Giriş Yap
Bununla birlikte, "hoşnutsuzluk" kelimesinden etkilenmiş olan su kristali, tadı acı olan bir şeyi çiğneyen bir insanın yü­zünü andırmaktadır. Bu fotoğrafın bize verdiği mesaj şudur: İnsanlara bu şekilde, acı bir şeyin tadına bakar gibi baktığınız­ da, onlardan hoşlanmanız veya onlara ısınmanız bir türlü mümkün olmaz. Ama bir sebepten dolayı hoşlanmadığınız bi­risine, yine de gülümseyerek bakmak için samimi bir çaba gösterirseniz, bir süre sonra o kişiden hoşlanmaya ve ona ısın­maya başladığınızın farkına varırsınız ..
Reklam
Japon­ca' da "mutluluk" kelimesini oluşturan parçalardan birisinin anlamı "kadın", diğer parçanın anlamıysa "iyi talihtir." Bunun sebebi, belki de, Japon alfabesini oluşturan kişilerin, başka ki­şilere ve özellikle de kadınlara karşı cömert ve iyiliksever ol­manın ve onları mutlu etmenin ne kadar önemli olduğunu an­lamış olmalarıdır. Ve aslında gülümseyen bir yengeci andıran "mutluluk" kristali de, büyük bir olasılıkla bir kadını temsil etmektedir.
"Mutluluk" kelime­siyle ilgili olan su kristali, altıgen şeklindeki bedeninde boy­nuzumsu şekillere sahip mutlu bir yengeç gibi görünmektedir. "Hoşnutsuzluk" kelimesiyle ilgili kristale baktığınızda ise, bu su kristalinin de "mutlulukla" ilgili su kristaline benzediğini, ama sanki büyüme döneminde ağır bir şey tarafından ezilmiş gibi bir hali olduğunu görürsünüz.
Reklam
Sevgi ve minnettarlık kavramlarını ele alalım: Sevgi insanın içinden doğan ve dışarıya doğru yayılan bir duygudur. Minnettarlık da, bu titreşimin muhatabı olan kişinin içinde hissettiği duygudur. Fakat daha önce de söylemiş olduğum gi­bi, kendisine gönderilen sevgi titreşimlerini alan ve bunun sonucunda güven duygusu oluşan bir kişi, sevgi titreşimleri ya­ yacak bir pozisyonda olmalıdır. Ancak bu şekilde sevgi titre­şimleri insandan-insana, dünyaya ve bütün evrene yayılabilir.
Acaba "ben bunu yapamam" veya "yapmayacağım" gibi ifadelerden etkilenen su örneklerinin kristalleri neden biçim­siz ve güzel olmaktan uzaktırlar? Deneylerim sırasında bu ko­nuda edindiğim izlenim şudur: Bu türlü olumsuz ifadelerin doğada yer alan bir karşılıkları ve temelleri yoktur. Sudaki Mucize ve evrenin yaratılışına baktığımızda, dikkatimizi çeken te­mel kavramlar; her yerde var olan bir mükemmellik, eksiksiz bir uyum ve her şeyin bir amaca hizmet ediyor olmasıdır. Var olan her şey, sürekli bir dönüşüm halinin bir parçasıdır. Bir yaprak yere düşer ve kendisinden geldiği ağaç için besleyici bir kaynağa dönüşmek üzere, toprak olur. Böyle bir çevrede, her şeyin bir amacı vardır ve her şeyin bir amaca hizmet etti­ği bir evrende de "ben bunu yapamam" ifadesine yer yoktur.
Reklam
2
54
532 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.26.42