Profil
Hasan Basri (rah.a.) şöyle demiştir: "Bir işi yapmaya niyetlendiğinde durup, düşünen ve o iş Allah'ın rızasına uygunsa yapan; değilse ondan uzak duran insanı Allah rahmetiyle sarsın."
Hasan Basri (rah.a.) şöyle demiştir: "Bir işi yapmaya niyetlendiğinde durup, düşünen ve o iş Allah'ın rızasına uygunsa yapan; değilse ondan uzak duran insanı Allah rahmetiyle sarsın."
Reklam
7 kişi kurban kesseler, içlerinden biri et için keserse hiçbirinin kurbanı sahih olmaz.
Sayfa 207 - Bedir YayıneviKitabı okudu
Niyet hayır, akıbet hayır...
Niyet halis olunca, bilmeyerek hata yapılsa dahi umulur ki Allah Teâlâ niyetin halisliği hatırına sonucu hayırlı yaratır.
Bir sohbetinde Gavs (k.s) niyetle ilgili şöyle buyurmuştu:
"Bir insan sabah kalkınca güzelce abdestini alsa, işine gitmek için evinden çıkarken 'Ya Rabbi! Sen Rezzak-ı Mutlak'sın, bütün mahlukatın rızkını verensin. Biz çalışsak da çalışmasak da bizim rızkımızı verirsin. Lakin rızık için çalışmayı bize sen emrettin. Biz de senin emrine itaat edip rızkımızı aramaya gidiyoruz' diyerek niyet etse ve bu niyetle işine başlasa bütün gün başını secdeden kaldırmayıp nafile namaz kılan kimse gibi sevap kazanır. İnsan için bunu yapmak çok kolaydır. Bu sevabı kazanmak için güzel niyet etmek yeterlidir."
Reklam
"Yapılan işler niyetlere göre değerlenir..." Hadisinin Kodu ;)
Yani yaptığımız herhangi bir işten sevap kazanabilmemizin ön koşullarından biri niyettir. Yapılan bir işte niyet Allah (ﷻ) rızası veya ibadet değilse, şuursuz bir şekilde yapılan o işten sevap kazanmak mümkün değildir. Örneğin iki kişi uyuyacak olsun. Birinci kardeşimiz uyumadan önce sabah namazına kalkmaya veya ibadete kuvvet kazanmaya niyet eder yahut öğle vaktinde Rasûlullah (ﷺ)'in sünnetini ihya etmek maksadıyla hususen uzanıp kaylûle uykusuna yatarsa uyuma fiiliyle sevap kazanır. İkinci kardeşimiz ise bunların hiçbirine niyet etmeden fıtrî bir şekilde yatıp kalkarsa bu uyku sebebiyle sevap kazanamaz. Dışardan bakıldığın da her iki kişi de aynı işi yapıyor gözükse de birinin niyeti ibadetken diğerinin hiçbir amacı hiçbir gayesi yoktur. Yani adetleri/yapılan işleri ibadetlerden ayıran şey niyettir. Programlama diliyle ifade edecek olursak... ⬇️⬇️⬇️ 📍
Müslüman Mühendisin Yol Haritası
Müslüman Mühendisin Yol Haritası
📑6-7
Zaman değişir, haller değişir, imkânlar değişir, zorluklar değişir; her şey değişebilir. Ama değişmemesi gereken nereye ve niye yürüdüğünü bilmektir. İşte niyet buna niyettir. Niyet değişmemeli, hep aynı kalmalı, bir bayrak gibi nesilden nesile intikal ettirilmelidir.
Sayfa 24 - Aşina yayınlarıKitabı okudu
Kişi bir işi çok iyi bilse dahi "Yapmaya gayret ederim. Bilmeye çalışırım. Elimden geleni yaparım." dediği zaman ağzından çıkan enerji beynini motive ederek o işte başarılı olmasında ona yardımcı olur.
Sayfa 32 - Ruhi Yayıncılık Ltd. Şti. Yıkılmazlar Basın YayınKitabı okudu
Niyet, amele ruh veren bir iksir gibidir. Amel Ya ihlâs ve samimiyet iksiriyle hayat bulur ya da şekilden öteye geçmez. Ya ihlas ve samimiyetle mâna denizinizi aşarak alâ-i illiyyine yükselir ya da kötü niyetle en güzel değerini kaybetmek bir yana kişiyi cehenneme sürükleyen kaybedilmiş bir imtihan olur.
Reklam
Kötü niyetli kimseler her zaman şanslı olur.
Sayfa 148 - CanKitabı okudu
Yayın bilinci yoktur: Okçunun elinin ve arzusunun bir uzantısıdır. Öldürmeye de yarayabilir, derin düşüncelere dalmaya da. Dolayısıyla, niyetinin ne olduğu konusunda şüpheye düşmemelisin.
101 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.