İmran ve Hannenin kızı Hz. Meryem. İyiliğe adanmış bir kul. Hz. İsa'nın annesi. İffet ve ismet madeni.

İmran ve Hanne'nin çocukları olmamıştı. İhtiyar zamanlarında Allah'tan dilekte bulundu: 'Eğer bana bir çocuk ihsan edersen, onu Beyt-i Mukaddes'e hizmetçi olarak vereceğim'
Dualarının karşılığı olarak Hz. Meryem dünyaya geldi. Bu bir kızdı. Beyt-i Mukaddes'e yalnız erkekler hizmette bulunurdu. Bunun üzerine Hanne Meryem'i, kız kardeşinin eşi olan Zekeriyya Paygambere emanet etti.

Meryem'in günleri ibadet ve hizmet ile geçerken bir gün cebrail (as) insan kılığında çıkageldi. Ve olacak olanları haber verdi.

Hz. İsa dünyaya teşrif ettiğinde, Hz. Meryem'i iffetsizlikle suçladılar. Hz. isa o an Allah tarafından beşikteyken konuşuverdi. Ve o anda çoğu kimse inandı. Ama ne kadar mucize olursa olsun bazı kalpler karanlıklardan asla kurtulamıyordu. İnananların bir kısmı da sonradan inanmaktan vazgeçiyordu.

Hz İsa Kuran'a göre şöyle söylüyordu:
"Ben gerçekten Allah'ın kuluyum, bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Beni her nerede olsam mübarek kıldı ve yaşadığım müddetçe bana namazı, zekatı emretti." / Meryem, 30-31
Hz. İsa ne yaparsa yapsın birkaç kişi hariç inanmıyorlardı. Mucize istiyorlar ardından da bu apaçık sihirdir diyorlardı. Babasız çocuk olmaz diyorlardı. Hz. Adem'in babasız olduğunu unutuyorlardı.
Kendi peygamberlerini, Zekeriyya Peygamberi dahi katletmişlerdi. İsa Paygamberi de katletmek istiyorlardı. Ama başarılı olamadılar. Kendi tuzaklarında helak olup yok oldular. "Ve öyle bir harika-i kudretin kadrini yükseltmek isterken Halik-ı Kainat'ın ülûhiyetini, vahdaniyetini, beşeri ahvâlden mümezzeh olduğunu inkâr ediyorlardı.
İşte Kurân-ı Kerim bu mübarek ayetleriyle o sapıklar taifesinin yüzüne müthiş bir şamar vuruyordu.
Hz. İsa, Allah'ın kulu ve resulü idi. Hz, Meryem'in de oğluydu."

DenizGezmiş
Bir oğlumuz oldu. Deniz koyduk adını.
Kederi de, cesareti de, umudu da,
Adamlığı da bizde emanet kaldı.

Mukaddes Gezmiş

Semrâ Sultân, bir alıntı ekledi.
04 May 22:10 · Kitabı okudu · 9/10 puan

Ümmü Eymen O’na pek düşkün;

Canım, diyor; ruhum, bir tanem!

O da, sensin, diyecek bir gün:

Sensin benim ikinci annem!

Nur-Çocuğa şimdi bakmakta,

Büyük baba Abdülmuttalip.

Eşsiz tutmuş O’nu oymakta,

Nur soyunun güneşi bilip.

Yaş altı, derken sekizdir

Büyük baba öldü... Büyük fırtına...

Bütün Mekke sanki denizdir,

Cenazeyi almış sırtına.

Amcasına artık emanet;

Yeni evde yepyeni hava.

Bolluk, şenlik, meymenet;

Yeni evde başka bir yuva.

Kuraklık var; herkes duada...

Göğe döndü mukaddes parmak.

Bulut bulut cümbüş, semada;

Toprak havuz, gökyüzü ırmak.

Dört beş sene geçti, hep o hal;

Güler yüzlü, çekingen, mahzun.

Yollardır gözü ihtimal;

Sır taşıyan yollar ne uzun!...

Esselam, Necip Fazıl KısakürekEsselam, Necip Fazıl Kısakürek
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
19 Mar 01:10 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Asırlardır kökümüzden uzaklaşmak yolundayız. Boşlukta koptuğumuz güneşi arar gibi bir hâl...
Düşe düşe, döne döne güneşe yol bulabilecekmiyiz, bilemem!...

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
19 Mar 01:07 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Köylüye onun diliyle seslen, dünyayı ona, onun kafasına göre anlat...

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
19 Mar 01:07 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Toprağa bağlan!..
Okuyup bilmekte şehirliyi aş, fakat şehirde gözün olmasın...

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
19 Mar 01:05 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Batı adamı aya gitse, yıldızlara kement atsa, ona inanma! Onun marifetini öğren, ruhunu ondan koru!..

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 28 - Büyük Doğu yayınları)

Bir Yudum Kitap
《Günaydın. Fıtrat değişir sanmayın sevgili okur. Bu kan yine o kandır. Var olun.
Çanakkale şehitlerinin aziz hatırasına... 》

▪Yüzbaşı Kâzım Efendi - Sevgili Kardeşim ▪

Sevgili kardeşim,
Ben vatan ve millet uğrunda bana düşen vazifeyi ifa ettim. Artık gerisini size terk ediyorum. Cümlenize hakkımı helal ettim, tabiidir ki siz de helal edersiniz. Hemşiremin, Ziya'nın Kemal'i hasretle gözlerinden öperim. Muhterem amcamın ellerinden öperek dualarını her zaman beklerim. Çoluk çocuğumu evvel Cenab-ı Hak'ka sonra vatan ve millete ve sizlere emanet ederim. Sevgili valideme, aileme, çocuklara güzel bakınız. Tahsillerine himmet ediniz. Maaşlarının tahsisi, icap eden muamelenin ifası için arkadaşlardan alayımızın tabur kâtibi ve aynı zamanda alay naibi bulunan Hasan Efendi’ye yazdım. Bulunduğum fırkanın kumandanı Miralay Remzi Bey, alay kumandanı Binbaşı Halil Bey’dir. Bu isimler size lazım olursa kendileriyle muhabere edersiniz. Binbaşımız Şevki Bey de benim gibi tehlikede bulunduğu için sağ kalırsa ona da müracaat edersiniz. Kolordu kumandanımız malum olduğu üzere Esat Paşa Hazretleri’dir. Hayvanım hakkında lazım gelen muamele için de kâtip efendiye yazdım. Oradaki hakkımı da çocuklarım için ararsınız. Sana çok rica ederim, efrad-ı ailemi, validemi hiçbir vakit üzme. Daima rıfk ile muamele et. Bana acımasınlar. Ben mukaddes vatan vazifem uğrunda terk-i can ettim, bahtiyarım. Cenab-ı Hak sizleri de bahtiyar buyursun. Baki cümlenizi Cenabı Hak'ka emanet ederim sevgili kardeşim. Ruhumu şâd edin yeter.

Haşiye: Latin harfleri transkripsiyonu yapılan bu mektup, gerçektir. Yüzbaşı Kâzım Efendi, bu mektuptan 4 gün sonra Seddülbahir'de şehit olmuştur.

Murat çakır, bir alıntı ekledi.
15 Mar 19:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Batılının bize ustalıkla aşıladığı hürriyet!..
Dünya çapında bir millete öz dayanağını yıkmayı hak gösteren hürriyet!..

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 65 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 65 - Büyük Doğu yayınları)