva ve hevestir. Yoku var et ki o da niyettir.”
Sayfa 18 - Büyüyenay YayınlarıKitabı okudu
Tasavvuf yâr olup bâr olmamaktır; Gül-i gülzâr olup hâr olmamaktır.
“Âlim Allah’ı delille bilir, ârif ise Allah’ı Allah’la tanır.”
Sayfa 77 - Büyüyenay YayınlarıKitabı okudu
‘Bütün eşya, aslı olan Rabbine kendi üslubuyla şükran halindedir.’
250 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.