1000Kitap Logosu

Tevhid

1 Takipçi
TAKİP ET
yasin
bir alıntı ekledi.
Müşrikler'den birisi şöyle derse: "Biz Allah'ın; Hâlik (Yaratan), Râzik (Rızık veren) ve Müdebbir (bütün işleri düzenleyen) olduğunu biliyoruz. Lâkin bunlar (Allah'a) yakın kılınmış salih kimselerdir. Biz de onlara du'â (ibâdet) ediyor, onlar için adak adıyor, onlara sığınıyor ve onlardan medet umuyoruz. Bununla, (Allah katında) itibar ve şefaat istiyoruz. Yoksa bizler de Allah'ın; Yaratan, Rızık veren ve bütün işleri düzenleyen olduğunu anlıyoruz." Ona de ki: "İşte senin bu söylediğini Ebû Cehil ve emsâlinin mezhebidir (görüşüdür)." Zira onlar da bunu isteyerek İsa' Aleyh'is Selam'a, Uzeyr Aleyh'is Selâm'a, meleklere ve evliyâya du'â ediyorlardı. Bu, Allâhu Tealâ'nın şu buyruğu gibidir: "...O'ndan başka veliler edinenler derler ki: Biz onlara ancak bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibâdet ediyoruz..." (ez-Zümer 39/3)
yasin
bir alıntı ekledi.
Dua'nın (bir ibâdet çeşidi oluşunun) delili Allahu Teâlâ'nın şu kavlidir: "Mescidler yalnız Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiçbir kimseye du'â (ibadet) etmeyin." (el-Cinn 72/18) Ve yine Allâhu Tealâ'nın şu kavlidir: "Gerçek du'â, ancak O'na yapılır. O'ndan başka du'a ettikleri ise onlara hiçbir şekilde icâbet edemezler (karşılık veremezler)..." (er-Ra'd 13/14) Allâhu Tealâ'nın şu kavline kadar: "... Oysa (uzanıp suyu avuçlamadıkça) su onun ağzına gelmez. İşte kâfirlerin du'ası, böyle boşa gitmektedir." (er-Ra'd 13/14)
1
Bedir önemliydi. Bir kere Tevhid - küfür ayrımının toplumsal boyutunu temsil ediyordu. Kalplerinde hala Tevhid - küfür ayrımını tam gerçekleştiremeyen, bu ayrımında pürüz bulununlar için bir imtihandı. Böyle olduğu içindir ki, Bedir, Kur'an'da "Yevmu'l-Furkan" (ayırma günü) (Enfal, 8:41) olarak isimlendirildi. Çünkü onunla hak ile batıl her yönüyle birbirinden ayrıldı. Evladı, babası, amcası veya bir başka yakın akrabası dahi olsa mevcut bütün bağların, Müslümanlar için iman kardeşliğine göre geri planda yer aldığının göstergesi oldu. İslam'ı inşa ettiği iman kardeşliğinin tüm bağların üstünde olduğunun test alanı oldu.
5
Okuyucu
bir alıntı ekledi.
Başka bir değişle, tevhidin anlamı şudur: Varlığın tümü, bir tek gücün elindeki bir imparatorluk gibidir. Bütün insanların türedikleri kaynak birdir, insanlar aynı irade ile hidayete erer, aynı hedefe yönelir ve aynı tanrıya sahiptirler. Bütün güçler, işaretler ve değerler, Onun karşısında yok olur.