Giriş Yap
Yahudiler, Hz. Üzeyir Allah'ın oğludur derken; hıristiyanlar da Hz. İsa Allah'ın oğludur dediler. Hıristiyanların bir kısmı da Hz. İsa Allah'tır veya Allah'ın bir parçasıdır, derler. Bu söylenenlerin tamamı tevhid (ve akılla) çelişir.
Sayfa 34 - Semerkand Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
TEVHÎDİN ve LÂ İLÂHE İLLALLAH ŞEHÂDETİ'NİN ANLAMI
"Onlar âlimlerini (hahamlarını) ve râhiplerini ve Meryem'in oğlu Mesîh'i, Allah'tan başka Rabler edindiler." (Tevbe/31) Burada haham ve râhipleri "Rab" edinmenin hiçbir îtirâza yer bırakmayan tefsîri; âlimlere ve âbidlere, Allâh'a isyân olan hususlarda itaat etmektir. Yoksa onlara yönelerek duâ etmek değildir.
«Kulun yaptığı her iyilik, kıyamet günü teraziye konur. Yalnız Lâ ilâhe illallah kelimesi konmaz. Eğer onu teraziye koysalar, yedi kat göklerden, yerden ve içinde olanlardan ağır gelir» N. Hb., K. (1/267
Sayfa 186 - Bedir Yayınları
Reklam
·
Reklamlar hakkında
Gönül gücüyle beyin gücü, akıl gücüyle aşk gücü, işrak gücüyle istidlal gücü, hep savaşa tutuşmuşlardır.
Bilge Adamlar Yayınları ,Aralık ~2006
·
Bize Ali b. Yezid tahdis etti, dedi ki: bize Yahya b. Suleym et-Tâifi tahdis etti, dedi ki: "Hişam b. Hassan rahimehullah'a: "el-Hasen (el-Basri) rahimehullah iman konusunda ne diyordu?" diye sordum. Dedi ki: "İmanın söz ve amel olduğunu söylerdi." Dedim ki: "Senin görüşün nedir?" dedi ki: "Söz ve ameldir." Malik b. Enes rahimehullah da: "Iman; söz ve ameldir" dedi. Muhammed b. Abdillah b. Amr b. Osman b. Affan rahimehullah da: "İman; söz ve ameldir" dedi. Bana Basra halkından Ebu Hayyan denilen biri tahdis etti, dedi ki: el-Hasen (el-Basri) rahimehullah'ı şöyle derken işittim: "Amel olmadan söz düzgün olmaz. Niyet olmadan söz ve amel düzgün olmaz. Sünnete uymadan söz, amel ve niyet düzgün olmaz. El-Fudayl b. lyad rahimehullah: "Iman; söz ve ameldir" dedi. El-Musenna b. es-Sabbah rahimehullah. şöyle derdi: "İman; söz ve ameldir." Sufyan es-Sevri rahimehullah şöyle derdi: "Iman; söz ve ameldir.”
2
12
120 öğeden 1 ile 10 arasındakiler gösteriliyor.
©2022 · 1000Kitap Web Uygulaması · 2.28.14