Profil
26. Bölüm - Bir Mektep Olarak Huneyn
"Bir Müslüman asla gücü, kuvveti, zaferi, başarıyı; ne kendisine ne bir başkasına, ne teknolojiye ne paraya ne de başka bir şeye bağlayabilir. Gerçek manada tevhidi anlamışsa, 'Velâ kuvvete illa billah ve hasbünallah ve ni'mel vekil / Allah'tan başka güç ve kuvvet sahibi yoktur ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir' bilincini hiçbir zaman aklından çıkarmaz..."
Sayfa 246 - Profil KitapKitabı okuyor
Demokrasi ve laiklik şirktir..!
Reklam
"La ilahe illallah", şehadet cümlesinin Arapların idrakinde derin ve pratik bir etkisi vardı. Çünkü onlar dillerini çok iyi biliyorlardı. "La ilahe illallah" cümlesiyle Allah'ın şeriatından başka bir şeyle hükmetmenin bir kalpte veya bir yerde bir arada olmayacağını ya da Allah'la beraber başka ilahların olamayacağını da anlamışlardı. Onlardan hiçbiri, "La ilahe illallah" şehadet cümlesini, bu gün kendilerini müslüman zannedenler gibi, bu derece basit, işlevsiz ve gülünç bir şekilde anlamıyordu.
Sayfa 176 - Ehil yayıncılıkKitabı okudu
Bu inanç sisteminde en büyük çağrı arınmaya, temizliğe, güvenliliğe, doğruluğa, adalete, merhamete, verilen sözü tutmaya, söz ile davranışın birbirini tutmasına, her ikisinin niyet ve vicdan ile uyuşmasına, zorbalığın, zulmün, hile ve aldatmanın, insanların mallarını haksız yere yemenin, dokunulması yasak olan başkalarının ırz ve namusuna tecavüz etmenin, her türlü kötülüğün ve fuhşun önlenmesine ilişkindir...
Sayfa 108 - Ehil yayıncılıkKitabı okudu
Allah'ın birliğine inanmayan kişi, tek olan Allah'ın kulu olamaz. Kur'an'ın ifadesi ile anlatırsak: "Allah: 'İki ilah edinmeyiniz o ancak tek ilahtır; sadece benden korkun.' dedi."
Reklam
"Bir davası olmalı insanın." |Cahit Zarifoğlu
tevhid medeniyeti
Bir kişinin tevhid ehli olmayı ne kadar hak ettiği sözlerinden, yazdığı satırlardan, attığı nutuklardan ziyade kulluk niteliklerinden belli olur. Yani tevhid ehli, dilinden önce yolundan belli olur. Bilmesinde, kılmasında, olmasında Mevlâ' nın rızası için niyet eden, O' nu sebep bilen, O' nun hükmünü tercih eden O' nun rızasını gözetene tevhid ehli denir.
Sayfa 52
Sayfalar arasında kurumuş çiçek gibiyim. Beni teselli edecek bir ayete ihtiyacım var… إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ   Allah Sabredenlerle beraberedir.✨ Bakara 153. Ayet 🍃
Reklam
“Ehl-i dünyanın yakınlığı, sağlam insanı bile hasta eder.”
Rasûlullah ﷺ buyuruyorki: “ALLAH Teâlâ, rızâsını umarak LÄ İLÄHE İLLALLAH diyen kimseyi cehenneme haram kılmıştır.” Buhârî, Salât 45, 46, Ezân 4, 5, 153, 154, Teheccüd  25, 33, 36, Meğâzî, 12, 13, Et’ime 15, Rikak 6, İstitâbetü’l-mürteddîn 9; Müslim, Îmân 54, 55, Mesâcid 263,  264, 265, Fezâilü’s-sahâbe 178. Ayrıca bk. Nesâî, İmâme 10, 46, Sehv 73; İbni Mâce, Mesâcid 8
Öleceğiz müjdeler olsun, müjdeler olsun! Ölümü de öldüren Rabb'e secdeler olsun!
Sayfa 13 - Hüküm KitapKitabı okuyor
70 bin Kelime-i Tevhid okumaya başlicam kendim için bakalım ne zaman bitecek.
304 öğeden 1 ile 15 arasındakiler gösteriliyor.