Murat çakır, bir alıntı ekledi.
15 Mar 19:32 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Batılının bize ustalıkla aşıladığı hürriyet!..
Dünya çapında bir millete öz dayanağını yıkmayı hak gösteren hürriyet!..

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 65 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 65 - Büyük Doğu yayınları)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
15 Mar 18:54 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Abdullah-Çocuğu babasının elinden alan, baba terbiyesinden kaçıran kanun! Hangi kanunmuş?
Oğlu-Bugünkü hayatın kanunu.

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 39 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 39 - Büyük Doğu yayınları)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
15 Mar 18:49 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Hayvan hürriyetı ile değil, insan hürriyetı ile hür olmayı, yani hakikate boyun eğmeyi ne gün öğreneceğiz?..

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 29 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 29 - Büyük Doğu yayınları)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
15 Mar 18:41 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

-Baba
-Şimdi söz kafada değil, ayak tabanında...

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 23)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 23)
Murat çakır, bir alıntı ekledi.
15 Mar 18:36 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

Avrupalı kızağından inme, kaptanı yahudi, çarkısı mason, tayfası dönme, rotası dinsizlik hürriyet gemisinden ne bekliyorsunuz?..

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 22 - Büyük Doğu yayınları)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 22 - Büyük Doğu yayınları)
Furkan Tunca, bir alıntı ekledi.
27 Şub 21:53 · Kitabı okudu · Beğendi · 10/10 puan

BİR ŞEHÎDİMİZİN SON SÖZLERİ

ŞEHÎDİN KİMLİĞİ:

İSMİ : M.Tevfîk

RÜTBESİ : Kolağası (Ön. Yzb.)

GÖREVİ : Bölük Komutanı

BABA ADI : Alî Rızâ

DOĞUM TÂRÎHİ : 1296 (1881)

DOĞUM YERİ : İstanbul

2 Hazîran 1916 da bir İngiliz mermisi ile yaralanmış ve Çanakkale Askerî Hastahânesinde şehîd olmuşdur.

OVACIK KARÎBİNDEKİ ORDUGÂHDAN
18 MAYIS 1331-PAZARTESİ
(1915)

Sebeb-i hayâtım, feyz-ü refîkim,

Sevgili Babacığım, Vâlideciğim;

Arıburnunda ilk girdiğim müdhiş muhârebede sağ yanımdan ve pantolonumdan hâin bir İngiliz kurşunu geçdi. Hamd olsun kurtuldum. Fekat, bundan sonra gireceğim muhârebelerden kurtulacağıma ümmîdim olmadığından, bir hâtıra olmak üzere şu yazılarımı yazıyorum:

Cenâb-ı Hakka hamd-senâlar olsun ki, beni bu rütbeye kadar îsâl etdi. Yine mukadderât-i ilâhîye olarak beni asker yapdı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, beni mukaddes dînimize ve vatan ve millete hizmet etmek için ne sûretle yetişdirmek mümkin ise, öylece yetişdirdiniz. Sebeb-i feyz-ü refîkım ve hayâtım oldunuz. Cenâb-ı Hakka ve sizlere çok teşekkürler ederim.

Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zemânıdır. Vazîfe-i mukaddese-i dîniyye ve vataniyyeyi îfâya cehd ediyorum. Rütbe-i şehâdete su’ûd edersem, Cenâb-ı Hakkın en sevgili kulu olduğuma kanâat edeceğim. Asker olduğum için, bu her zemân benim için pek yakındır, sevgili babacığım ve vâlideciğim. Göz bebeğim olan zevcem Münevveri ve oğlum Nezîhciğimi evvelâ Cenâb-ı Hakkın, sâniyen sizin himâyenize tevdî’ ediyorum.

Onlar hakkında ne mümkin ise, lutfen yapınız! Oğlumun ta’lîm ve terbiyesine ve sâlih bir müslimân olarak yetişmesine siz de refîkamla birlikde lutfen sa’y ediniz. Servetimizin olmadığı ma’lûmdur. Mümkin olandan fazla bir şeyi isteyemem. İstesem de pek beyhûdedir. Refîkama hitâben yazdığım melfûf mektûbu lutfen kendi eline veriniz. Fekat çok müteessir olacakdır. O teessürü izâle edecek veçhile veriniz. Ağlayacak, üzülecek, tabî’î tesellî ediniz. Mukadderât-ı ilâhiye böyle imiş. Matlûbât ve düyûnâtım hakkında refîkamın mektûbuna lef etdiğim deftere ehemmiyyet veriniz! Münevverin hâfızasında ve yâhud kendi defterinde mukayyed düyûnât da doğrudur. Münevvere yazdığım mektûbum dahâ mufassaldır. Kendisinden sorunuz.

Sevgili babacığım ve vâlideciğim! Belki bilmeyerek size karşı birçok kusûrlarda bulunmuşumdur. Beni afv ediniz! Hakkınızı halâl ediniz! Rûhumu şâd ediniz. İşlerimizin tasfiyesinde refîkama muâvenet ediniz ve mu’în olunuz.

Sevgili hemşîrem Lutfiyeciğim.

Bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için, sa’yimin yetdiği nisbetde ne yapmak lâzımsa isterdim. Belki size karşı da kusûr etmişimdir. Beni afv et, mukadderât-i ilâhiye böyle imiş. Hakkını halâl et, rûhumu şâd et! Yengeniz Münevver hanımla oğlum Nezîhe sen de yardım et!

Hepiniz, hergün beş vakt nemâz kılınız! Bir nemâzı kaçırmamağa çok dikkat ediniz. Rûhuma Fâtiha okuyarak beni sevindiriniz! Sizi de Cenâb-ı Hakkın lutf ve himâyesine tevdî ediyorum.

Ey akrabâ ve ehibbâ ve eviddâ cümlenize elvedâ! Cümleniz hakkınızı halâl ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım halâl olsun. Elvedâ, elvedâ! Cümlenizi Cenâb-ı Hakka tevdî’ ve emânet ediyorum. Ebediyyen Allahü teâlâya ısmarladım. Sevgili babacığım ve vâlideciğim.

Üç nişân olur Velîlerde, demiş, erbâb-ı dil,
biri ol ki, görenin gönlü ona mâil olur.

Onun ikinci nişânı, oldur ki, iyi bil,
her ne dese, dinleyenler, sözüne kâil olur.

Üçüncüsüne gelince, cümle a’zâsı onun,
hayrlı iş ve edeb ile, her zemân, âmil olur.

Cevâb Veremedi, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 340)Cevâb Veremedi, Hüseyin Hilmi Işık (Sayfa 340)
Rayiha, bir alıntı ekledi.
27 Şub 20:13

Allah, kalbin şahlanışıyla, yana yana istenen hiçbir muradı geri çevirmez.

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 84)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 84)
Rayiha, bir alıntı ekledi.
27 Şub 20:10

İslamda ölçü hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, hemen ölecekmiş gibi ahirete çalışmaktır.

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 83)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 83)
Rayiha, bir alıntı ekledi.
27 Şub 19:52

Kula münkir göründükten sonra Allah’a mümin görünmek tecrübesi, ha?.. İğrenç politika!..

*münkir; inkar eden.

Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 60)Mukaddes Emanet, Necip Fazıl Kısakürek (Sayfa 60)