Giriş Yap
Doğa -erozyon, verimsizlik, açlık ve hastalık yoluyla- talepleri geri çevirmeye başladığında, sosyal sözleşme bozulur, insanlar bir süre acıya sabırla katlanırlar, ama yasa koyucuların cennetle bağının yalan olduğu er geç ortaya çıkar. Ardından tapınaklar yağmalanır, heykeller yıkılır, barbarlık kendini gösterir ve en sonunda imparatorun çıplak kıçı bir saray penceresinden kaçarken görülür.